Toate operațiunile care vizează înmatricularea, radierea, omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului ori certificarea autenticității vehiculelor rutiere se vor putea face integral online. Pașii care ar trebui urmați sunt prevăzuți într-un proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului.

 

Proiectul de act normativ este promovat din inițiativa Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, „în vederea facilitării accesului cetățenilor la servicii publice electronice din domeniul înmatriculării vehiculelor rutiere”.

În prezent, conform Codului fiscal, proprietarii de vehicule, precum și locatarii, în cazul vehiculelor care fac obiectul unor contracte de leasing, au obligația depunerii declarațiilor la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență își au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, în vederea înscrierii, sau, după caz, a radierii în/ din evidențele fiscale.

Problema înmatriculării: mare consumatoare de timp 

În prezent, accesul la serviciile publice din domeniul înmatriculării vehiculelor rutiere presupune, în cele mai multe cazuri, deplasarea la sediile mai multor autorități, pentru îndeplinirea formalităților cerute de lege.

„Parcurgerea acestor etape presupune constituirea unor seturi de documente care se impun a fi depuse la instituțiile anterior amintite, acest proces implicând un efort excesiv, consumator de timp și resurse financiare, ce generează confuzii și nemulțumiri în rândul solicitanților nevoiți să adreseze câte o cerere fiecărei autorități implicate.

În aceste condiții, este evidentă multitudinea de operațiuni/ documente necesare pe care le presupune mecanismului administrativ actual, ce trebuie parcurs de solicitant în vederea înmatriculării unui vehicul, astfel încât se impune crearea unor mecanisme interinstituționale de schimb al datelor, bazate pe interacțiunea acestuia cu cât mai puține instituții, urmată de diseminarea datelor relevante către toți ceilalți actori implicați”, recunosc inițiatorii.

Din analiza statistică efectuată la nivelul Direcției generale permise de conducere și înmatriculări rezultă că, în cursul anului 2022 au fost eliberate 1.455.388 certificate de înmatriculare (exceptând documentele emise ca duplicat al unor certificate deteriorate, pierdute sau furate), și au fost efectuate 167.847 operațiuni de radiere.

Asta înseamnă că, anual, în aproximativ 1,6 milioane de situații, solicitanții acestor operațiuni sunt nevoiți efectueze deplasări între mai multe autorități, precum autoritatea de înmatriculare, organul fiscal local, și, după caz, organul fiscal teritorial al ANAF. 

„În prezent realizarea tuturor operațiunilor conexe domeniului înmatriculării vehiculelor, necesită termene ce pot depăși 30 zile, prin prezentarea succesivă la mai multe autorități, termene ce ar putea fi reduse semnificativ prin stabilirea unor fluxuri simplificate de transmitere a datelor între instituțiile implicate.

Acest demers ar putea aduce un real beneficiu cetățeanului, prin reducerea timpului necesar efectuării operațiunilor de înmatriculare și eliminarea deplasărilor la instituțiile implicate, ca urmare a prezentării documentelor sau transmiterii datelor necesare, unei singure instituții (cu excepția vehiculelor uzate aflate la prima înmatriculare în România, situație ce presupune și verificarea vehiculului de către RAR)”, susțin inițiatorii.

Schimbările preconizate

Noul act normativ permite Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări dezvoltarea unei platforme informatice care să permită cetățenilor încheierea prin mijloace electronice a actelor juridice translative de proprietate ce au drept obiect vehicule, încărcarea acestora în cadrul platformei în cazul în care acestea au fost încheiate în alte modalități, dar și să efectueze demersurile necesare declarării, la organul fiscal competent, a dobândirii/înstrăinării vehiculelor, respectiv demersurile necesare înmatriculării/radierii din circulație a acestora. 

De asemenea, este avută în vedere reglementarea posibilității de efectuare a operațiunilor din domeniul înmatriculării vehiculelor, integral online precum și reglementarea încasării tarifelor privind rezervarea combinației unui număr de înmatriculare până la efectuarea operațiunii de atribuire a acestuia.

Totodată, proiectul vizează și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea în sensul eliminării obligației autorității de înmatriculare de a înscrie datele despre proprietarii de vehicule în Cartea de identitate a vehiculului, creând astfel premisele efectuării operațiunilor din domeniul înmatriculării vehiculelor integral online, fără a fi necesară depunerea acestui document în original.

Soluțiile posibile pentru problemele identificate

Una dintre soluțiile ce ar permite digitalizarea operațiunilor din domeniul înmatriculării vehiculelor este reprezentată de stabilirea unor fluxuri proprii de realizare a acestor operațiuni online, care să delimiteze atribuțiile autorităților de înmatriculare de verificarea îndeplinirii obligațiilor de declarare fiscală a dobândirii vehiculului. 

„Având în vedere că o astfel de abordare independentă a operațiunii de înmatriculare în raport cu declararea fiscală și datorarea impozitului pe mijloace de transport ar accentua fragmentarea acestor servicii publice, prejudiciind însăși modalitatea de asigurare a îndeplinirii acestor obligații fiscale, considerăm că un asemenea mod de lucru nu este de natură să ofere soluții reale care să conducă la creșterea performanțelor și eficienței sectorului public și consolidarea colaborării și comunicării între instituțiile implicate”, susțin inițiatorii.

O altă soluție care ar conduce în mod direct și imediat la reducerea timpului necesar a fi alocat de cetățeni pentru accesarea serviciilor publice prestate în domeniul înmatriculării vehiculelor o reprezintă digitalizarea integrală a acestor servicii publice, prin înlocuirea tuturor demersurilor necesare cu mecanisme de cooperare interinstituțională care să susțină interoperabilitatea bazelor de date, optimizarea fluxului de date între autoritățile publice, respectiv reducerea costurilor suportate de către acestea prin eliminarea gestiunii de documente fizice, costuri poștale, etc.

În mod concret, prin operaționalizarea unei astfel de platforme pe site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, cetățenii ar avea acces la posibilitatea încheierii/încărcării de acte de înstrăinare-dobândire a vehiculelor, a transmiterii informațiilor și documentelor necesare înregistrării/radierii în/din evidențele organelor fiscale locale, precum și a solicitării înmatriculării/radierii din circulație a acestor vehicule, fără a mai fi necesară deplasarea la sediile instituțiilor implicate.

Cum ar funcționa

Activitățile pe care mecanismul administrativ actual le cuprinde, care trebuie parcurs în prezent de solicitant în vederea înmatriculării unui vehicul, poate fi eliminate prin utilizarea unei platforme online dezvoltată de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, în care beneficiarii autentificați să introducă un set minim de date necesare identificării vehiculului și, după caz, eventuale înscrisuri în formă electronică necesare operațiunilor de înmatriculare, transcriere a transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, emitere a unui nou certificat de înmatriculare, radiere din circulație, precum și declarare fiscală sau radiere din evidențele fiscale (documente de transfer al dreptului de proprietate încheiate în afara platformei, dovada declarării furtului vehiculului, certificat de distrugere, etc.).

Datele introduse în platformă vor fi analizate de personal din cadrul autorității de înmatriculare, în vederea aprobării efectuării operațiunii solicitate, urmând ca, ulterior efectuării formalităților de înmatriculare/radiere, informațiile necesare declarării/radierii în/din evidențele organului fiscal competent (documentul de înstrăinare dobândire, datele de identificare a solicitantului, datele de identificare a vehiculului, caracteristicile tehnice ale acestuia precum și data efectuării operațiunii) să fie automat transmise acestuia, prin interconectarea cu sistemul informatic propriu al Ministerului Finanţelor/A.N.A.F., denumit PatrimVen, folosind fișiere de tip PDF semnate electronic cu xml atașat.

S-ar permite astfel funcționarea concomitentă cu actualul flux de lucru stabilit de legislația în vigoare, precum și de faptul că prevede posibilitatea organelor fiscale locale care nu sunt încă înrolate în sistemul PatrimVen, de a beneficia de acest schimb de date pe bază de protocol încheiat cu Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

„De asemenea, un avantaj major în alegerea acestei soluții este reprezentat de faptul că aceasta poate fi pusă la dispoziția cetățenilor într-un timp scurt, raportându-ne la posibilitatea dezvoltării platformei și a soluțiilor de interconectare pentru operaționalizarea schimbului de date, oferind și alternative în funcție de gradul de digitalizare al fiecărui organ fiscal local”, concluzionează inițiatorii.

Proiectul este în consultare publică până pe 21 mai iar propuneri sau observații pot fi trimise până pe 1 mai pe adresa [email protected]. 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe