Loading the Amira Audio Citește articolul...
 • În luna iunie a fost înregistrată în Senatul României o inițiativă legislativă prin care se schimbă normele de scoatere a informațiilor din cazierul fiscal. Mai exact, reprezentanții fiscali care refuză să „albească” un cazier fiscal în normele actualei legislații vor fi sancționați cu amenzi până la 10.000 de lei.

O propunere legislativă denumită „Sancțiuni pentru organele fiscale desemnate cu ștergerea datelor din cazierul fiscal care omit sau refuză să își îndeplinească obligațiile prevăzute de lege” a fost depusă pe 12 iunie în Senat, camera legislativă care trebuie sesizată cu inițiative de lege.

În prezent, există foarte multe situații în care „organele fiscale desemnate să aplice procedura de scoatere a informațiilor din cazierul fiscal, în conformitate cu prevederile legale prezentate, omit sau refuză să își îndeplinească aceste atribuții, cu consecințe extrem de neplăcute pentru contribuabilii persoane fizice sau juridice”, este motivarea inițiativei.

Pe scurt, inițiatorii doresc ca faptele să fie șterse automat din cazierul fiscal, acolo unde legea permite asta, doar în urma unei cereri, fără ca reprezentanții fiscali ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală să mai poată refuza sau amâna ștergerea datelor din cazierul fiscal.

Potrivit legislației actuale, cazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidență și urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile și financiare de către contribuabili, în care se ține evidența persoanelor fizice, juridice și a entităților fără personalitate juridică care au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele care privesc disciplina financiară.

Cazierul fiscal ar trebui albit automat

Conform Ordonanței nr. 39/2015 (alin. 2 din art. 6), se prevede că informațiile pentru anumite fapte (alin. 1 și literele a, b, d, i) se scot din oficiu din evidența cazierului fiscal, iar cele de la litera c se scot din evidența cazierului fiscal la cererea contribuabilului.

„În realitate, există foarte multe situații în care organele fiscale desemnate să aplice procedura de scoatere a informațiilor din cazierul fiscal, în conformitate cu prevederile legale prezentate, omit sau refuză să își îndeplinească aceste atribuții, cu consecințe extrem de neplăcute pentru contribuabilii persoane fizice sau juridice”, se precizează în inițiativa legislativă.

Din aceste considerente, foarte multe persoane care, potrivit legii, nu ar trebui să aibă nicio informație înscrisă în cazierul fiscal „se trezesc în situația în care, atunci când solicită eliberarea acestuia, regăsesc fapte înscrise în cazier. Fapt care restricționează dreptul persoanelor fizice sau juridice în cauză să beneficieze de o serie de drepturi pe care legea le interzice în cazul în care au fapte înscrise în cazierul fiscal”, se mai scrie în nota de fundamentare.

„Prin această modificare, se creează un echilibru procedural, în sensul în care, așa cum contribuabililor li se aplică o serie de sancțiuni – penalități, dobânzi, majorări în cazul în care nu își îndeplinesc obligațiile la timp, ba mai mult sunt decăzuți din dreptul de a mai acționa în anumite situații, tot așa ni se pare firesc să răspundă pentru propriile erori și omisiuni și organele fiscale desemnate cu ștergerea datelor din cazierul fiscal care refuză să își îndeplinească obligațiile prevăzute de lege”, se mai explică în nota de fundamentare a proiectului.

Faptele care se șterg doar la cerere

Litera c din art. 6 al Ordonanței nr. 39/2015 se referă la:

„faptele care sunt sancționate ca infracțiuni și la persoanele care nu au mai săvârșit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data executării pedepsei”.

Aceste fapte se scot la cerere doar la cererea contribuabilului și la o verificare a reprezentanților fiscali. Inițiativa nu prevede schimbarea prevederilor legislative legate de aceste fapte, ci doar pentru cele care trebuie șterse din oficiu.

Inițiativa propriu-zisă

Propunerea legislativă este „pentru completarea art. 6 din Ordonanța nr. 39/2015 privind cazierul fiscal”.

La articolul 6 din Ordonanța nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 655 din 31 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu trei noi alineate, alin. (5), (6) și (7), ce vor avea următorul cuprins:

 • „(5) Nerespectarea dispozițiilor privind scoaterea din oficiu din evidența cazierului fiscal a faptelor și situațiilor prevăzute la alin. (2) al prezentului articol constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională între 2000 și 10.000 lei, dacă fapta contravențională nu a fost săvârșită în alte condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune. Amenda se aplică persoanelor fizice care au îndeplinit calitatea de ordonator de credite la data încălcării obligației care atrage aplicarea sancțiunii”.
 • „(6) Prevederilor alin. (5) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare”.
 • „(7) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (5) și aplicarea sancțiunii se fac de către organele de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor și de Curtea de Conturi, ca urmare a controalelor efectuate sau la cererea contribuabilului ale cărui drepturi au fost încălcate”.

Când se pot șterge faptele din cazierul fiscal

Mai exact, potrivit art. 6 din Ordonanța nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, contribuabilii care au înscrise informații în cazierul fiscal se scot din evidență din oficiu dacă se află în următoarele situații:

 •  faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt sancționate de lege;
 • a intervenit amnistia, reabilitarea de drept sau judecătorească, constatată prin hotărâre judecătorească;
 • faptele sunt sancționate conform legii penale cu amendă sau avertisment și nu au mai săvârșit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal;
 • faptele sunt sancționate contravențional, cu excepția faptelor de la punctul următor;
 •  într-o perioadă de o lună de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, cu condiția achitării cuantumului amenzilor contravenționale. În situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidență se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, în situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în acest termen;
 • faptele sunt sancționate contravențional pentru nerespectarea regimului produselor accizabile, într-o perioadă de un an de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, cu condiția achitării cuantumului amenzilor contravenționale.

În situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidență se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, în situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în acest termen;

 • au fost stinse creanțele administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) sau a răspunderii patrimoniale prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. b).

Data scoaterii din evidență este data stingerii creanțelor, însă nu mai devreme de o lună de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal. În situația în care creanțele administrate de ANAF nu au fost stinse în această perioadă, scoaterea din evidență se realizează la data stingerii acestora sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, în situația în care creanțele nu au fost stinse în acest termen;

 • contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat.

Data scoaterii din evidență este data reactivării contribuabilului, în situația în care acesta a fost declarat inactiv pentru neîndeplinirea obligațiilor declarative prevăzute de lege, sau data împlinirii unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului, în situația în care acesta a fost declarat inactiv pentru celelalte cazuri prevăzute de lege. Aceste prevederi sunt aplicabile și reprezentanților legali, respectiv reprezentanților desemnați.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe