• Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) dorește să schimbe prețurile unor servicii oferite populației și să lărgească aria operațiunilor pe care le efectuează contra cost. Totodată, se schimbă și modul de calcul și tarifare a abonamentelor la Cadastru.

Operațiunile de înscriere a unei construcții, notare și radiere în cartea funciară, actualizarea datelor de cadastru sunt modificate în proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a pus miercuri, 24 aprilie, în consultare publică proiectul de ordin.

Propunerea de modificare și completare a Ordinului directorului general al ANCPI nr. 16/2019 vizează în primul rând acordarea unor facilități la plata tarifelor încasate pentru serviciile prestate, facilități ce constau în:

 • prestarea fără tarif a anumitor servicii;
 • aplicarea unor tarife fixe în locul celor procentuale;
 • comasarea unor tarife într-un tarif unic, indiferent de numărul operațiunilor solicitate;
 • plafonarea bazei de calcul la care se aplică procentele de 0,15 sau 0,5 în vederea intabulării dezmembrămintelor dreptului de proprietate;
 • introducerea unor reguli de calcul a tarifului solicitat pentru efectuarea radierii aceleiași sarcini transcrise ca urmare a alipirii mai multor imobile grevate de aceasta sau ca urmare operațiunilor succesive de alipire urmate de dezlipire.

Toate modificările din proiectul ANCPI

Termene.ro a consultat inițiativa Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și vă prezintă cele mai importante modificări. Totodată, proiectul poate fi consultat aici. Proiect-ordin-tarife_24042024

 • În categoria „Avize și recepții tehnice”, denumirea codului de servicii 1.1.3 se modifică și va avea următorul conținut:

Grupă servicii

Cod

Serviciu

Tarif (lei)

UM

Referințe

Avize și recepții tehnice

1.1.3

Recepţia tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, scanare laser și cartografie

375

lucrare

Nota 1)

„Aceste servicii vor fi executate la cerere și doar pentru instituțiile publice, în limita resurselor materiale și umane disponibile. Serviciile de specialitate din domeniul cartografiei analogice și digitale, inclusiv cele de tipărire solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență, de către Agenția Națională și instituțiile sale subordonate, sunt scutite de la plata tarifelor”, se precizează în proiectul de ordin al Președintelui ANCPI.

 

 • În categoria „Avize, recepții și furnizare de date” se introduc două noi servicii cu următorul conținut:

1.1.4.  – Lucrări de specialitate din domeniul cartografiei analogice și digitale

1.1.5.Avizare expertize tehnice judiciare în specialitatea topografie, cadastru și geodezie

Grupă servicii

Cod

Serviciu

Tarif (lei)

UM

Referințe

Avize și recepții tehnice

1.1.4

Lucrări de specialitate din domeniul cartografiei analogice și digitale

conform devizului estimativ

lucrare

Nota 11)

1.1.5

Avizare expertize tehnice judiciare în specialitatea topografie, cadastru şi geodezie

0

lucrare

 

În categoria „servicii de cadastru și publicitate imobiliară”, grupa de servicii „Notare/Radiere” se modifică, astfel:

Grupă servicii

Cod

Serviciu

Tarif (lei)

UM

Referințe

Notare/Radiere

2.4.1

Notare în cartea funciară

75

operațiune

2.4.2

Radiere din cartea funciară

75

operațiune

Nota10)

 

 • În categoria „Servicii de cadastru și publicitate imobiliară”, grupa de servicii „Rectificare”, denumirea codului de servicii 2.5.3 se modifică și va avea următorul conținut:

Grupă servicii

Cod

Serviciu

Tarif (lei)

UM

Referințe

Rectificare

2.5.3

Corectare cadastru sistematic

0

imobil/u.i

 

 • În categoria „Servicii de cadastru și publicitate imobiliară”, se modifică unitatea de măsură din operațiune în construcție pentru operațiunea de „Înscriere construcție”.

Grupă servicii

Cod

Serviciu

Tarif (lei)

UM

Referințe

Actualizare

2.6.1

Înscriere construcție

60/construcție + 0,05% din valoarea de impozitare

construcție

Nota10 1)

 

 • În categoria „Servicii de cadastru și publicitate imobiliară”, serviciul de „Actualizare informații tehnice” se modifică la 75 de lei și va fi unic pentru unitatea de măsură „imobil”.

Grupă servicii

Cod

Serviciu

Tarif (lei)

UM

Referințe

Actualizare

2.6.3

Actualizare informații tehnice

75

imobil

Nota11)

 

 • În categoria „Servicii de cadastru și publicitate imobiliară”, se introduce un nou serviciu cu codul 2.7.10 denumit „Copie de carte funciară”, cu tariful de 25 de lei/carte funciară. 

Grupă servicii

Cod

Serviciu

Tarif (lei)

UM

Referințe

Informare

2.7.10

Copie de carte funciară

25

carte funciară

Nota14)

 

 • În categoria „Servicii de cadastru și publicitate imobiliară”, tariful pentru serviciul cu codul 2.8.2 –  „Înregistrarea în planul cadastral și efectuarea altor operațiuni” se modifică la 75 de lei și va fi unic pentru unitatea de măsură „imobil”.

Grupă servicii

Cod

Serviciu

Tarif (lei)

UM

Referințe

Înregistrarea în planul cadastral a imobilelor situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938

2.8.2

Înregistrarea în planul cadastral şi efectuarea altor operațiuni

75

imobil

Nota26)

Tariful este unic pentru atribuirea de număr cadastral în cazul imobilului identificat cu număr topografic înscris într-o carte funciară deschisă anterior intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996.

 

 • În categoria „Servicii de cadastru și publicitate imobiliară”, pentru operațiunea de „Înregistrarea în planul cadastral și înscriere construcție” se modifică unitatea de măsură din operațiune în construcție.

Grupă servicii

Cod

Serviciu

Tarif (lei)

UM

Referințe

Înregistrarea în planul cadastral a imobilelor situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938

2.8.3

Înregistrarea în planul cadastral şi înscriere construcție

60/construcție + 0,05% din valoarea de impozitare

construcție

Nota27)

 

 • În categoria „Servicii furnizate în baza unui abonament”, se modifică pentru o parte din servicii unitatea de măsură din „lună” în „lună/scop”.

Grupă servicii

Cod

Serviciu

Tarif (lei)

UM

Referințe

Conținutul cărții funciare

3.1.7

Interogare API, Pachet 1(*)

1.000

lună/scop

Nota29) + Nota34)

3.1.8

Interogare API, Pachet 2(*)

4.000

Nota30) + Nota34)

3.1.9

Interogare API, Pachet 3(*)

5.000

Nota31) + Nota34)

3.1.10

Interogare API, Pachet 4(*)

6.000

Nota32) + Nota34)

3.1.11

Interogare API, Pachet 5(*)

10.000

Nota33) + Nota34)

„Prin scop se înțelege o categorie de activități specifice, circumscrise unui domeniu de activitate, prevăzut de lege. (ex: activități de urbanism, impozite și taxe, autorizare, creditare, protecția mediului, urgențe, investiții publice etc”, se precizează în proiect la Nota 34.

 

 • În categoria „Servicii furnizate în baza unui abonament” pentru conținutul cărții funciare, se introduc patru noi servicii:

Grupă servicii

Cod

Serviciu

Tarif (lei)

UM

Referințe

Conţinutul cărţii funciare

3.1.12

Interogare API – Unități administrativ-teritoriale

1.000

lună

3.1.13

Interogare API – Adrese administrative

5.000

3.1.14

Interogare API – Parcele cadastrale

5.000

3.1.15

Interogare API – Clădiri

5.000

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe