Ordinul de aprobare a informațiilor conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale va fi modificat pentru a include și aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de transport alternativ sau cele integrate în automatele comerciale.

Noul proiect de ordin va completa Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4156/2017 pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București.

Principalele schimbări  

Conform referatului de aprobare, modificările aduse actului normativ au în vedere:

− asigurarea unei mai bune corelări și creșterea acurateței datelor ce rezultă din înregistrarea informațiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

− includerea în sfera de situații care pot fi comunicate/notificate organului fiscal competent a aspectelor semnalate de către operatorii economici.

Cele mai importante schimbări constau în:

− posibilitatea de a comunica informații privind aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de transport alternativ, precum și despre aparatele de marcat integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz;

− posibilitatea utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale de a notifica organul fiscal ori de câte ori intervin schimbări privind situația aparatului de marcat electronic fiscal.

Noile completări legislative

Concret, modificările aduse Ordinului ANAF sunt următoarele:

ART. I

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4156/2017 pentru aprobarea informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 12 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Art. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.6 Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală coordonare control fiscal, Direcția generală antifraudă fiscală, Centrul național pentru informații financiare, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice şi Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și unitățile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

2. În Anexa nr. 2, punctul 10, se modifică și va avea următorul cuprins:

10. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta metodologie și procedură:

– Anexa nr. 2A “Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziționate intracomunitar și a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care au obținut avizul tehnic favorabil”

– Anexa nr. 2B “Certificat de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale”

– Anexa nr. 2C “Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale instalate”

– Anexa nr. 2D “Formular pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situația, precum și livrarea/achiziția aparatelor de marcat electronice fiscale”

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe