Reducerea poverii fiscale în cazul a trei dintre cele mai numeroase categorii de mici întreprinzători a primit avize favorabile din partea Consiliului Legislativ și a Consiliului Economic și Social, ceea ce înseamnă șanse crescute pentru adoptarea noii legi. Categoriile vizate sunt persoanele fizice autorizate (PFA), Întreprinderile Individuale și Întreprinderile familiale.

Inițiativa a fost înregistrată la Senat la jumătatea lunii mai și prevede noi plafoane de taxare a celor trei categorii. 

Avizul favorabil din partea Consiliului Economic și Social a fost acordat săptămâna trecută, pe 15 iunie, iar reprezentanții Consiliului Legislativ s-au pronunțat pozitiv asupra propunerii legislative astăzi.

În prezent se mai așteaptă un aviz din partea Consiliului Fiscal și punctul de vedere al Guvernului, după care poate fi supusă votului Senatului, prima cameră ce se va pronunța pe subiect.

Actualul cadru legislativ

Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, a adus o serie de schimbări de regim fiscal ce presupun o taxare mai mare pentru veniturile realizate de Persoanele Fizice Autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) şi întreprinderile familiale (IF).

Până la 1 ianuarie 2023, taxarea veniturilor realizate de formele de organizare a unei activități economice enumerate mai sus era realizată la un plafon maxim de 12 de salarii minime brute pe țară, după cum urmează:

  • baza de calcul a contribuțiilor sociale CAS (contribuție la pensie) era de 12 salarii minime brute pe țară, dacă veniturile realizate au valoarea peste 12 de salarii minime brute pe țară;
  • baza de calcul a contribuțiilor sociale de sănătate (CASS) era de 12 salarii minime brute pe țară.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 au fost introduse noi plafoane pentru taxarea veniturilor PFA, II și ÎF, iar bazele de calcul s-au modificat semnificativ, după cum urmează:

  • baza de calcul a contribuțiilor sociale CAS (contribuție la pensie):

1. este de 12 salarii minime brute pe țară, dacă veniturile realizate au valoarea între 12 şi 24 de salarii minime brute pe țară;

2. este de 24 de salarii minime brute pe țară, dacă veniturile realizate au valoarea peste 24 de salarii minime brute pe țară;

– baza de calcul a contribuțiilor sociale de sănătate (CASS):

1. 6 salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară;

2. 12 salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute pe ţară;

3. 24 de salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe ţară.

Noile plafoane pentru bazele de calcul ale contribuțiilor CAS şi CASS înseamnă în realitate:

  • taxarea contribuțiilor începând cu anul 2023 a celor care realizează venituri între 6 şi 12 salarii minime brute pe țară, în comparație cu contribuțiile datorate pentru aceleași venituri în anul 2022;
  • dublarea contribuțiilor începând cu anul 2023 a celor care realizează venituri peste 24 de salarii minime brute pe ţară, în comparație cu contribuțiile datorate pentru aceleași venituri în anul 2022.

Modificări propuse

În primul rând, contribuabilii al căror venit net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real. 

Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal. 

Această categorie de contribuabili are obligația să completeze corespunzător și să depună declarația unică privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Schimbări ale bazei de calcul în cazul PFA

O altă modificare vizează baza de calcul a contribuției de asigurări sociale datorată de persoanele fizice autorizate

Indiferent dacă au una sau mai multe surse ori categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale, dacă estimează pentru anul curent venituri nete a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară se face prin cumularea veniturilor nete ori a normelor anuale de venit din activități independente, a venitului brut realizat în baza contractelor de activitate sportivă precum şi a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală, care se estimează a se realiza în anul curent.

Asigurările sociale în cazul activităților independente

O altă modificare vizează stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente

„Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale, se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declarației. Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale se evidențiază lunar, iar plata acesteia se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru”, se arată în proiectul de lege.

Persoanele care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției, cele care intră în suspendare temporară a activității potrivit legislației în materie, precum şi cele care își încetează activitatea depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declarație în vederea stopării obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale.

În cazul în care ar fi adoptate, măsurile ar urma să fie implementate în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial.

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care este adoptată și se aplică începând cu veniturile realizate de către Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi Familiale și întreprinderi Individuale începând cu anul 2024.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe