Loading the Amira Audio Citește articolul...
  • Adoptată de către Guvern, OUG 70/2024 pe 21, urma să fie aplicată din 1 august. Discuțiile de marți, dintre membrii celor două partide de coaliție și dintre patronate, asociații ale contabililor și membri ai guvernului au dus la concluzia că aplicarea acestei ordonanțe trebuie amânată.

Decizia a fost luată de Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, așa cum ne-a declarat o sursă care a participat la discuții. Propunerea a venit din partea unui patronat, ne-a declarat aceeași sursă. Încă nu s-a stabilit dacă amânarea se va face până pe 1 ianuarie sau până pe 1 martie. Cel puțin acestea au fost concluziei zilei de marți, 25 iunie, ne-au confirmat și membri ai partidelor de guvernare, PSD și PNL.

OUG 70/2024 stabilește o nouă procedură de declarare a taxei pe valoare adăugată, procedură care a nemulțumit în primul rând contabilii, reprezentați prin (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) CECCAR. Conducerea CECCAR a sesizat că ANAF-ul nu dispune de softuri care să permită analizarea acestor declarații și nici nu există modele automatizate, așa încât contabilii ar urma să muncească mult mai mult pentru firme și fără beneficii pentru sectorul public.

Suspendarea va fi decisă în următoarele zile

CECCAR a mai fost nemulțumit și de faptul că proiectul OUG 70/2024 care reglementează RO e-TVA a stat în dezbatere publică doar 2 zile, conform conducerii asociației.

Decizia luată marți, 25 iunie, de Marcel Boloș este una de compromis, în condițiile în care CECCAR cere aprobarea în totalitate a prevederilor OUG 70/2024. Cu toate acestea, ministrul crede în continuare că doar acest sistem poate elimina evaziunea fiscală din domeniul TVA.

Astăzi, 26 iunie, experții Ministerului de Finanțe și ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală urmau să stabilească procedura tehnică prin care este suspendată OUG 70/2024. Membrii partidelor de coaliție au cerut Ministerului de Finanțe ca suspendarea acestei ordonanțe să fie făcută chiar în ședința de guvern din această săptămână.

Problemele RO e-TVA

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii (CNIPMMR) a atras atenția că antreprenorii au sesizat următoarele probleme pe care ar urma să le ridice aplicarea sistemului RO e-TVA:

  • 1. Nu toate facturile se introduc în sistemul e-Factura (de exemplu: facturile simplificate, facturile către persoanele fizice, facturile primite sau emise de către agricultori ce sunt înscriși în registrul agricultorilor).
  • 2. Regimul diferențial de deducere a TVA-ului aplicabil combustibilului și achiziției de autoturisme (50% sau 100% în funcție de scopul utilizării autovehiculului).
  • 3. Aplicarea sistemului de taxare inversă pentru achizițiile intracomunitare.
  • 4. Existența diferențelor între e-TVA și decontul de TVA lunar ca urmare a aplicării regimului de TVA la încasare (observație: ANAF nu deține informații despre data la care sunt plătite/încasate facturile emise de aceste firme).
  • 5. Erori de funcționare deja constatate la nivelul sistemelor e-Factura și e-Transport.

Despre RO e-TVA și OUG 70/2024

Actul normativ cuprinde procedura de implementare a decontului precompletat RO e-TVA și modul de guvernanță raportat la atribuțiile autorităților implicate în gestionarea acestuia. Necesitatea sistemului a fost determinată de nevoia punerii la dispoziția persoanelor impozabile, prin intermediul Spațiului Privat Virtual, a decontului de TVA precompletat, cu termen de implementare începând cu data de 1 august 2024.

Scopul acestui sistem este de a precompleta informații pe un format electronic, conținând elemente similare decontului de TVA, și de a le pune la dispoziția persoanelor impozabile prin intermediul Spațiului Privat Virtual.

Decontul precompletat RO e-TVA conține date și informații privind operațiunile economice declarate de către persoanele impozabile și transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală. „Acesta se transmite, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prin intermediul Spațiului Privat Virtual, până la data de 20 inclusiv a fiecărei luni următoare încheierii perioadei fiscale”, se precizează în nota de fundamentare a ordonanței de urgență.

Procedura de folosire a RO e-TVA

După primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA verifică datele și informațiile precompletate în concordanță cu operațiunile impozabile realizate și starea de fapt fiscală. Indiferent de primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoana impozabilă are obligația de a transmite decontul de taxă pe valoarea adăugată până la termenul prevăzut de lege.

Pentru realizarea comparabilității, actul normativ reglementează definirea diferențelor semnificative în sensul valorilor care depășesc pragul de semnificație ce îndeplinește condițiile cumulative de minim 20% în cotă procentuală și o valoare absolută de minim 1.000 lei, rezultate din compararea valorilor înscrise în rândurile din decontul de taxă pe valoarea adăugată depus de persoana impozabilă, cu cele corespunzătoare rândurilor din decontul precompletat RO e-TVA.

Stabilirea pragului de semnificație în cadrul actului normativ creează premisele conștientizării obiectivelor urmărite de administrația fiscală și implicit creșterea conformării voluntare a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

După identificarea diferențelor semnificative, se transmite formularul electronic de notificare „Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA” în Spațiul Privat Virtual, iar persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA are obligația transmiterii formularului electronic denumit „Notă justificativă privind diferențe RO e-TVA” prin mijloacele electronice, ca rezultat al verificărilor realizate asupra diferențelor comunicate.

Agenția Națională de Administrare Fiscală analizează Nota justificativă privind diferențe RO e-TVA și dispune măsurile legale în conformitate cu competențele atribuite și obiectivele actului normativ propus. Totodată, actul normativ reglementează transmiterea, în baza analizei de risc efectuate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, a formularului „Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA” și în situația în care diferențele identificate sunt sub pragul de semnificație.

Modelele de formulare electronice, modificarea acestora, precum și actualizarea pragului de semnificație se realizează prin ordine de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termenele și condițiile precizate de actul normativ. De asemenea, se stabilesc sancțiunile aplicabile în cazul netransmiterii Notei justificative privind diferențe RO e-TVA sau a nerespectării termenului legal de transmitere a acesteia.

Suplimentar, actul normativ reglementează faptul că nefurnizarea sau furnizarea parțială a informațiilor solicitate prin Nota justificativă privind diferențe RO e-TVA reprezintă indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare al taxei pe valoare adăugată.

În funcție de nivelul riscului fiscal al persoanei impozabile, stabilit pe baza analizei de risc, aceasta poate face obiectul inspecției fiscale sau controlului antifraudă. De asemenea, se stabilesc și alte situații în care persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prezintă risc de rambursare necuvenită a TVA, în plus față de cele deja prevăzute la art. 169 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.

Totodată, se stabilește că prevederile referitoare la obligația privind transmiterea, respectiv termenul de transmitere a Notei justificative privind diferențe RO e-TVA, precum și sancțiunile aplicabile, intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ordonanței de urgență în Monitorul Oficial al României.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe