Operatorii platformelor de vânzări vor avea obligația de a strânge date despre vânzătorii care se înscriu pe platformele administrate de ei și de a le raporta, alături de cele privind activitățile derulate și contraprestațiile cumulate, către autoritatea din România. 

Informațiile apar într-un proiect de Ordin al Ministerului Finanțelor, lansat pe 31 mai în consultare publică. Alături de persoanele juridice sunt vizate și persoanele fizice care doresc să comercializeze orice bun.

Documentul arată că operatorilor de platforme le revine obligația de a colecta informații despre vânzătorii care se înscriu pe platformele administrate de ei și, complementar, obligația de a le raporta, alături de date privind activitățile derulate și contraprestațiile cumulate, către autoritatea din România. 

Inițiativa legislativă dispune ca, în temeiul procedurilor de diligență fiscală și de raportare, autoritatea din România comunică, prin intermediul schimbului automat, autorității a statului membru de rezidență al vânzătorului raportabil sau, după caz, autorității a statului membru în care sunt situate bunurile imobile în situația Vânzătorului raportabil care prestează servicii de închiriere de bunuri imobile, anumite informații referitoare la fiecare Vânzător raportabil. 

Care sunt datele care se comunică automat

În vederea colectării și realizării schimbului automat de informații, operatorii de platformă trebuie să aplice procedura de diligență prevăzută la Secțiunea a II-a din cadrul anexei V la Codul de procedură fiscală. 

Operatorul colectează toate informațiile următoare pentru fiecare vânzător (inclusiv în cazul persoanelor fizice): 

 • a) prenumele și numele;
 • b) adresa Principală;
 • c) orice NIF emis Vânzătorului respectiv, inclusiv fiecare stat membru emitent, și, în absența unui NIF, locul nașterii Vânzătorului respectiv;
 • d) numărul TVA al Vânzătorului respectiv, dacă există;
 • e) data nașterii. 

În cazul companiilor, operatorul de platformă care are obligația de raportare trebuie să colecteze următoarele informații: 

 •  a) denumirea juridică;
 •  b) adresa Principală;
 •  c) orice NIF emis Vânzătorului respectiv, inclusiv fiecare stat membru emitent;
 • d) numărul TVA al Vânzătorului respectiv, dacă există;
 • e) numărul de înregistrare în Registrul Comerțului;
 •  f) existența oricărui sediu permanent prin care se realizează activități relevante în România sau în oricare alt stat membru, dacă informația este disponibilă, indicând fiecare stat membru în care este situat un astfel de sediu permanent. 

În același timp, sunt prevăzute reguli privind colectarea de către operatorul de platformă care are obligația de raportare a informațiilor privind bunurile imobile închiriate. 

Verificarea și modificarea informațiilor

Totodată, potrivit noului Ordin, operatorii de platformă care au obligația de raportare au și obligația verificării informațiilor despre vânzător. 

„În cazurile în care operatorul de platformă care are obligația de raportare are motive să considere că oricare dintre informațiile descrise pot fi inexacte în temeiul informațiilor furnizate de către autoritatea din România sau de către autoritatea a unui stat membru într-o cerere privind un anumit vânzător, Operatorul de platformă care are obligația de raportare solicită vânzătorului să corecteze informațiile despre care s-a constatat că sunt incorecte și să furnizeze documente justificative, date sau informații, provenite dintr-o sursă independentă, cum ar fi un document de identificare valabil, emis de o autoritate publică din România sau din alt stat membru sau un certificat de rezidență fiscală, aprobat prin ordin al ministrului finanțelor”, se arată în Ordinul MF. 

Proiectul este publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor, pentru consultare publică. Data limită pentru trimiterea de sugestii este 10 iunie 2023 iar data încheierii consultării publice este 30 iunie 2023.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe