Practic, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atenționează persoanele care fac astfel de activități în schimbul unor sume de bani că trebuie să se înregistreze fiscal ca Persoană Fizică Autorizată (PFA), Întreprindere Individuală (ÎI), Întreprindere Familială (IF) sau firmă (SRL) pentru a-și continua legal activitatea. Reamintim că în luna aprilie, Fiscul a început o acțiune de conformare voluntară a celor care au activități în acest domeniu și nu respectă încă întreaga legislație fiscală din acest sector.

Ghidul publicat de ANAF este „destinat persoanelor fizice care obțin sau doresc să obțină venituri din activități de înfrumusețare corporală în 2024, documentul detaliază aspectele fiscale relevante. Astfel, veniturile din aceste activități sunt considerate impozabile conform Codului Fiscal și sunt incluse în categoria veniturilor din activități independente”, precizează conducerea Agenției.

În acest document, reprezentanții ANAF prezintă modalitățile legale prin care persoanele fizice pot desfășura aceste activități, fie individual și independent ca persoane fizice autorizate, fie ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale, fie ca membri ai unei întreprinderi familiale. Orice activitate economică desfășurată în România de către aceste persoane trebuie să fie înregistrată și autorizată conform legislației în vigoare.

În documentul informativ se menționează că persoanele fizice care intenționează să obțină venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală își pot desfășura activitatea în următoarele forme de organizare:

  1. a) individual și independent, ca persoane fizice autorizate – PFA;
  2. b) ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale (ÎI);
  3. c) ca membri ai unei întreprinderi familiale (IF).

Orice activitate economică desfășurată permanent, ocazional sau temporar în România de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale trebuie să fie înregistrată și autorizată, în condițiile OUG nr.44/2008.

Pașii pentru autorizarea activității

Persoanele fizice care doresc să obțină venituri din aceste activități au obligația de a solicita înregistrarea și autorizarea funcționării la oficiul registrului comerțului din județul în care își stabilesc sediul profesional, înainte de a începe activitatea.

  • După înregistrarea în registrul comerțului și obținerea autorizației de funcționare, persoanele fizice sunt obligate să depună Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formularul 212) la organul fiscal competent.
  • În cazul în care încep activitatea în timpul anului fiscal, aceste persoane trebuie să depună Declarația Unică în termen de 30 de zile de la data începerii activității. În cadrul Declarației Unice, contribuabilul va completa corect Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate, unde va alege metoda de determinare a venitului net anual: fie pe baza normelor de venit, fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
  • Opțiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, poate fi exercitată de persoanele fizice care obțin venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit. Această opțiune este obligatorie pentru o perioadă de doi ani fiscali consecutivi și se consideră reînnoită dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior.
  • În ceea ce privește impozitul, acesta se calculează aplicând cota de 10% asupra venitului net, care reprezintă norma anuală de venit ajustată. Normele anuale de venit sunt disponibile pe site-ul ANAF, iar în cazul activităților desfășurate pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit se ajustează proporțional.
  • Dacă o persoană fizică desfășoară mai multe activități care generează venituri din activități independente, venitul net se stabilește prin însumarea normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități. În cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă de desfășurare a activității conform noilor modalități.
  • În situația în care venitul brut anual înregistrat în anul fiscal depășește echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, contribuabilul este obligat să determine venitul net anual în sistem real începând cu anul fiscal următor.
  • Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

Contribuabilii care optează pentru determinarea venitului net pe bază de norme de venit au obligația de a completa Registrul de evidență fiscală, exclusiv în ceea ce privește veniturile, fără a avea obligații privind evidența contabilă.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe