Loading the Amira Audio Citește articolul...
  • Potrivit unui proiect de hotărâre al Guvernului aprobat în ședința Executivului din 28 iunie, Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (CPPI), cu sediul în Bușteni, județul Prahova, va fi organizat ca organ de specialitate al administrației publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. 

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (CPPI) se va ocupa de administrarea la nivel național a sistemului de compensare datorii și creanțe, de sistemul informatic de compensare, precum și toate informațiile primite de la persoanele juridice.

Mai exact, structura va realiza  operațiunile de compensare nemonetare predefinite, operațiunile de compensare nemonetare bilaterale și operațiuni de compensare nemonetare multilaterale pentru persoanele juridice cu capital cu sediul în România.

„Un număr de peste 6000 persoane juridice a solicitat, în perioada 01 ianuarie 2020 – 31 mai 2024, stingerea facturilor în cadrul Sistemului de compensare. Numărul soluțiilor identificate de sistem, în perioada 2020 – 2024, a fost de peste 381.000”, ne-a transmis Irinel Ghiță, directorul general al CPPI.

Atestarea

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului asigură prin CPPI atestarea verificatorilor de proiecte, a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de montaj, precum și a experților în lucrări de montaj.

Dacă proiectul de hotărâre de Guvern va fi aprobat, angajații Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie se vor ocupa de planificarea strategică în domeniul său de activitate, implementarea și gestionarea, după caz, a programelor finanțate din fonduri europene, naționale, precum şi din alte surse legale, dar și de administrarea patrimoniului propriu.

Am încercat să obținem un punct vedere de la Irinel Ghiță, directorul general al Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni, în legătură cu noua organizare a structurii și atribuțiile sale, dar acesta nu a putut fi contactat.

Instrument-cheie în compensarea datoriilor

CPPI va realiza gestionarea și administrarea la nivel național a sistemului de compensare datorii și creanțe și a Sistemul informatic de compensare. 

De asemenea, va asigura organizarea realizării online, în cadrul SIC, a stingerii obligațiilor de plată reciproce între persoane juridice, până la concurența obligației celei mai mici, prin ordine de compensare. 

„CPPI a creat sistemul de compensare datorii și creanțe ale persoanelor juridice cu capital de stat și de drept privat, sistem care, în cei peste 24 de ani de funcționare neîntreruptă, a readus în circuitul economic național peste 77 miliarde de euro arierate diminuate prin compensare”, ne-a transmis Irinel Ghiță, directorul general al CPPI.

Angajații CPPI se vor ocupa de emiterea în format electronic, înserierea și numerotarea, în SIC, pentru fiecare persoană juridică participantă a ordinului de compensare împreună cu borderoul datoriilor stinse ca și documente justificative de înregistrare în contabilitate a stingerii facturilor neplătite/neîncasate care au făcut obiectul compensării și care se anexează la nota contabilă.  

CPPI va asigura și funcționarea aplicației de compensare și a bazei de date ce conține istoricul operațiunilor de compensare realizate de persoanele juridice cu sediul în România în perioada 1999 – 2019. 

Măsura este luată potrivit HG nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuării blocajului financiar si a pierderilor din economie, și a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, precum și arhivarea documentelor aferente acestor operațiuni și a documentelor de compensare rezultate din această activitate de compensare.

Suport logistic pentru autorizarea experților în audituri energetice industriale

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie va organiza și programe de examinare și monitorizare pentru confirmarea periodică a dreptului de practică tehnico-profesională pentru specialiștii verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția, diriginți de șantier și experți tehnici de calitate și extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale. 

CPPI va avea competențe și în domeniul eficienței energetice, unde va asigura suportul logistic pentru activitatea desfășurată de Ministerul Energiei de autorizare a persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate sau a persoanelor juridice care efectuează audituri energetice industriale sau de procese de consum energetic din categoriile electroenergetic, termoenergetic sau complex.

Instituția va asigura și suportul logistic pentru activitatea desfășurată de Ministerul Energiei de atestare a managerilor energetici pentru industrie, a managerilor energetici pentru localități și atestare a societăților prestatoare de servicii energetice.

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie se va ocupa și de formarea personalului. Astfel, va organiza cursuri și programe de instruire profesională în cooperare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului alte ministere și/sau instituții, precum și cu operatori economici interesați în formarea personalului în domeniile aflate în domeniile de competență ale Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

De asemenea, va organiza cursul de compensare datorii-creanțe, programe de instruire și atestare tehnico-profesională pentru specialiștii în activitatea de închidere și reconstrucție a minelor și carierelor.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe