Loading the Amira Audio Citește articolul...
 • Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat pe 6 iunie lansarea unui program cu o valoare totală de 120 de milioane de euro destinat mediului privat și administrațiilor publice pentru finanțarea proiectelor educaționale destinate copiilor sub 6 ani.

Antreprenorii, dar și instituțiile publice (consilii județene, primării, școli, grădinițe, creșe) pot depune proiecte cu finanțări nerambursabile între 201.000 de euro și 7,8 milioane de euro pentru construirea unei creșe sau a unei grădinițe. Banii mai pot fi folosiți și pentru extinderea unor unități preșcolare deja existente sau pentru realizarea de noi activități. Proiectele depuse trebuie depuse obligatoriu în parteneriat inspectoratele județene școlare.

Banii sunt adresați tuturor regiunilor cu excepția Bucureștiului și Ilfov, zone pentru care nu se pot depune proiecte.

Cererile de finanțare pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în perioada 11 iunie 2024 – 10 septembrie 2024.

Bugetul proiectului poate fi acoperit 100% de finanțările nerambursabile

„Cuantumul asistenței financiare nerambursabile se stabilește în mod individual, în funcție de modalitatea de organizare juridică a solicitantului (a liderului de parteneriat și partenerilor, după caz) în conformitate cu subcapitolul 2.2. „Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului“ din Ghidul Solicitantului Condiții Generale PEO. Valoarea cheltuielilor nerambursabile reprezintă 100% din bugetul proiectului”, se precizează în ordinul ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene care reglementează acest program.

Valoarea finanțărilor

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 201.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși 7.814.851,40 de euro.

Valoarea eligibilă a proiectelor va fi dimensionată în funcție de valoarea grupului țintă aferentă indicatorului EECO06+07 având ca reper suma de 3.117,21 de euro/copil.

 • Serviciile nou înființate prin prezentul apel PEO beneficiază de personal de la Ministerul Educației, prin asigurarea costului standard.

Despre program, pe scurt

„Consiliile județene, cu sprijinul Inspectoratelor Școlare Județene, pot solicita finanțare pentru înființarea/extinderea serviciilor de educație timpurie (creșe, grădinițe, servicii complementare)”, au precizat reprezentanții MIPE.

Apelul de proiecte „Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de educație timpurie” a fost deschis de Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO), și în parteneriat cu Ministerul Educației.

În cadrul apelului de tip competitiv vor fi finanțate proiecte care urmăresc îmbunătățirea accesului copiilor cu vârste până la 6 ani la educația timpurie.

„Bugetul total alocat este dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru) și este de 120.000.000 de euro. Din valoarea totală a alocării financiare, 102.000.000 euro reprezintă contribuția FSE+, iar 18.000.000 euro reprezintă contribuția națională”, au anunțat reprezentanți MIPE.

Cine poate depune proiecte

Proiectele pot fi depuse de Consiliile județene în parteneriat cu:

 • Inspectoratul Școlar Județean (obligatoriu);
 • Autorități ale administrației publice locale;
 • Instituții de învățământ superior;
 • Unități de învățământ acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională;
 • Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE);
 • Furnizori privați de educație timpurie, inclusiv organizații neguvernamentale.

Grupul țintă și activitățile eligibile

Grup țintă este reprezentat de:

 • copii de la 3 luni la 6 ani înscriși sau nu la creșă/grădiniță/servicii complementare, precum și părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Activități eligibile (selecție):

 • elaborarea unei strategii județene de dezvoltare a serviciilor de educație timpurie pentru asigurarea participării tuturor copiilor sub 6 ani la educație, îndeosebi a celor provenind din grupuri dezavantajate;
 • înființarea/extinderea unui serviciu de educație timpurie (creșă, grădiniță, servicii complementare);
 • vizite de studiu în țară și străinătate;
 • activități de informare, consiliere și sprijin al părinților privind importanța educației timpurii, inclusiv vizite la domiciliu și evenimente de tip „Ziua porților deschise”;
 • activități specifice de sprijin al părinților minori (subvenții, consiliere juridică, sprijin pentru îngrijirea copiilor etc.);
 • dotarea și amenajarea spațiilor interioare cu mobilier adecvat copiilor;
 • amenajarea centrelor de activitate (bibliotecă, joc de rol, construcții, nisip și apă, artă, știință);
 • terapie logopedică, consiliere și sprijin psihopedagogic pentru copiii cu cerințe educaționale speciale;
 • înființarea și dotarea de camere resursă în unitățile de educație timpurie;
 • activități de studiu al limbii materne, respectiv al istoriei, al tradițiilor și culturii minorității căreia îi aparțin antepreșcolarii/preșcolarii.

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe