Fără vreun răspuns din partea reprezentanților Ministerului Finanțelor, finanțiștii decid la mijlocul acestei săptămâni calendarul noilor acțiuni. În cazul în care nu va exista până atunci un răspuns care să-i mulțumească, sunt dispuși să continue și iau în calcul în continuare greva generală. 

Angajații nu vor să oprească acțiunile nici în cazul în care funcția de ministru al Finanțelor va avea un alt ocupant, dacă între timp se va produce rocada guvernamentală. Mai mult, anunță că nu vor relua de la zero discuțiile cu noua conducere ci exact din punctul în care se va afla la momentul schimbării.

Protestul continuă indiferent de noul ministru

„Așteptăm începutul săptămânii să vedem dacă ne vine un răspuns la propunerile pe care le-am făcut, în corespondența cu ministerul. Vom vedea apoi, în funcție de ce răspuns primim. Dacă nu vine un răspuns de la ministru, acțiunea continuă”, a declarat în exclusivitate pentru Termene.ro președintele Sindicatului Național Finanțe Publice – SindFISC, Nicolae Toader.

Întrebat ce se va întâmpla dacă între timp premierul Nicolae Ciucă demisionează iar ministrul de Finanțe se schimbă, așa cum este preconizat, liderul protestatarilor a spus că lucrurile se desfășoară în continuare fără a fi afectate de acest aspect.

„Dialogul nu e cu o persoană, ci cu ministerul. Ne așteptăm ca dialogul să continue, nu să fie reluat de la zero”, ne-a mai spus Toader.

Conform acestuia, dacă până la mijlocul săptămânii nu se întâmplă nimic sau nu vor fi mulțumiți de răspunsul primit, vor convoca forul de conducere sindicală pentru a decide care sunt pașii următori.

SindFISC reprezintă interesele profesionale ale angajaților din cadrul Ministerului Finanțelor (MF) și a instituțiilor aflate în subordinea și/ sau coordonarea acestuia (Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice, Autoritatea Vamală Română, Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc, etc.).

Noile revendicări ale finanțiștilor

La sfârșitul lunii mai, finanțiștii au cerut grilă de salarizare distinctă în cadrul noii legi a salarizării bugetarilor și au prezentat public mai multe amendamente:

1 – În eventualitatea în care dialogul social instituțional început la 18 mai 2023 la Ministerul Finanțelor nu va conduce la identificarea în comun a unor soluții viabile în rezolvarea revendicărilor care au facut obiectul pichetărilor (10 pichetări ale instituțiilor naționale și regionale), Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC ia în calcul continuarea acțiunilor sindicale de protest. Formele concrete de manifestare a nemulțumirilor (mitinguri, grevă de avertisment, de solidaritate, generală, etc.), cât și calendarul derulării acțiunilor de protest, urmează a fi definitivate la momentul luării deciziei cu privire la reluarea acestora.

2 – SindFISC a înaintat conducerii MF/ANAF/ AVR/ ONJN/ DGAMC/ DGRFP propuneri de principii cu privire la poziționarea finanțiștilor în noua lege a salarizarii, astfel:

  •  finanțiștii să beneficieze de grilă de salarizare distinctă de restul bugetarilor/ angajaților din administrația publică, fie prin înființarea unui nou domeniu/familie ocupațională, denumit/ă Finanțe, fie distinct în cadrul Familiei ocupaționale Administrație Publică, dat fiind faptul că, activitatea desfășurată de finanțiști este o activitate specifică, ce incumbă o complexitate a muncii sporită, o pregătire multidisciplinară, asumare de riscuri suplimentare, mult diferită de cea a colegilor din celelalte ministere;
  • pe principiul că în orice construcție legislativă în domeniul salarizării, veniturile actuale ale lucrătorilor nu trebuie să scadă față de cele aflate în plată, propunem ca punctul de plecare în stabilirea salariului de bază al unui lucrător din finanțe să fie dat de venitul maxim aflat în plată în prezent în cadrul întregului sistem instituțional MF, actualizat cu rata inflației, pentru funcții similare;
  • în cadrul grilelor de salarizare, propunem diferențiere salarială atât pe verticală (ordonatori de credite), cât și pe orizontală (activități specifice), în funcție de importanța socială a muncii prestate, de complexitatea acesteia, riscurile suplimentare asumate, disponibilitatea suplimentară de a răspunde sarcinilor de serviciu în timpul programului normal de muncă, dar și în afara acestuia, etc. în concordanță cu atribuțiile prevăzute în fișa postului. Diferențierea poate fi realizată prin salarii de baza diferite (ordonatori de credite) și sporuri specifice diferite (activități specifice). Actualul tratament egalitarist, conduce la demotivarea personalului, migrarea acestuia de la activitățile specifice, spre activități generale, perpetuarea fenomenului neatractivității angajărilor în sistemul fiscal, imposibilitatea instituției de a realiza recrutare de personal, atât din sursă internă , cât și externă pentru domeniile specifice.
  • recompensarea salarială a lucrătorilor pentru efortul suplimentar depus în activitatea curentă, încurajarea performanței în administrația publică, prin legiferarea unui fond de premiere, la dispoziția ordonatorilor de credite, dar cu distribuire participativă (avizarea organizațiilor sindicale), după reguli stricte, indicatori bine cuantificabili, transparentă, în sprijinul unei gestionări corecte a activității instituționale de la toate nivelele.

3 – O grilă de salarizare distinctă ar putea crea premisele unor corelări funcționale sistemice, în cazul adoptarii unui statut al finanțistului;

4 – SindFISC solicită Ministrului Finanțelor emiterea unui act normativ (OMF) cu privire la constituirea unui grup de lucru, format din specialiștii tuturor instituțiilor aflate în subordinea și/sau coordonarea MF, în vederea elaborării proiectului Statutului Finanțistului, includerea reprezentanților organizațiilor sindicale reprezentative în acest grup, înaintarea documentului Executivului sau Parlamentului spre legiferare. În viziunea SindFISC, documentul trebuie să cuprindă capitole distincte aferente activităților consfințite de Codul de procedură fiscală, funcții specifice, prevederi referitoare la drepturi, obligații, protecție juridică, etc., pentru activitatea specifică desfășurată, suplimentar celor general prevăzute de statutul funcționarului public, prerogative ce pot conduce la întărirea autorității instituționale a angajaților din Finanțe, cu efecte benefice atât la nivelul lucrătorilor, a managementului instituțional, dar și asupra bugetului general consolidat al statului.

Calendarul pichetărilor

Timp de două săptămâni, reprezentanții finanțiștilor  au pichetat sediile sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor (MF) și Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) din București și din țară, după următorul program:

1.Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili – joi 04.05.2023

2.Direcția Regională Antifraudă Fiscală Alexandria – vineri 05.05.2023

3.Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – luni 08.05.2023

4.Direcția Regională Antifraudă Fiscală Sibiu – marți 09.05.2023

5.Direcția Regională Antifraudă Fiscală Deva – miercuri 10.05.2023

6.Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timisoara – joi 11.05.2023 

7.Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova -luni 15.05.2023 

8.Direcția Regională Antifraudă Fiscală Constanța, marți 16.05.2023

9.Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, miercuri 17.05.2023

10.Ministerul Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală, joi 18.05.2023

Principalele solicitări ale protestatarilor

Revendicările sindicaliștilor vizează următoarele deficiențe:

-Finanțarea defectuasă a activității profesionale, sănătății și securității la locul de muncă;

– Discrepanțele salariale existente în instituții (prag de până la 25% doar la salariul de bază, la care se adaugă și sporuri specifice, în condiții similare de muncă și pregătire/specializare);

– Condițiile de lucru inadecvate;

– Impunerea de obiective instituționale unui personal subdimensionat (locații deservite de doar 4-5 persoane);

– Îngrijorări cu privire la neimplicarea angajatorilor/ordonatorului principal de credite în susținerea finanțiștilor pentru o poziționare corectă în noua lege a salarizării, lipsa dialogului social cu privire la acest subiect;

– Lipsa deciziei politice de a se demara elaborarea unui Statut al finanțistului, similar cu al altor categorii de funcționari care desfășoară activități specifice, precum activitatea desfășurată  de angajații sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor;

– Pregătirea profesională continuă este deficitară;

– Necorelarea fișelor de post cu realitățile activității desfășurate;

– Sisteme informatice și structuri IT, greoaie, uzate moral;

– Necorelări salariale în concordanță cu actualele restricții/incompatibilități și răspunderi suplimentare pentru diferite categorii de finanțiști (cu referire la proiectul de act normativ ce privește responsabilizarea suplimentară a inspectorilor fiscali și imputarea cheltuielilor de judecată acestora în solidar cu instituția);

„O finanțare corectă a activității finanțiștilor care să ducă la o colectare spre 37% din PIB, înseamnă digitalizare, sisteme de management moderne, respect, susținerea și formarea profesională continuă a finanțiștilor, îmbunătățirea comunicării instituționale cu contribuabilii, salarizare adecvată în concordanță cu complexitatea muncii, a riscurilor suplimentare asumate. Efectul de multiplicare produs de aceste măsuri este în opinia Sindicatului Național Finanțe Publice SindFISC, pentru guvernanți, soluția de a avea la dispoziție resurse bugetare sustenabile pentru finanțarea corectă, atât a mediului privat cât și bugetar”, susțin reprezentanții SindFISC.  

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe