În funcție de calitatea contribuabilului, există un prag al datoriilor față de bugetul de stat de la care acesta figurează sau nu pe „lista rușinii”, care include firmele ce nu și-au achitat obligațiile fiscale către Fisc trimestrul anterior.

În prezent, datele publicate de ANAF se referă la T4 2022. Publicată de patru ani, „Lista rușinii” este reglementată de Ordinul nr. 509/2019 pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 558/2016.

Cine apare în „Lista rușinii”

Conform ANAF, obligațiile fiscale restante ale contribuabililor persoane juridice care fac obiectul publicării sunt cele notificate, existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate până la data publicării. Nu fac obiectul publicării obligațiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:

a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori persoane juridice;

Cum se verifică „Lista rușinii”

Cei care doresc să afle în ce măsură o companie înregistrează restanțe la bugetul de stat în trimestrul anterior o pot face accesând adresa https://www.anaf.ro/restante/index.xhtml. E suficient să fie introdusă denumirea firmei și vor apărea toate companiile care includ rădăcina respectivă.

De exemplu, în cazul căutării după „Damen”, compania olandeză nu figurează în portal nici cu șantierul naval din Galați, nici cu cel din Mangalia. Apare în schimb FUNDAMENTA SRL (pentru că include rădăcina „Damen”), CUI 13633357, cu datorii totale de 2.317.767 lei. Separat, sunt afișate: 

-Obligații restante la bugetul de stat;

– Obligații restante la bugetul asigurărilor sociale de stat;

– Obligații restante la bugetul asigurărilor pentru șomaj;

– Obligații restante la bugetul asigurărilor de sănătate.

Probleme cu GDPR

În 2016, ANAF a fost amendat cu 16.000 de lei de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal după publicarea unei „liste a rușinii”, cu persoanele fizice care au datorii la Fisc – „Lista persoanelor fizice cu datorii la stat”. 

„Autoritatea națională de supraveghere a sancționat Agenția Națională de Administrare Fiscală cu amendă contravențională în cuantum total de 16.000 RON, pentru încălcări ale prevederilor Legii nr. 677/2001”, se arată într-un comunicat al ANSPDCP din acel moment.

Autoritatea dispusese efectuarea unei investigații din oficiu ca urmare a publicării în 16 mai 2016, pe internet, a listei cu 187.230 contribuabili – persoane fizice cu restanțe fiscale mai mari de 1.500 lei la 31 martie 2016.

Unul dintre reproșuri viza „prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Agenția Națională de Administrare Fiscală nu a asigurat informare completă a persoanelor ale căror date personale au fost publicate la data de 16 mai 2016, nici prin notificările prealabile trimise prin poștă, nici în cadrul informațiilor publicate pe site-ul ANAF, conform constatărilor.

ANAF s-a apărat atunci anunțând că a respectat drepturile si libertățile fundamentale ale persoanelor fizice.

„Cu o lună înainte de îndeplinirea obligației de publicare, ANAF a anunțat public și a transmis notificări contribuabililor cu restanțe fiscale, pentru a asigura corectitudinea și actualitatea informațiilor. Contribuabilii au fost informați în prealabil atât despre cuantumul datoriilor, cât și despre obligația legală a ANAF de a le publica, pentru a le oferi posibilitatea achitării sau clarificării situației fiscale”, preciza în replică ANAF.

Actuala soluție GDPR

În prezent, Fiscul anunță că „datele cu caracter personal conținute de lista privind obligațiile fiscale restante au fost colectate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în conformitate cu prevederile legislației naționale ce reglementează domeniul specific de activitate. Scopul prelucrării prin publicare este îndeplinirea obligației legale ce îi revine în conformitate cu art. 162 din Codul de Procedură Fiscală”.

Potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679, persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală beneficiază de dreptul de acces, de rectificare, de ștergere a datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, precum și de dreptul de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ce are sediul în municipiul București, Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1.

Exercitarea drepturilor se poate face printr-o cerere depusă personal sau trimisă prin poștă la sediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală din municipiul București, strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod poștal 050741 sau la adresa de e-mail presa@anaf.ro.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe