Cu o nouă serie de revendicări, angajații din Finanțe mai sunt dispuși să aștepte doar câteva zile un răspuns din partea guvernanților. În situația în care acesta nu va veni sau nu va fi satisfăcător, sunt deciși să continue protestele și chiar să declanșeze greva generală.

După două săptămâni în care au pichetat sediile mai multor instituții, printre care și Ministerul Finanțelor sau ANAF, reprezentanții anunță că răbdarea lor este limitată. 

„Am convenit să așteptăm până pe 10 iunie un răspuns. În funcție de acesta, vom lua o decizie referitoare la următoarele forme de protest. Nu mai facem pichetări ci vom trece la marșuri de protest, grevă de avertisment și chiar grevă generală, în funcție de decizia membrilor”, a declarat în exclusivitate pentru Termene.ro președintele Sindicatului Național Finanțe Publice, Nicolae-Liviu Toader.

SindFISC reprezintă interesele profesionale ale angajaților din cadrul Ministerului Finanțelor (MF) și a instituțiilor aflate în subordinea și/ sau coordonarea acestuia (Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice, Autoritatea Vamală Română, Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc, etc.).

Noile revendicări ale finanțiștilor

La sfârșitul săptămânii trecute, finanțiștii au cerut grilă de salarizare distinctă în cadrul noii legi a salarizării bugetarilor și au prezentat public mai multe amendamente:

1. În eventualitatea în care dialogul social instituțional început la 18 mai 2023 la Ministerul Finanțelor nu va conduce la identificarea în comun a unor soluții viabile în rezolvarea revendicărilor care au făcut obiectul pichetărilor (10 pichetări ale instituțiilor naționale și regionale), Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC ia în calcul continuarea acțiunilor sindicale de protest. Formele concrete de manifestare a nemulțumirilor (mitinguri, grevă de avertisment, de solidaritate, generală etc.), cât și calendarul derulării acțiunilor de protest, urmează a fi definitivate la momentul luării deciziei cu privire la reluarea acestora.

2. SindFISC a înaintat conducerii MF/ANAF/ AVR/ ONJN/ DGAMC/ DGRFP propuneri de principii cu privire la poziționarea finanțiștilor în noua lege a salarizării, astfel:

  • finanțiștii să beneficieze de grilă de salarizare distinctă de restul bugetarilor/ angajaților din administrația publică, fie prin înființarea unui nou domeniu/familie ocupațională, denumit/ă Finanțe, fie distinct în cadrul Familiei ocupaționale Administrație Publică, dat fiind faptul că, activitatea desfășurată de finanțiști este o activitate specifică, ce incumbă o complexitate a muncii sporită, o pregătire multidisciplinară, asumare de riscuri suplimentare, mult diferită de cea a colegilor din celelalte ministere;
  • pe principiul că în orice construcție legislativă în domeniul salarizării, veniturile actuale ale lucrătorilor nu trebuie să scadă față de cele aflate în plată, propunem ca punctul de plecare în stabilirea salariului de bază al unui lucrător din finanțe să fie dat de venitul maxim aflat în plată în prezent în cadrul întregului sistem instituțional MF, actualizat cu rata inflației, pentru funcții similare;
  • în cadrul grilelor de salarizare, propunem diferențiere salarială atât pe verticală (ordonatori de credite), cât și pe orizontală (activități specifice), în funcție de importanța socială a muncii prestate, de complexitatea acesteia, riscurile suplimentare asumate, disponibilitatea suplimentară de a răspunde sarcinilor de serviciu în timpul programului normal de muncă, dar și în afara acestuia, etc. în concordanță cu atribuțiile prevăzute în fișa postului. Diferențierea poate fi realizată prin salarii de baza diferite (ordonatori de credite) și sporuri specifice diferite (activități specifice).

Actualul tratament egalitarist, conduce la demotivarea personalului, migrarea acestuia de la activitățile specifice, spre activități generale, perpetuarea fenomenului neatractivității angajărilor în sistemul fiscal, imposibilitatea instituției de a realiza recrutare de personal, atât din sursă internă , cât și externă pentru domeniile specifice.

  •  recompensarea salarială a lucrătorilor pentru efortul suplimentar depus în activitatea curentă, încurajarea performanței în administrația publică, prin legiferarea unui fond de premiere, la dispoziția ordonatorilor de credite, dar cu distribuire participativă (avizarea organizațiilor sindicale), după reguli stricte, indicatori bine cuantificabili, transparentă, în sprijinul unei gestionări corecte a activității instituționale de la toate nivelele.

3. O grilă de salarizare distinctă ar putea crea premisele unor corelări funcționale sistemice, în cazul adoptării unui statut al finanțistului;

4. SindFISC solicită Ministrului Finanțelor emiterea unui act normativ (OMF) cu privire la constituirea unui grup de lucru, format din specialiștii tuturor instituțiilor aflate în subordinea și/sau coordonarea MF, în vederea elaborării proiectului Statutului Finanțistului, includerea reprezentanților organizațiilor sindicale reprezentative în acest grup, înaintarea documentului Executivului sau Parlamentului spre legiferare. În viziunea SindFISC, documentul trebuie să cuprindă capitole distincte aferente activităților consfințite de Codul de procedură fiscală, funcții specifice, prevederi referitoare la drepturi, obligații, protecție juridică, etc., pentru activitatea specifică desfășurată, suplimentar celor general prevăzute de statutul funcționarului public, prerogative ce pot conduce la întărirea autorității instituționale a angajaților din Finanțe, cu efecte benefice atât la nivelul lucrătorilor, a managementului instituțional, dar și asupra bugetului general consolidat al statului.

Calendarul pichetărilor

Timp de două săptămâni, reprezentanții finanțiștilor  au pichetat sediile sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor (MF) și Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) din București și din țară, după următorul program:

1.Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili – joi 04.05.2023

2.Direcția Regională Antifraudă Fiscală Alexandria – vineri 05.05.2023

3.Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – luni 08.05.2023

4.Direcția Regională Antifraudă Fiscală Sibiu – marți 09.05.2023

5.Direcția Regională Antifraudă Fiscală Deva – miercuri 10.05.2023

6.Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timisoara – joi 11.05.2023 

7.Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova -luni 15.05.2023 

8.Direcția Regională Antifraudă Fiscală Constanța, marți 16.05.2023

9.Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, miercuri 17.05.2023

10.Ministerul Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală, joi 18.05.2023

Principalele solicitări ale protestatarilor

Revendicările sindicaliștilor vizează următoarele deficiențe:

-Finanțarea defectuasă a activității profesionale, sănătății și securității la locul de muncă;

– Discrepanțele salariale existente în instituții (prag de până la 25% doar la salariul de bază, la care se adaugă și sporuri specifice, în condiții similare de muncă și pregătire/specializare);

– Condițiile de lucru inadecvate;

– Impunerea de obiective instituționale unui personal subdimensionat (locații deservite de doar 4-5 persoane);

– Îngrijorări cu privire la neimplicarea angajatorilor/ordonatorului principal de credite în susținerea finanțiștilor pentru o poziționare corectă în noua lege a salarizării, lipsa dialogului social cu privire la acest subiect;

– Lipsa deciziei politice de a se demara elaborarea unui Statut al finanțistului, similar cu al altor categorii de funcționari care desfășoară activități specifice, precum activitatea desfășurată  de angajații sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor;

– Pregătirea profesională continuă este deficitară;

– Necorelarea fișelor de post cu realitățile activității desfășurate;

– Sisteme informatice și structuri IT, greoaie, uzate moral;

– Necorelări salariale în concordanță cu actualele restricții/incompatibilități și răspunderi suplimentare pentru diferite categorii de finanțiști (cu referire la proiectul de act normativ ce privește responsabilizarea suplimentară a inspectorilor fiscali și imputarea cheltuielilor de judecată acestora în solidar cu instituția);

„O finanțare corectă a activității finanțiștilor care să ducă la o colectare spre 37% din PIB, înseamnă digitalizare, sisteme de management moderne, respect, susținerea și formarea profesională continuă a finanțiștilor, îmbunătățirea comunicării instituționale cu contribuabilii, salarizare adecvată în concordanță cu complexitatea muncii, a riscurilor suplimentare asumate. Efectul de multiplicare produs de aceste măsuri este în opinia Sindicatului Național Finanțe Publice SindFISC, pentru guvernanți, soluția de a avea la dispoziție resurse bugetare sustenabile pentru finanțarea corectă, atât a mediului privat cât și bugetar”, susțin reprezentanții SindFISC.  

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe