Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a propus săptămâna trecută un nou model pentru formularul de Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor. Noul document tipizat ar urma să fie introdus în partea a doua a acestui an, așa cum ne-au conformat reprezentanți ai instituției.

Fiscul a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat de personalul Direcției Generale de Informații Fiscale și structurilor de informații fiscale aflate în coordonarea acesteia.

Motivarea pentru care este nevoie de noul formular

În referatul de aprobare se precizează ca instituțiile financiare raportoare (IFR) din România au obligația de a colecta si raporta anual către A.N.A.F. informații privind conturile financiare ale contribuabililor nerezidenți în scopul realizării schimbului de informații în temeiul instrumentelor juridice de drept internațional la care România este parte.

Prin Ordonanța de urgenta nr. 102/2022 publicată în Monitorul Oficial al României nr.654 din data de 30.06.2022, au fost aduse modificări si completări Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, art.62 alin. (5) instituind obligația A.N.A.F. de a elabora proceduri administrative pentru verificarea respectării de către instituțiile financiare raportoare a procedurilor de raportare si diligenta fiscala precum si pentru a monitoriza instituțiile financiare raportoare in cazul raportării de conturi nedocumentate.

Completare la OUG 16/2023

Ulterior, Ordonanța de Urgență nr. 16/2023 publicata in Monitorul Oficial al României nr. 86 din data de 31.01.2023, a adus modificări si completări Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, inclusiv in ce privește prevederile art.62 alin. (5) in temeiul cărora se emite ordinul menționat, după cum urmează:

– art.62 alin. (5): „În vederea verificării respectării de către instituțiile financiare raportoare a procedurilor de raportare și de diligență fiscală prevăzute în anexele nr. 1 și 2 și a procedurilor de conformare prevazute în anexa nr. 1 la Acordul FATCA, precum și pentru a monitoriza instituțiile financiare raportoare in cazul in care sunt raportate conturi nedocumentate, Agenția Națională de Administrare Fiscală poate efectua verificări și controale in acest sens. Procedurile administrative si de punere in aplicare a prezentului alineat se aproba prin ordin al președintelui A.N.A.F.”

Referitor la FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), acesta este un act normativ elaborat in 2010 de Guvernul SUA cu scopul de a preveni evaziunea fiscală pe care ar putea să o facă cetățenii sau rezidenții americani în legătura cu câștigurile pe care le dețin în afara SUA.

Prevederile FATCA se aplică din 1 iulie 2014 și presupune ca persoanele care sunt cetățeni sau rezidenți americani să fie identificați și raportați către autoritățile fiscale din România și SUA.

Conținutul Proiectului de Ordin:

ART.1. Se aprobă modelul și conținutul formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat de personalul Direcției Generale de Informații Fiscale si structurile de informații fiscale aflate in coordonarea acesteia, prevazut in anexa nr. 1.

ART.2. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularului tipizat menționat la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 2.

ART. 3. Formularul prevazut la art. 1 are regim special si se tipărește prin unități specializate, pe baza comenzilor primite din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

ART. 4. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 5. Direcția Generala de Informații Fiscale, Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice si structurile subordonate acestora, Direcția Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 6. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Toate documentele pot fi consultate aici.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe