Contractul de comodat reprezintă un act prin care o persoană (numită comodant) dă spre folosință altei părți (numită comodatar) un anumit bun, fie el mobil sau imobil (precum un apartament), cu obligația de a-l restitui după un anumit timp. Cu alte cuvinte, actul de comodat reprezintă un document de închiriere fără plată, el fiind cunoscut și sub denumirea de contract de împrumut de folosință, potrivit art. 2146 din Noul Cod Civil.

 

Ce este contractul de comodat?

Contractul de comodat are următoarele caracteristici esențiale:

 • este gratuit, comodatarul neavând obligația de a plăti contravaloarea bunului care îi este dat spre folosință, cu excepția situației în care părțile au căzut de comun acord în momentul încheierii contractului (poate exista o clauză referitoare la faptul că bunul trebuie să fie restituit în aceeași stare în care a fost predat);
 • este unilateral: odată încheiat, creează obligații pentru comodatar;
 • este real: se încheie prin acord de voință și este predat bunul care urmează să fie folosit de către comodatar.

 

Ce trebuie să conțină un contract de comodat?

Un contract de comodat cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informații:

 • datele părților contractante (comodant și comodatar): nume, serie, număr de buletin, adresă  etc.;
 • obiectul contractului – se oferă date despre bunul ce urmează a fi dat în folosință;
 • durata contractului – poate fi determinată sau nedeterminată;
 • obligațiile comodantului;
 • obligațiile comodatarului;
 • încetarea contractului.

 

Tipuri de contract de comodat

În urma încheierii unui contract de comodat, o persoană poate da spre folosință altei părți bunuri imobile, bunuri mobile sau autoturisme. În funcție de tipul bunului, contractele de comodat se împart în 3 categorii principale:

 • contracte de comodat pentru bunuri imobile
 • contracte de comodat pentru bunuri mobile
 • contracte de comodat pentru autoturisme

 

Pentru bunuri imobile

Un contract de comodat pentru un bun imobil se încheie atunci când o persoană dă spre folosință unei alte părți, în mod gratuit, un bun precum: apartament, casă, vilă.

 

Pentru bunuri mobile

Un contract de comodat pentru un bun mobil se încheie în momentul în care o persoană dă spre folosință, în mod gratuit, bunuri de tipul: produse electrocasnice, piese de mobilier.

 

Pentru autoturisme

Un contract de comodat auto se încheie când o persoană dă spre folosință altei părți, în mod gratuit, bunuri ce intră în categoria autoturismelor (mașini).

 

Ce condiții trebuie să îndeplinească un contract de comodat?

Potrivit legislației în vigoare, un contract de comodat se consideră a fi valid doar în momentul în care întrunește o serie de condiții esențiale, după cum urmează:

 • bunul care face obiectul contractului este predat spre folosință comodatarului;
 • părțile implicate în încheierea contractului (comodantul și comodatarul) au capacitatea de a întocmi acte de administrare atunci când încheie contractul de comodat;
 • atât comodantul, cât și comodatarul trebuie să cadă de comun acord asupra termenilor și condițiilor prevăzute în contractul încheiat, întrucât doar așa se realizează acordul de voință, aceasta fiind una dintre caracteristicile esențiale ale oricărui contract de comodat.

Un lucru important de reținut este faptul că un comodant nu este, în mod obligatoriu, și proprietar al bunului pe care dorește să-l dea, în mod gratuit, spre folosință, întrucât prin contract este cedat doar dreptul de folosință, nu cel de proprietate.

 

Acte necesare pentru încheierea unui contract de comodat

Actele necesare pentru închirierea unui contract de comodat diferă în funcție de tipul bunului care este dat spre folosință, după cum urmează:

 

Acte necesare pentru bunurile mobile sau imobile

 • actul de identitate al fiecăreia dintre părțile implicate
 • actul de proprietate
 • actul de funcționare, în cazul persoanelor juridice

 

Acte necesare pentru autovehicule

 • actul de identitate al fiecăreia dintre părțile implicate
 • talonul, precum și cartea de identitate a autovehiculului
 • certificat fiscal eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale
 • act constituitiv, hotărâre AGA (Adunarea Generală a Acționarilor), valabile doar pentru persoanele juridice

În cazul în care comodantul deține autoturismul prin contract de leasing, este necesar și acordul firmei de leasing.

 

Când încetează un contract de comodat?

Un contract de comodat poate înceta în una dintre următoarele situații:

 • expiră termenul prevăzut în contract;
 • se restituie bunul împrumutat;
 • comodantul solicită acest lucru, înainte de termenul prevăzut în contract;
 • obligațiile prevăzute în contract nu au fost îndeplinite;
 • comodatarul decedează.

 

Obligațiile și condițiile contractului de comodat

Ca orice contract, și contractul de comodat presupune o serie de obligații/responsabilități pentru ambele părți implicate. Astfel, există o serie de obligații ce îi revin comodatarului și o serie de obligații ce îi revin comodantului, după cum urmează:

 

Obligațiile comodatarului

Persoana care primește spre folosință un bun (comodatarul) are următoarele obligații:

 • să folosească bunul în conformitate și să-l returneze la data scadentă, prevăzută în contract;
 • să folosească bunul ce i-a fost împrumutat în conformitate cu destinația acestuia;
 • să repare bunul ce i-a fost împrumutat în caz că l-a avariat.

În situația în care comodatarul folosește bunul ce i-a fost împrumutat cu altă destinație sau în cazul în care nu îl returnează la data prevăzută în contract, acesta este obligat să suporte cheltuielile de folosință.

De asemenea, comodatarul suportă cheltuielile pe care trebuie să le facă pentru folosirea bunului ce i-a fost dat spre folosință. Cu toate acestea, este de menționat faptul că el poate cere restituirea cheltuielilor presupuse de diferite lucrări asupra bunului, însă doar în situația în care ele nu au putut fi prevăzute în momentul încheierii contractului, în situația în care comodantul a fost de acord cu efectuarea acestor lucrări sau în situația în care comodantul nu a fost înștiințat din timp, din cauză că efectuarea lucrărilor era urgentă.

Un alt lucru important de menționat este faptul că beneficiarul contractului, comodatarul, nu are dreptul să împrumute bunul ce i-a fost dat spre folosință unui terț, fără acordul expres al comodantului.

 

 

Obligațiile comodantului

Și comodantul are o serie de obligații, precum:

 • să restituie suma aferentă lucrărilor efectuate asupra bunului;
 • să plătească despăgubiri comodatarului în situația în care nu i-a adus la cunoștință acestuia vicii ascunse ale bunului dat spre folosință, în momentul încheierii contractului.

 

Modele de contracte de comodat

În funcție de tipul bunului (mobil, imobil sau autoturism) care urmează a fi dat spre folosință, între cele două părți (comodant și comodatar) se va întocmi un anumit model de contract de comodat.

Mai jos se regăsesc trei modele de contracte de comodat care, așa cum am menționat la punctele anterioare, cuprind informații de tipul: datele personale ale părților implicate, obiectul și termenul contractului, obligațiile părților.

 

Model contract de comodat bun mobil

Model de Contract de comodat bunuri mobile

Sursă foto: scribd.com

 

Model contract de comodat bun imobil

Model de Contract de comodat bunuri imobile

Sursă foto: scribd.com

Acest model poate fi folosit în cazul unui contract de comodat pentru spațiu – în unele situații, poate fi vorba despre un contract de comodat pentru sediu social, astfel că îl poți folosi ca model de contract de comodat pentru sediu social.  În cazul persoanelor fizice, acesta ar putea fi un model de contract de comodat pentru apartament/contract de comodat pentru locuință. De asemenea, acest model poate fi folosit și în cazul unui contract de comodat pentru un teren.

 

Model contract de comodat auto

Model de Contract de comodat auto

Sursă foto: slideshare.net

Întrebarea Contractul de comodat trebuie legalizat? este frecvent întâlnită. Deși legea nu impune acest lucru, se recomandă totuși ca încheierea unui astfel de contract să se facă în fața unui notar sau a unui avocat.

 

Încă nu ai cont pe Termene.ro?

Testează gratuit platforma

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe