Loading the Amira Audio Citește articolul...
 • Certificatul de atestare fiscală este un document de importanță crucială în această privință, atât pentru antreprenori, cât și pentru persoane fizice. Actul redă situația fiscală a unui contribuabil la un anumit moment în vederea înlesnirii anumitor activități pe care aceștia doresc să le desfășoare.

Certificatul de atestare fiscală este un document oficial prin care se dovedește modul de îndeplinire a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor, precum și a altor venituri datorate de către o firmă sau de către o persoană fizică. Certificatul de atestare fiscală se poate obține și pentru o societate comerciale, dar și pentru o persoană.

Documentul de certificatul de atestare fiscală se obține și de la ANAF, pentru taxe și impozitele datorate la bugetul central, dar și de la unitățile locale de taxe și impozite pentru persoanele fizice. Certificatul de atestare fiscală are o valabilitate de 30 de zile de la data eliberării, pentru persoanele juridice. În cazul persoanelor fizice, actul e valabil timp de 90 de zile de când a fost eliberat.

Cum se obține certificatul de atestare fiscală

Certificatul de atestare fiscală se eliberează doar la cerere, în maximum cinci zile de la solicitarea formulată către Administrația Finanțelor Publice de sector sau de municipiu, în evidența căruia este înregistrat contribuabilul.

Documentele fiscale se pot solicita prin intermediul serviciului SPV, accesând secţiunea Solicitări/Eliberare documente selectând „certificat de atestare fiscală”, precizează și reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Actul se emite pe baza datelor din evidența creanțelor fiscale și arată care sunt obligațiile de plată rămase restante în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii de eliberare.

Certificatul de atestare fiscală poate fi eliberat doar la cererea:

 • contribuabilului
 • instituțiilor/autorităților publice
 • deținătorilor de titluri de participare la o societate
 • unei alte persoane fizice sau juridice, însă numai în situația în care există, în acest sens, și un acord scris al contribuabilului
 • unui notar public, pentru o persoană fizică, în cazul dezbaterii unei succesiuni

Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală poate fi:

 • depusă la registratura organului fiscal competent
 • trimisă prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire
 • trimisă online către organul fiscal competent, prin intermediul serviciului Spațiu privat virtual, potrivit OMFP 660/2017

Acte necesare pentru obținerea certificatului de atestare fiscală

Pentru persoane fizice

Pe lângă cererea de atestare fiscală privind impozitele, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local, dacă ești persoană fizică, trebuie să depui și:

 • fotocopie după actul de identitate al proprietarului;
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată;
 • C.I./B.I/N.I.F./C.U.I. împuternicit (fotocopie și original);

De asemenea, persoanele care depun aceste documente trebuie să prezinte cartea de identitate în original.

Persoanele fizice au și ele nevoie de certificatul fiscal în diferite contexte, cum ar fi achiziția sau vânzarea unui bun sau chiar obținerea unui împrumut.

Pentru persoane juridice

Actele necesare pentru obținerea certificatului fiscal pentru firmă (așadar, în cazul persoanelor juridice) sunt următoarele:

 • dosar cu șină;
 • cerere tip, completată cu numărul de telefon;
 • copie C.I./B.I. și împuternicire pentru persoana delegată;
 • copie certificat de înregistrare fiscală;
 • documente doveditoare ale realității contabile, precum balanța de verificare semnată și ștampilată.

Acest act este important pentru antreprenori, deoarece este nevoie de el în tranzacții comerciale, licitații sau alte achiziții, având și rolul secundar de a oferi încrederea necesară pentru încheierea unor relații de afaceri sănătoase.

Model de cerere

Pentru societăți comerciale, ANAF oferă un model de cerere pentru obținerea certificatului de atestare fiscală aici.

De precizat este faptul că modelul de cerere pentru eliberarea certificatului fiscal poate fi obținut fie de la administrațiile financiare, fie de pe platformele online, puse la dispoziția cetățenilor din România. O atenție suplimentară trebuie acordată în acest sens alegerii variantei corecte a modelului de cerere, deoarece există o variantă pentru persoanele fizice și alta pentru cele juridice.

După completarea cererii online sau în mod fizic și după furnizarea tuturor documentelor solicitate urmează o așteptare scurtă, de aproximativ trei zile, după care certificatul poate fi ridicat și folosit în funcție de necesități.

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe