O prevedere legală adoptată în urmă cu șase luni va figura și pe formularul de „Invitație” trimis de Agenția Națională pentru Administrare Fiscală (ANAF) contribuabililor. 

Noile prevederi au legătură cu termenul pe care îl au la dispoziție contribuabilii pentru a prezenta în scris un punct de vedere și de perioada în care acesta poate fi prelungit.

Noile modificări din „Invitație”

Conform Referatului de aprobare al Ordinului președintelui ANAF, modificările sunt necesare datorită faptului că în Monitorul Oficial al României nr. 1272 din data de 29 decembrie 2022 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, act normativ prin care au fost completate și prevederile art. 149 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Noul aliniat are următorul cuprins:

„Audierea contribuabilului/ plătitorului se efectuează potrivit art. 9 alin. (1) și (3) – (5). Persoana are dreptul să își prezinte în scris punctul de vedere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data audierii. Termenul poate fi prelungit cu cel mult 5 zile lucrătoare, pentru motive justificate, cu acordul conducătorului organului de control fiscal”.

În vederea aplicării prevederilor art. 149 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la elaborarea prezentului proiect de Ordin al președintelui ANAF pentru modificarea Anexei nr. 2 la OPANAF nr. 3666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară, pentru completarea și modificarea formularului Invitație utilizată în activitatea de verificare documentară, cu respectarea prevederilor legale menționate.

Astfel, pentru aducerea la cunoștința contribuabilului a termenului legal pentru formularea punctului de vedere față de constatările organului fiscal, prin prezentul proiect de ordin se modifică formularul Invitație cu aceste precizări.

Ce instituții aplică noile modificări

Modificările din conținutul proiectului de Ordin al președintelui ANAF pentru modificarea Anexei nr. 2 la OPANAF nr. 3666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară, vor fi aplicate de structurile cu atribuții de inspecție fiscală, de structurile cu atribuții de control antifraudă și de structurile cu atribuții de verificare a situației fiscale personale, competente să efectueze acțiunile de verificarea documentară. 

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe