O inițiativă legislativă adoptată de Senat prevede că firmele nu vor mai fi obligate să-și reînnoiască anual acordul sau autorizația de funcționare.

Excepție fac situațiile în care își modifică activitatea sau în cazul expirării documentelor depuse la eliberarea ei. 

Situația actuală

La momentul actual, orice exercițiu comercial se desfășoară numai de către comercianți autorizați în condițiile legii: „comerțul în zone publice se desfășoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant. Exercitarea activității de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităților administrațiilor publice locale sau ale sectoarelor Municipiului București după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora și a planurilor de urbanism”.

Având în vedere prevederile legale sus menționate, consiliile locale adoptă hotărâri pentru aprobarea regulilor privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor şi serviciilor de piață.

Decizie la nivel la local

Astfel, consiliile locale stabilesc procedura de obținere a acordului/ autorizației de funcționare de către persoanele fizice şi juridice, care exercită activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață în zone publice sau în orice zonă de altă natură destinată folosinței publice, în structuri de vânzare cu sediu fix ori ambulant, permanent, temporar sau, după caz, sezonier pe teritoriul ariei.

Acordul/ autorizația de funcționare reprezintă actul administrativ cu caracter individual, prin care se stabilesc condițiile de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, exclusiv unitățile de alimentație publică.

Analiza hotărârilor consiliilor locale evidențiază faptul ca agenții economici care desfășoară sau urmează să desfășoare activități comerciale, de prestări servicii și de alimentație publică, au obligația depunerii documentației, în vederea obținerii, sau prelungirii, termenului de valabilitate a acordului/autorizației de funcționare, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii activității pe care urmează să o desfășoare sau înainte data expirării valabilității autorizate inițial, neexistând totuși o practică unitară la nivel național.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, la începerea funcționării, şi pe parcursul desfășurării activității, firmele sunt obligate să dețină avize, autorizații sau licențe, specifice domeniului de activitate.

Nu toate activitățile economice necesită obținerea unor autorizării sau avize.

În majoritatea situațiilor, demersurile pentru obținerea avizelor, autorizațiilor şi/ sau licențelor de funcționare trebuie făcute după ce s-a înființat firma sau punctul de lucru.

Avizele, autorizațiile și/ sau licențele se obțin doar daca sunt îndeplinite anumite condiții de calitate, igienă, volum, siguranță, etc impuse de legea româna aplicabilă respectivului domeniu de activitate.

Schimbările adoptate

Acordul de funcționare este actul administrativ cu caracter individual, prin care se stabilesc condițiile de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, exclusiv unitățile de alimentație publică și se emite de către primăria pe raza căreia operatorul economic urmează să își desfășoare activitatea, pe perioadă nedeterminată, atât timp cât condițiile iniț  iale pentru care s-a solicitat acordul de funcționare rămân nemodificate și documentele care constituie dosarul de solicitare a acordului / autorizației de funcționare sunt valabile.

Taxa de emitere/ reînnoire a acordului/ autorizației de funcționare se stabilește prin hotărârea Consiliului Local. De asemenea, la momentul depunerii declarației, operatorul economic are obligația de a face dovada plății taxei pentru reînnoirea acordului/ autorizației de funcționare.

În cazul apariției oricăror modificări în tipul de activitate desfășurată sau a schimbării suprafeței spațiului în care se desfășoară activitatea pentru care s-a solicitat acordul de funcționare sau în cazul expirării documentelor depuse la dosarul constituit în vederea eliberării acordului/ autorizației de funcționare, precum și în cazul modificării legislației în ceea ce privește documentele necesare funcționării, operatorul economic are obligația ca, înainte cu 30 de zile calendaristice de data începerii activității noi/ modificate/ expirării documentelor în vederea desfășurării activității, operatorul economic are obligația să obțină un nou acord/o nouă autorizație de funcționare, în lipsa efectuării acestor demersuri, acordul/ autorizația de funcționare se suspendă în mod automat, devenind incidente sancțiunile corespunzătoare pentru funcționarea fără acord/ autorizație.

Operatorul economic are obligația de a depune, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că în tipul de activitate desfășurată de către acesta nu au intervenit modificări față de momentul solicitării acordului/uZ/autorizației de funcționare și că toate documentele de la dosarul de solicitare a avizului de funcționare sunt valabile la momentul depunerii declarației.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe