O serie de datorii fiscale nu pot fi eșalonate prin Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 20/2023, recent adoptată. Printre situațiile în care noul act normativ nu se aplică sunt cele în care au făcut deja obiectul unor eșalonări ori sunt datorii admise la masa credală, în procedura insolvenței.

Săptămâna trecută a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

Conform notei de fundamentare, actul normativ a avut în vedere, în principal, propunerile ANAF rezultate din activitatea de administrare a creanțelor fiscale. S-a avut în vedere necesitatea prevenirii acumulării de noi arierate de către contribuabili, cu riscul accentuării dificultăților financiare în a-și respecta obligațiile de plată și cu scopul creșterii eficienței colectării obligațiilor bugetare,

În ce condiții eșalonarea nu se acordă

Conform documentului guvernamental, eșalonarea la plată, în formă simplificată, nu se acordă pentru:

  • a) obligațiile fiscale care au făcut obiectul unei eșalonări inclusiv în cazul unor „Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020;
  • b) obligațiile fiscale care au scadența şi/sau termenul de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  • c) obligațiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidența art. 167, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;
  • d) obligațiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

În cazul în care suspendarea executării actului administrativ fiscal încetează după data comunicării unei decizii de eșalonare la plată, debitorul poate solicita includerea în eșalonare a obligațiilor fiscale ce au făcut obiectul suspendării, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente.

În acest scop, organul fiscal comunică debitorului o înștiințare de plată privind obligațiile fiscale individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum și deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii aferente;

  • e) obligațiile fiscale admise la masa credală, pentru debitorii pentru care s-a deschis procedura insolvenței;
  • f) obligațiile fiscale/ bugetare care reprezintă ajutor de stat sau de minimis de recuperat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, cele care reprezintă fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene;
  • g) debitorii care trebuie să achite obligațiile fiscale administrate de organul fiscal central într-un anumit termen pentru a se menține autorizația, acordul ori alt act administrativ similar.

Nu intră în sfera eșalonării la plată, în formă simplificată, obligațiile fiscale care reprezintă accize, impozitele și contribuțiile sociale obligatorii cu reținere la sursă sau reținute prin stopaj la sursă și taxele aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc.

În cazul arieratelor reprezentând accize, în perioada 2019 – 28.02.2023, nivelul lor a crescut de la 7,8 miliarde lei, în 31.12.2019, până la 12,2 miliarde lei, în 31.12.2021, ulterior fiind o tendință de scădere până la 7,2 miliarde, în 28.02.2023.

Principalele modificări aduse de OUG 20/2023

Printre modificările aduse de noua ordonanță de urgență se numără
– la cererea debitorilor se pot acorda eșalonări la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare a acestora;
– eșalonarea se acordă și pentru obligațiile fiscale/ bugetare care reprezintă ajutor de stat sau de minimis de recuperat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat;
– eșalonarea la plată se acordă și pentru obligațiile fiscale/ bugetare care reprezintă fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe