Loading the Amira Audio Citește articolul...
 • Ministerul de Finanțe a pus în dezbatere un proiect de ordonanță de urgență care reglementează măsuri de implementare și utilizare a decontului precompletat RO e-TVA și valorificarea datelor și informațiilor prin implementarea unui sistem de guvernanță specific și alte măsuri fiscale.

Actul normativ cuprinde procedura de implementare a decontului precompletat RO e-TVA și modul de guvernanță raportat la atribuțiile autorităților implicate în gestionarea acestuia. Necesitatea sistemului a fost determinată de nevoia punerii la dispoziția persoanelor impozabile, prin intermediul Spațiului Privat Virtual, a decontului de TVA precompletat, cu termen de implementare începând cu data de 1 august 2024.

Scopul acestui sistem este de a precompleta informații pe un format electronic, conținând elemente similare decontului de TVA, și de a le pune la dispoziția persoanelor impozabile prin intermediul Spațiului Privat Virtual.

Decontul precompletat RO e-TVA conține date și informații privind operațiunile economice declarate de către persoanele impozabile și transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală. „Acesta se transmite, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prin intermediul Spațiului Privat Virtual, până la data de 20 inclusiv a fiecărei luni următoare încheierii perioadei fiscale”, se precizează în nota de fundamentare a ordonanței de urgență.

Procedura de folosire a RO e-TVA

 • După primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA verifică datele și informațiile precompletate în concordanță cu operațiunile impozabile realizate și starea de fapt fiscală. Indiferent de primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoana impozabilă are obligația de a transmite decontul de taxă pe valoarea adăugată până la termenul prevăzut de lege.
 • Pentru realizarea comparabilității, actul normativ reglementează definirea diferențelor semnificative în sensul valorilor care depășesc pragul de semnificație ce îndeplinește condițiile cumulative de minim 20% în cotă procentuală și o valoare absolută de minim 1.000 lei, rezultate din compararea valorilor înscrise în rândurile din decontul de taxă pe valoarea adăugată depus de persoana impozabilă, cu cele corespunzătoare rândurilor din decontul precompletat RO e-TVA.
 • Stabilirea pragului de semnificație în cadrul actului normativ creează premisele conștientizării obiectivelor urmărite de administrația fiscală și implicit creșterea conformării voluntare a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
 • După identificarea diferențelor semnificative, se transmite formularul electronic de notificare „Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA” în Spațiul Privat Virtual, iar persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA are obligația transmiterii formularului electronic denumit „Notă justificativă privind diferențe RO e-TVA” prin mijloacele electronice, ca rezultat al verificărilor realizate asupra diferențelor comunicate.
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală analizează Nota justificativă privind diferențe RO e-TVA și dispune măsurile legale în conformitate cu competențele atribuite și obiectivele actului normativ propus. Totodată, actul normativ reglementează transmiterea, în baza analizei de risc efectuate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, a formularului „Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA” și în situația în care diferențele identificate sunt sub pragul de semnificație.
 • Modelele de formulare electronice, modificarea acestora, precum și actualizarea pragului de semnificație se realizează prin ordine de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termenele și condițiile precizate de actul normativ. De asemenea, se stabilesc sancțiunile aplicabile în cazul netransmiterii Notei justificative privind diferențe RO e-TVA sau a nerespectării termenului legal de transmitere a acesteia.
 • Suplimentar, actul normativ reglementează faptul că nefurnizarea sau furnizarea parțială a informațiilor solicitate prin Nota justificativă privind diferențe RO e-TVA reprezintă indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare al taxei pe valoare adăugată.
 • În funcție de nivelul riscului fiscal al persoanei impozabile, stabilit pe baza analizei de risc, aceasta poate face obiectul inspecției fiscale sau controlului antifraudă. De asemenea, se stabilesc și alte situații în care persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prezintă risc de rambursare necuvenită a TVA, în plus față de cele deja prevăzute la art. 169 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.

Totodată, se stabilește că prevederile referitoare la obligația privind transmiterea, respectiv termenul de transmitere a Notei justificative privind diferențe RO e-TVA, precum și sancțiunile aplicabile, intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ordonanței de urgență în Monitorul Oficial al României.

RO e-TVA trebuie să combată evaziunea

Platforma este necesară pentru a limita „estimarea la un nivel ridicat a deficitului de încasare la TVA în România”, conform documentelor Comisiei Europene.

Astfel, un prim pas în această direcție s-a realizat prin aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2023 privind unele măsuri pentru gestionarea și evidențierea veniturilor curente ale bugetului public prin implementarea unor proiecte de digitalizare prin care a fost creat cadrul legal necesar implementării Sistemului informatic național RO e-TVA.

Sistemul informatic național RO e-TVA se bazează pe datele și informațiile disponibile în cadrul următoarelor sisteme informatice de interes strategic național în domeniul administrării fiscale, după cum urmează:

 • Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura,
 • Sistemul național RO e-Transport,
 • Sistemul național RO e-Sigiliu,
 • Sistemul informatic național RO e-SAF-T, reprezentând fișierul standard de control fiscal,
 • Sistemul informatic național RO e-Case de marcat electronice.

Textul proiectului de ordonanță de urgență

Proiectul ordonanței de urgență a Ministerului de Finanțe poate fi consultat aici.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe