Companiile din domeniul alimentar care doresc să-și dezvolte sau modernizeze afacerile pot beneficia de ajutoare de stat ce totalizează 600 de milioane de euro. Una din principalele condiții este să aibă o contribuție personală de cel puțin 25%.

Proiectul de act normativ a fost publicat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe site-ul propriu, în secțiunea „Transparență Decizională”. Este vorba de programul național multianual INVESTALIM, aferent perioadei 2023-2026 de dezvoltare și modernizare a industriei alimentare. Obiectivul său principal vizează susținerea financiară în vederea stimulării producției interne de bunuri alimentare.

INVESTALIM va fi derulat de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). 

Bugetul maxim al programului pentru perioada 2023 – 2026 este de 2.9 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600.000.000 euro.

„Prin acest program se vor acorda ajutoare de stat regionale pentru susținerea investițiilor în achiziționarea de active pentru înființarea de unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției prin fabricarea unor produse noi”, susțin reprezentanții MADR.

Ce proiecte se finanțează

Investițiile realizate în cadrul Programului INVESTALIM trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii principale:

a) să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 2.500.000 lei, respectiv echivalentul a aproximativ 500.000 euro;

b) să demonstreze eficiența economică și viabilitatea pe toată durata implementării investiției și încă 5 ani de la data finalizării acesteia;

c) să îndeplinească indicatori cantitativi și calitativi stabiliți;

d) să genereze contribuții la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului și la bugetele locale, pentru perioada implementării investiției și încă 5 ani de la data finalizării acesteia;

e) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin atragerea altor investiții conexe și dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii.

f) întreprinderea are obligația de a menține în stare de funcționare investiția inițială realizată, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data finalizării acesteia.

Cine poate accesa finanțarea în Programul INVESTALIM

Beneficiarii sunt operatori economici care trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile totale ale proiectului de investiții, din resurse proprii, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Pentru asigurarea contribuției proprii, beneficiarii pot contracta finanțări de la instituții de credit. Aceste finanțări se acordă cu respectarea normelor interne proprii ale instituțiilor de credit, în baza unui contract de credit, și sunt garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA.

În cadrul Programului, AFIR emite acorduri de finanțare pana la data de 31 decembrie 2026, iar plățile se efectuează pana la 31 decembrie 2031.  

Principalele condiții de eligibilitate

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii Programului INVESTALIM sunt următoarele:

a) să realizeze o investiție în România, în unul dintre sectoarele industriei alimentare;

b) să nu se încadreze în categoria „întreprinderilor în dificultate”;

c) să nu se afle în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;

d) să nu facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

e) să nu fi efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;

f) să nu înregistreze obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central;

g) să aibă rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;

h) să aibă capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.

Proiectul de Ordonanță de Urgență poate fi consultat la următorul link: https://www.madr.ro/proiecte-de-acte-normative.html

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe