Guvernul a aprobat în ședința de săptămâna trecută (vineri – 24 martie) o ordonanța de urgență prin care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) cooptează ca parteneri băncile de pe piața din România în derularea proiectelor IMM prin Programul Operațional Competitivitate (POC) și Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Acest parteneriat este o premieră pentru România, care creează cadrul legal pentru implicarea instituțiilor financiar-bancare nu numai în derularea plăților prin conturile beneficiarilor, ci și în verificări preliminare efectuate asupra cererilor de transfer, prefinanțare, rambursare și plată ale acestora”, a precizat ministrul Marcel Boloș.

Potrivit textului legislativ, scopul implicării instituțiilor financiar-bancare în procesul de implementare a operațiunilor finanțate din fonduri europene îl constituie „creșterea eficienței și rapidității absorbției fondurilor europene prin utilizarea unor resurse specializate în domeniul financiar, cu expertiză pentru categoriile de beneficiari avuți în vedere”.

Băncile devin partener

Beneficiarii IMM vor putea opta pentru derularea fondurilor aferente proiectului lor prin una dintre băncile partenere. Băncile vor completa astfel „resursele tehnice și de personal ale structurilor de specialitate implicate din cadrul MIPE”.

Ordonanța de urgență adoptată vizează proiectele finanțate prin Axa Prioritară IV – „Investiții în activități productive” din Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 (acțiunile 4.1.1 și 4.1.1 bis) și proiectele finanțate prin Măsura 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Planul Național de Redresare și Reziliență (C9.I3.M1).

Un alt partener, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică

Același text legislativ adoptat de guvern impune și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ca partener în cadrul absorbției proiectelor europene de către IMM-uri.

Condițiile parteneriatului cu ICI București pentru evaluarea proiectelor în domeniul digitalizării.

Prin acordul de parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) se urmărește implementarea apelului de proiecte aferent Investiției 3.1 – Scheme de ajutor pentru sectorul privat din PNRR și se asigură evaluarea proiectelor ce au nivel ridicat de complexitate în dezvoltarea de tehnologii digitale, activități premergătoare implementării unor proiecte viabile din punct de vedere tehnologic, pentru care partenerii bancari vor asigura servicii financiare și tehnice în procesul de autorizare și derulare a acestora.

Prin actul normativ sunt reglementate:

Cerințele minime de eligibilitate a instituțiilor financiar-bancare participante;
Rolul partenerilor bancari, mecanismul de implementare și obligațiile beneficiarilor pentru cele două tipuri de finanțări (POC și PNRR).
Procedura detaliată a activităților pe care le va implementa fiecare partener va fi aprobată prin ordin comun MIPE- Secretariatul General al Guvernului.

Procedura de achiziție va fi lansată în aprilie

Procedura de achiziție publică privind selecția partenerilor bancari este estimată a fi lansată într-un interval de aproximativ două săptămâni de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență adoptată pe 24 martie.

Ulterior finalizării procedurii de achiziție, lista partenerilor bancari selectați conform actului normativ și condițiile financiare de creditare aplicate de aceștia în relația comercială cu beneficiarii vor fi publicate pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Plata băncilor se va face sub formă de comision

Plata serviciilor contractate, prestate de către instituțiile de credit selectate se va face sub forma unui comision de administrare de 0,15% care va fi aplicat ca procent din valoarea ajutorului financiar nerambursabil aferent contractelor beneficiarilor care se vor derula prin instituțiile respective.

Cheltuielile angajate de implicarea sistemului financiar-bancar în procesul de autorizare și derulare a fondurilor destinate beneficiarilor Acțiunilor 4.1.1 și 4.1.1 bis vor fi suportate din Programul operațional Asistență Tehnică 2014-220, iar cele aferente beneficiarilor Planului Național de Redresare și Reziliență vor fi suportate de la bugetul de stat.

Măsura 4.1.1 (POC)

Măsura 4.1.1 finanțată prin Programul Operațional Competitivitate este o formă de sprijin de peste 400 de milioane de euro pentru investiții destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență a mediului de afaceri, care cuprinde:
Schemă de ajutor de stat, cu un buget de 358.140.596 euro;
Schemă de ajutor de minimis, cu un buget de 79.690.099 euro.

Măsura 4.1.1 BIS (POC)

Prin Acțiunea 4.1.1 BIS finanțată prin Programul Operațional Competitivitate se acordă granturi din fonduri externe nerambursabile, pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor din industria alimentară și a construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență. Acțiunea cuprinde două apeluri de proiecte:

  • Investiții în retehnologizare în domeniul industriei alimentare;
  • Investiții în retehnologizare în domeniul construcțiilor.
  • Bugetul acțiunii 4.1.1 BIS, stabilit prin schema de ajutor de stat care stă la baza ei (având o valoare totală de 300.000.000 euro), este de 150.000.000 euro pe an (respectiv 2022 și 2023) și a fost împărțit în mod egal între cele două apeluri.

Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate, prin PNRR

Apelul de proiecte Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale, aferent Investiției I3 – Scheme de ajutor pentru sectorul privat, din cadrul Componentei C9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, finanțat prin PNRR a fost deschis în data de 15 februarie, cererile de finanțare putând fi depuse până la finalul lunii iunie.
Valoarea totală alocată acestui apel este de 347,50 milioane euro.

Apelurile MIPE pentru industria alimentară și industria auto

De asemenea, în perioada următoare MIPE spune că va lansa un alt apel de proiecte, de 150 milioane euro, împărțită pe următoarele domenii de activitate considerate prioritare la nivel național:

  • industrie alimentară, industrie prelucrătoare, construcții: 75 milioane euro.
  • industrie auto, transport și distribuție, servicii adresate populației, turism și alte domenii eligibile: 75 milioane euro.

Valoarea minimă eligibilă care poate fi solicitată în cadrul proiectului este de 500.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a ajutorului de stat acordat în cadrul unui proiect este de 3.000.000 euro/proiect (nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2022), astfel:

  • Microîntreprinderi – maxim 500.000 euro;
  • Întreprinderi mici – maxim 1.500.000 euro;
  • Întreprinderi mijlocii – maxim 3.000.000 euro.
Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe