O inițiativă legislativă depusă în această săptămână în Parlament va duce la „liberalizarea” înființării societăților de contabilitate. Acestea nu vor mai avea nevoie de acordul CECAR iar prezența unui expert contabil ca acționar majoritar se elimină.

Propunerea legislativă modifică Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați.

Principalele modificări legislative

Inițiativa prevede următoarele schimbări:

 • 1. La articolul 9, alineatul (1), litera b) se abrogă.

Este vorba de aliniatul conform căruia majoritatea acțiunilor trebuiau deținute de un expert contabil. 

 • 2. La articolul 9, alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) cel puțin o treime din structura de administrare a societății, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să fie experți contabili;”

În precedenta lege, administratorul trebuia să fie expert contabil.

 • 3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

1 „În vederea înregistrării societății la oficiul registrului comerțului, asociații/ administratorii depun o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea de către aceștia a condițiilor prevăzute la alin. (1).”

Actuala lege prevede că, în vederea înregistrării la ORC, structura de administrație a societății solicită avizul de principiu al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECAR)

 • 4. La articolul 9, alineatul (4) se abrogă.

„În principiu, modificările se referă la înființarea unei societăți de contabilitate fără a mai avea nevoie de acordul CECAR și a nu mai fi obligatoriu deținerea de 51% din acțiuni de către un expert contabil. Rămâne ca în administrarea societății să fie 1/3 experți contabili. În concluzie, vorbim de o liberalizare a înființării societăților de contabilitate”, a declarat pentru Termene.ro Maria Mihalașcu, expert contabil.

Descrierea situației actuale 

Conform OG 65/94, Societățile comerciale de contabilitate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să aibă ca obiect de activitate principal exercitarea profesiei de expert contabil, iar activitățile secundare să fie conforme prevederilor prezentei ordonanțe și reglementărilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;
 • majoritatea acțiunilor sau a părților sociale să fie deținută de experți contabili;
 • structura de administrare a societății, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să fie aleasă în majoritate dintre acționarii sau asociații experți contabili;
 • acțiunile să fie nominative și orice nou asociat sau acționar să fie admis de adunarea generală;
 • modul de distribuire a beneficiilor și de suportare a pierderilor să se facă potrivit ponderilor  acțiunilor sau ale părților sociale deținute de acționari sau asociați.

De ce sunt necesare noile modificări

În expunerea de motive sunt invocate în primul rând reglementările existente la nivel UE. Astfel, statele membre examinează daca sunt aplicate cerințele nediscriminatorii cu privire deținerea capitalului unei societăți considerând următoarele condiții:

 • (a) nediscriminare: cerințele nu trebuie să fie direct sau indirect discriminatorii în funcție de cetățenie sau naționalitate;
 • (b) necesitate; cerințele trebuie să fie justificate printr-un motiv imperativ de interes general;
 • (c) proporționalitate: cerințele trebuie să fie adecvate pentru a garanta îndeplinirea obiectivului urmărit; acestea nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului urmărit si nu trebuie să fie posibilă înlocuirea acestor cerințe cu alte măsuri mai puțin restrictive care permit atingerea aceluiași rezultat.

„Altfel spus, analizând condițiile menționate sus, Directiva subliniază că, dacă este posibilă atingerea obiectivului având o structură de acționariat nereglementată (acționari care nu sunt membri CECCAR), atunci nu mai este necesară reglementarea deținerii de capital social. În acest caz, reglementarea nu îndeplinește criteriul de proporționalitate, astfel încât ea devine discriminatorie”, se arată în expunerea de motive a inițiativei legislative.

Art. 45 din Constituția României prevede accesul liber la o activitate economica (spre ex., impunerea deținerii calității de expert contabil a administratorului/ acționarului unei societăți de contabilitate reprezintă o încălcare a acestei prevederi).

Aceasta poate fi privită și din perspectiva inversă: un expert contabil poate fi administrator/ acționar în societatea de contabilitate, dar și în firme care desfășoară alte tipuri de activități, dar vice-versa este restricționat de acreditarea CECCAR a majorității Consiliului de Administrație/ Acționariat.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe