A fost aprobată procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF. Conectarea caselor de marcat se va face pe categorii de contribuabili, începând cu data de 1 iulie, astfel:

a) până la data de 30 septembrie 2020, operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili;
b) până la data de 31 ianuarie 2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici;
c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale după data de 1 februarie 2021, la data instalării aparatului.

 

Citește direct procedura de conectare a caselor de marcat!

 

Operatorii economici care folosesc aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația să completeze și să transmită declarația completării și transmiterii declarației prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin, cu respectarea următoarelor termene:
a) operatorii economici din categoria marilor contribuabili, până la data de 30 septembrie 2020;
b) operatorii economici din categoria contribuabililor mici și mijlocii, până la data de 31 ianuarie 2021;
c) operatorii economici care achiziționează case de marcat după data de 1 februarie 2021, în termen de două zile lucrătoare de la data instalării aparatului.

 

Această declarație se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe site-ul ANAF în secțiunea “Descărcare Declarații”. Se depune în format PDF, cu fișier XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Mai jos, atașăm conținul Anexei nr. 1, care prevede Procedura care face obiectul acestei știri.

PROCEDURĂ din 11 iunie 2020 de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF

„Art. 1 – (1) Operatorii economici care utilizează aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone deservite de rețele de comunicații electronice au obligația trecerii aparatelor din regimul de funcționare cu profil 0 la regimul de funcționare cu profil 1.

(2) Trecerea la profilul 1 se face prin importul certificatului digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, urmat de importul unui fișier XML, prevăzut la secțiunea II.10 din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018, și care conține în mod obligatoriu următoarele categorii de informații:

a) tipul profilului: 1;

b) intervalul în minute, parametrul nrM prevăzut în secțiunea II.10 din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018, la care aparatul de marcat electronic fiscal încearcă conectarea, folosind un canal de comunicație criptat de tip https cu protocol TLS, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea transmiterii datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) valoarea 1 a parametrului rapZ din secțiunea II.10 din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018, care presupune transmiterea informațiilor prevăzute de art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, imediat după generarea raportului fiscal de închidere zilnică;

d) URL-urile utilizate în comunicarea aparatului de marcat electronic fiscal cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 2 – (1) Aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice funcționează în profilul 0.

(2) Pentru aparatele prevăzute la alin. (1), operatorii economici care au calitatea de utilizatori au obligația transmiterii datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin exportul pe un mediu de stocare extern într-unul sau mai multe fișiere XML semnate cu certificatul digital al acestora, care conțin datele aferente fiecărei zile fiscale încheiate conform secțiunilor II.1-II.7, respectiv secțiunii II.12 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018. Fișierele se validează și se atașează la un PDF folosind aplicația pusă la dispoziție pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depun la organul fiscal folosind mijloace de transmitere la distanță.

Art. 3 – Fișierul prevăzut la secțiunea II.10 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 conține valorile indicatorilor pe baza cărora aparatul de marcat electronic fiscal funcționează, este semnat folosind certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se generează în următoarele situații:

a) la trecerea din funcționarea în profilul 0 în profilul 1;

b) la trecerea din funcționarea în profilul 1 în profilul 0;

c) la constatarea necesității modificării indicatorilor.

Art. 4 – Trecerea de la profilul 1 la profilul 0 prevăzută la secțiunea II.11 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 se face prin importul unui fișier XML semnat folosind certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și care conține în mod obligatoriu valoarea 0 a tipului profilului, precum și data până la care aparatul de marcat electronic fiscal funcționează cu profilul 0.

Art. 5 – Fișierele prevăzute la art. 3, respectiv art. 4 se generează de către sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se pun la dispoziția tehnicianului de service într-o secțiune dedicată pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 6 – Importul fișierelor prevăzute la art. 5 se efectuează exclusiv de către tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unității de service acreditate.”

 

Articol publicat de Universul Juridic.

 

Dacă ți se par utile informațiile de pe blogul Termene și vrei să afli când publicăm un nou articol, te poți abona la newsletterul nostru săptămânal.

Vreau să primesc newsletterul

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe