Loading the Amira Audio Citește articolul...
  • Reprezentanții Comisiei Europene au anunțat că au aprobat ca guvernul român să acorde ajutoare de stat companiile autohtone, în special start-up-uri, în cuantum de 2,5 miliarde de lei. Schema reintrodusă urmărește să asigure faptul că societățile afectate de perturbările economice provocate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei vor continua să dispună de lichidități suficiente.

Programul avizat de Comisia Europeană este IMM Plus 2024, program care continuă de fapt IMM Invest Plus, doar că acum beneficiază de fonduri care sunt ajutor de stat în valoare de 12,2 miliarde de lei sau 2,5 miliarde de euro. Termene.ro a mai scris despre IMM Plus 2024 aici.

Sprijinul vine atât sub formă de granturi, cât și de garanție pentru credite, iar valorile maxime ale ajutoarelor acordate companiilor au fost majorate față de versiunea inițială a schemei de ajutor.

„Comisia Europeană a aprobat reintroducerea unei scheme românești de aproximativ 2,5 miliarde de euro (12,5 miliarde de lei) pentru sprijinirea companiilor în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, potrivit unui comunicat al instituției. Schema reintrodusă a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar de ajutor de stat pentru criză și tranziție adoptat de Comisie la 9 martie 2023 și modificat la 20 noiembrie 2023.

Programul schemei de ajutor de stat instituită se va aplica până la data de 30 iunie 2024, adică până la acea dată se pot emite acorduri de finanțare de către fondurile de garantare și contragarantare. Aproximativ 11.500 de firme din România vor beneficia de IMM Plus şi de componentele sale: IMM România Plus, Agro Plus, IMM Prod Plus, Construct Plus, Innovation Plus și Rural Plus.

Valoarea ajutorului de stat a crescut

Valorile maxime ale ajutoarelor de stat au fost majorate de la 2.000.000 euro la 2.250.000 euro per întreprindere/UAT, respectiv de la 250.000 euro la 280.000 de euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfășoară activitatea în sectorul agriculturii primare și de la 300.000 euro la 335.000 de euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii.

În baza schemei de ajutor de stat se acordă ajutor de stat sub formă de garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.

Tipul de beneficiar stabilit de oficialii guvernului sunt: autoritate publică locală, fermieri, fermieri mici și mijlocii, întreprinderi mici și mijlocii, Start-up, UAT

Componentele programului

  • Componenta IMM ROMÂNIA PLUS facilitează accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanțarea altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.
  • Componenta AGRO PLUS este dedicată întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.
  • Componenta IMM PROD PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care activează în sectoare productive.
  • Componenta CONSTRUCT PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediu implementate de: IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură; dar și Unități Administrativ Teritoriale (municipii, orașe, comune).
  • Componenta RURAL PLUS are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele de investiții și creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate fermierilor, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.
  • Componenta INNOVATION PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru companiile românești inovative și/sau care își promovează produsele și serviciile destinate exportului.

Detalii despre ajutorul de stat

Ordonanța de urgență prevede următoarele condiții mai importante pentru desfășurarea IMM Plus:

În baza prezentei scheme de ajutor de stat se acordă ajutor de stat sub formă de garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat.

Pentru creditele/liniile de credit valoarea maximă a finanțărilor acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 10.000.000 lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 5.000.000 lei.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanțărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de 10 prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puțin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.

Durata garanțiilor acordate nu poate depăși 6 ani pentru creditele de investiții și 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.

În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili, instituțiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe