Cerută prima dată în urmă cu aproape două decenii, demarată oficial anul trecut, aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) nu va avea loc prea curând.

Cei 38 de membri ai OCDE sunt state dezvoltate și dețin circa 70% din producția și comerțul global. Mai important decât atât, derulează 90% din nivelul mondial al investițiilor străine directe.

Termenul preconizat în cazul țării noastre a fost anunțat astăzi de secretarul general adjunct al Guvernului, Adrian Țuțuianu, la Forumul ARIR 2023.

„Anul viitor sigur nu. Nu vom putea parcurge toate etapele și nu vom putea să transpunem recomandările pe care le vom avea. Dar eu sper că pe un termen mediu, 5-7 ani, România ar putea să îndeplinească toate aceste condiționalități – și să avem adoptate toate reglementările corespunzătoare acquis-ului OCDE”, a menționat Țuțuianu, conform Agerpres. 

Reprezentantul Guvernului a subliniat că aderarea la OCDE „depinde de hărnicia noastră”.

Candidatura României la OCDE

Aderarea României la OCDE reprezintă un obiectiv major al politicii externe române, conform Ministerului Afacerilor Externe. 

România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, și a reînnoit-o anual începând cu 2016.

Pe 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante – (în ordine alfabetică) Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. 

La reuniunea ministerială a Consiliului OCDE din luna iunie 2022 a fost adoptată Foaia de Parcurs pentru România, odată cu cele pentru alte patru state candidate – Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru.

Foaia de Parcurs fixează termenii, condițiile și etapele procesului de aderare a României la Organizație și urmărește alinierea legislației, politicilor și practicilor interne cu cele ale OCDE. Documentul menționează comitetele sectoriale care vor evalua conformitatea cu legislația și practicile OCDE, principiile care vor ghida activitatea acestora, precum și maniera în care se vor desfășura discuțiile de aderare cu autoritățile române.

Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească România

Principalele domenii identificate în Foaia de Parcurs care vor fi acoperite în evaluările tehnice ale Comitetelor vizează următoarele :

  • Reforma structurală: configurarea politicilor de reformă structurală  a statutului candidat într-un mod ambițios, ca bază pentru o creștere puternică, durabilă, ecologică și favorabilă incluziunii;
  • Comerț și investiții : consolidarea regimului liber de comerț și investiții al statului candidat, din perspectiva unei piețe deschise, competitive, durabile și transparente, bazate pe reguli clare. O atenție deosebită trebuie acordată sistemului de comerț multilateral, fundamentat pe Organizația Mondială a Comerțului, evitarea  protecționismului,  favorizarea condițiilor de concurență internaționale prin creșterea competitivității, o mai bună integrare a IMM-urilor în lanțurile valorice globale și demontarea barierelor inutile ridicate în calea schimburilor comerciale.  Toate aceste măsuri au ca finalitate sporirea  beneficiilor de care se bucură consumatorii  precum și promovarea creșterii economice și a inovației;
  • Dezvoltare durabilă și inclusivă: elaborarea unor politici economice care să conducă la dezvoltare durabilă și care să fie centrată pe principiul egalității de șanse, contribuind la o creștere economică  favorabilă și incluzivă  cu beneficii pentru toți cetățenii;
  • Guvernanță: consolidarea guvernanței publice, integritatea și sporirea eforturilor de combatere a corupției.
  • Mediu, biodiversitate și climă: asigurarea protecției eficiente a mediului înconjurător și a  biodiversității și acțiuni privind schimbările climatice pentru a atinge obiectivele Acordului de la Paris (2015) privind schimbările climatice. Aceasta include  necesitatea alinierii măsurilor de politică pentru întreaga economie cu obiectivele Acordului de la Paris și, în special, cu obiectivul de a atinge nivelul zero la emisiile globale de gaze cu efect de seră până în 2050, prin reducerea substanțială a nivelurilor emisiilor permise pentru fiecare stat în parte și creșterea investițiilor private în decarbonizare. Aceste măsuri includ, printre altele, obligația pentru fiecare stat să adopte și să implementeze politici publice în conformitate cu obiectivele sale de mediu, inclusiv inversarea și stoparea pierderii biodiversității și a defrișărilor, așa cum a fost convenit în timpul summit-ului COP26 de la Glasgow.
  • Digitalizare: promovarea economiei digitale favorabile incluziunii, inclusiv prin acțiuni concertate la nivel internațional;
  • Infrastructură: dezvoltarea infrastructurii de calitate într-un mod transparent, responsabil și incluziv.

Pe parcursul procesului de aderare la OCDE România este evaluată de 26 de Comitete și va trebui să internalizeze peste 250 de instrumente juridice la nivelul legislației, politicilor și practicilor interne.

Ce reprezintă OCDE

OCDE este un for interguvernamental care are ca obiect de activitate identificarea, diseminarea şi evaluarea aplicării politicilor publice optime pentru asigurarea creșterii economice, prosperității şi dezvoltării sustenabile în rândul statelor membre, precum și la nivel global.

OCDE este continuatoarea fostei Organizații Europene pentru Cooperare Economică (OECE), fondată în 1948 pentru a pune în aplicare Planul Marshall, finanțat de SUA pentru reconstrucția continentului european după cel de-al doilea Război Mondial. Convenția care a consfințit transformarea OECE în OCDE a fost semnată la 14 decembrie 1960 la Paris și a intrat în vigoare la 30 septembrie 1961.

Principalele etape ale procesului de aderare 

Etapele de aderare, ce se aplică și în cazul țării noastre, sunt următoarele:

  • Adoptarea (prin consens) de către Consiliul OCDE a deciziei de demarare a discuțiilor de aderare;
  • Examinarea și adoptarea (prin consens) de către Consiliul OCDE a Foii de Parcurs (Accession Roadmap) a țării candidate, elaborată de Secretariat cu contribuția a peste 20 de comitete tehnice și structuri subsidiare.
  • Examinarea multianuală de către comitete, prin evaluări tehnice aprofundate, a stadiului îndeplinirii condițiilor și criteriilor din secțiunile Foii de Parcurs. Examinarea se finalizează printr-un raport final (Formal Opinion) al fiecărui comitet, care certifică conformitatea legislației și practicii statului candidat cu cele ale OCDE.

În paralel, Consiliul monitorizează evoluția procesului, prin informări periodice prezentate de Secretariat;

Adoptarea de către Consiliul OCDE a deciziei de invitare a țării candidate să devină membru al OCDE (în baza finalizării tuturor rapoartelor formale ale comitetelor);

Semnarea Acordului de aderare între țara candidată și OCDE, urmată de ratificarea acordului și depunerea instrumentului de aderare la Convenția OCDE de către țara candidată.

Nu există un calendar prestabilit de aderare, procesul depinde de meritele proprii ale fiecărui candidat în parte.

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe