Mijlocul lunii viitoare ar putea fi decisiv pentru angajații din Finanțe, care ar putea lua atunci o decizie referitoare la o eventuală declanșare a grevei generale. Este vorba atât de salariați din cadrul ministerului cât și din instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia.

Hotărârea va fi influențată de noile legi ale salarizării, al căror draft ar urma să fie supus atenției publice în jurul datei de 15 iulie.

Până acum, sindicaliștii avansaseră sfârșitul săptămânii trecute drept ultim termen. 

„Nu am stabilit încă nimic, suntem într-un schimb de corespondență cu ministerul (Finanțelor, n.r.), nu am avut încă o întâlnire cu noua conducere. Am discutat cu colegii din țară, pentru noi e o perioadă mai delicată și pentru că au început concediile”, a declarat în exclusivitate pentru Termene.ro președintele Sindicatului Național Finanțe Publice – SindFISC, Nicolae Toader.

Acesta a estimat și un nou termen până la care s-ar putea lămuri lucrurile: jumătatea lunii viitoare.

„Nu a apărut încă draftul legii salarizării și așteptăm să apară, termenul avansat este de 15 iulie. Până atunci probabil n-o să facem nimic. Să vedem câte din propunerile noastre și le vor însuși și le vor susține”, a mai spus Toader.

SindFISC reprezintă interesele profesionale ale angajaților din cadrul Ministerului Finanțelor (MF) și a instituțiilor aflate în subordinea și/ sau coordonarea acestuia (Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice, Autoritatea Vamală Română, Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc, etc.).

Noile revendicări ale finanțiștilor

La sfârșitul lunii mai, finanțiștii au cerut grilă de salarizare distinctă în cadrul noii legi a salarizării bugetarilor și au prezentat public mai multe amendamente:

1 – În eventualitatea în care dialogul social instituțional început la 18 mai 2023 la Ministerul Finanțelor nu va conduce la identificarea în comun a unor soluții viabile în rezolvarea revendicărilor care au facut obiectul pichetărilor (10 pichetări ale instituțiilor naționale și regionale), Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC ia în calcul continuarea acțiunilor sindicale de protest. Formele concrete de manifestare a nemulțumirilor (mitinguri, grevă de avertisment, de solidaritate, generală, etc.), cât și calendarul derulării acțiunilor de protest, urmează a fi definitivate la momentul luării deciziei cu privire la reluarea acestora.

2 – SindFISC a înaintat conducerii MF/ANAF/ AVR/ ONJN/ DGAMC/ DGRFP propuneri de principii cu privire la poziționarea finanțiștilor în noua lege a salarizarii, astfel:

– finanțiștii să beneficieze de grilă de salarizare distinctă de restul bugetarilor/ angajaților din administrația publică, fie prin înființarea unui nou domeniu/familie ocupațională, denumit/ă Finanțe, fie distinct în cadrul Familiei ocupaționale Administrație Publică, dat fiind faptul că, activitatea desfășurată de finanțiști este o activitate specifică, ce incumbă o complexitate a muncii sporită, o pregătire multidisciplinară, asumare de riscuri suplimentare, mult diferită de cea a colegilor din celelalte ministere;

– pe principiul că în orice construcție legislativă în domeniul salarizării, veniturile actuale ale lucrătorilor nu trebuie să scadă față de cele aflate în plată, propunem ca punctul de plecare în stabilirea salariului de bază al unui lucrător din finanțe să fie dat de venitul maxim aflat în plată în prezent în cadrul întregului sistem instituțional MF, actualizat cu rata inflației, pentru funcții similare;

– în cadrul grilelor de salarizare, propunem diferențiere salarială atât pe verticală (ordonatori de credite), cât și pe orizontală (activități specifice), în funcție de importanța socială a muncii prestate, de complexitatea acesteia, riscurile suplimentare asumate, disponibilitatea suplimentară de a răspunde sarcinilor de serviciu în timpul programului normal de muncă, dar și în afara acestuia, etc. în concordanță cu atribuțiile prevăzute în fișa postului. Diferențierea poate fi realizată prin salarii de baza diferite (ordonatori de credite) și sporuri specifice diferite (activități specifice). Actualul tratament egalitarist, conduce la demotivarea personalului, migrarea acestuia de la activitățile specifice, spre activități generale, perpetuarea fenomenului neatractivității angajărilor în sistemul fiscal, imposibilitatea instituției de a realiza recrutare de personal, atât din sursă internă , cât și externă pentru domeniile specifice.

– recompensarea salarială a lucrătorilor pentru efortul suplimentar depus în activitatea curentă, încurajarea performanței în administrația publică, prin legiferarea unui fond de premiere, la dispoziția ordonatorilor de credite, dar cu distribuire participativă (avizarea organizațiilor sindicale), după reguli stricte, indicatori bine cuantificabili, transparentă, în sprijinul unei gestionări corecte a activității instituționale de la toate nivelele.

3 – O grilă de salarizare distinctă ar putea crea premisele unor corelări funcționale sistemice, în cazul adoptarii unui statut al finanțistului;

4 – SindFISC solicită Ministrului Finanțelor emiterea unui act normativ (OMF) cu privire la constituirea unui grup de lucru, format din specialiștii tuturor instituțiilor aflate în subordinea și/sau coordonarea MF, în vederea elaborării proiectului Statutului Finanțistului, includerea reprezentanților organizațiilor sindicale reprezentative în acest grup, înaintarea documentului Executivului sau Parlamentului spre legiferare. În viziunea SindFISC, documentul trebuie să cuprindă capitole distincte aferente activităților consfințite de Codul de procedură fiscală, funcții specifice, prevederi referitoare la drepturi, obligații, protecție juridică, etc., pentru activitatea specifică desfășurată, suplimentar celor general prevăzute de statutul funcționarului public, prerogative ce pot conduce la întărirea autorității instituționale a angajaților din Finanțe, cu efecte benefice atât la nivelul lucrătorilor, a managementului instituțional, dar și asupra bugetului general consolidat al statului.

„O finanțare corectă a activității finanțiștilor care să ducă la o colectare spre 37% din PIB, înseamnă digitalizare, sisteme de management moderne, respect, susținerea și formarea profesională continuă a finanțiștilor, îmbunătățirea comunicării instituționale cu contribuabilii, salarizare adecvată în concordanță cu complexitatea muncii, a riscurilor suplimentare asumate. Efectul de multiplicare produs de aceste măsuri este în opinia Sindicatului Național Finanțe Publice SindFISC, pentru guvernanți, soluția de a avea la dispoziție resurse bugetare sustenabile pentru finanțarea corectă, atât a mediului privat cât și bugetar”, susțin reprezentanții SindFISC.  

Calendarul pichetărilor, micile proteste din Finanțe

Timp de două săptămâni, la începutul lunii mai, reprezentanții finanțiștilor  au pichetat sediile sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor (MF) și Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) din București și din țară pentru a-i convinge pe cei de la conducerea ministerului și a Fiscului că sunt serioși în acțiunea lor de protest. Picheterile au fost organizate astfel:

1.Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili – joi 04.05.2023

2.Direcția Regională Antifraudă Fiscală Alexandria – vineri 05.05.2023

3.Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – luni 08.05.2023

4.Direcția Regională Antifraudă Fiscală Sibiu – marți 09.05.2023

5.Direcția Regională Antifraudă Fiscală Deva – miercuri 10.05.2023

6.Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timisoara – joi 11.05.2023

7.Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova -luni 15.05.2023

8.Direcția Regională Antifraudă Fiscală Constanța, marți 16.05.2023

9.Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, miercuri 17.05.2023

10.Ministerul Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală, joi 18.05.2023

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe