Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat, în consultare publică, primele ghiduri ale solicitantului pentru două apeluri de proiecte în valoare totală de 620,46 milioane de euro  Proiectele sunt destinate sectorul antreprenorial productiv mic și mijlociu, pentru creșterea competitivității și a capacității economiilor locale de a genera locuri de muncă sigure și cu un nivel de salarizare atractiv.

Companiile vizate sunt din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș. Acestea își vor putea crea noi unități de producție ori prestări de servicii sau le vor putea extinde pe cele existente, dar și pentru a-și diversifica produsele și serviciile oferite. 

„Cele șase județe incluse în acest program se confruntă cu pierderea de locuri de muncă în urma închiderii sau transformării unor activități dominante în economia locală, iar investițiile pe care le putem face în aceste zone, din fonduri europene, reprezintă o gură de oxigen pentru mii de familii din aceste zone. 

Aceste prime apeluri aduc deja 620 de milioane în economia locală prin două tipuri de granturi care vor sprijini întreprinderile să investească în activități productive și, mai ales, să creeze noi locuri de muncă. Fiecare întreprindere sprijinită, fiecare loc de muncă nou creat își multiplică beneficiile în comunitate, pentru că sunt familii întregi care depind de acestea”, a transmis ministrul Marcel Boloș prin intermediul unui comunicat de presă.

Obiectivele proiectelor

Până la sfârșitul anului 2023, trebuie deschise toate cele 87 apeluri de proiecte finanțate prin Programul Tranziție Justă, adică vor fi create peste 11.000 noi locuri de muncă și vor beneficia de reconversie profesională peste 30.000 de persoane din cele șase județe

Proiectele selectate pentru finanțare trebuie să conducă la crearea de noi locuri de muncă, direct legate de investiția finanțată, ce trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea investiției.

Cele două apeluri de proiecte se adresează întreprinderilor mici și mijlocii din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, înființate până la data de 31 decembrie 2021 și oferă acces la granturi de până la 2 milioane de euro și la granturi între 2 milioane și 5 milioane de euro în cadrul a două apeluri competitive, cu termen limită de depunere.

Sumele accesate vor fi investite în domenii de activitate eligibile, stabilite în conformitate cu normele privind ajutorul de stat regional și de minimis și vor urmări:

  • crearea unei unități noi de producție / prestări servicii;
  • extinderea capacității unei unități existente;
  • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. 

Tipuri de investiții eligibile 

Sunt acceptate:

  • Investiții în active corporale precum lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI); achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport; achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare.
  • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

Unitatea de producție/ prestare servicii finanțată trebuie să fie localizată în zona vizată de apel, adică teritoriul administrativ al județului corespunzător priorităților PTJ (P1 – Gorj, P2 – Hunedoara, P3 – Dolj, P4 – Galați, P5 – Prahova, P6 – Mureș).

Bugetele alocate

Bugetul total al apelului Proiecte cu finanțare nerambursabilă între 2 – 5 milioane euro lansat în cadrul acțiunii „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”,  componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” este de 289,54 milioane de euro.

Cel de-al doilea apel, prin care se acordă granturi de până la 2 milioane de euro, dispune de un buget total de 330,91 milioane de euro.

Ghidurile solicitantului poate cele două apeluri pot fi consultate aici: https://mfe.gov.ro/ptj-21-27/

Alocările sunt compuse din contribuția Fondului pentru Tranziție Justă (85%) și contribuția de la bugetul de stat (15%) și se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă, ce constituie de ajutor de stat regional și de minimis.

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe