Centrala Incidentelor de Plăți reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea şi centralizarea informaţiilor specifice incidentelor de plăţi produse de titularii de cont cu cecuri, bilete la ordin și cambii, după cum se precizează pe site-ul oficial al Băncii Naționale Române.

Aceasta funcţionează la sediul BNR din București, în baza Legii nr. 312/2004 privind Statutul BNR și a Regulamentului BNR nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la BNR a Centralei Incidentelor de Plăţi, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 49 din 20.01.2012.

Scopul acestei structuri (baze de date) este acela de a oferi informații despre anumite persoane juridice sau firme. Accesând această structură, doritorii pot studia activitatea din trecut a unei persoane juridice sau a unei firme înainte de a primi un cec de la client. Se poate verifica dacă seria şi numărul cecului care urmează a fi primit a fost declarat la Centrala Incidentelor de Plăți ca retras din circulație, furat ori pierdut sau aparține unui program de instrumente de plată avizate de Banca Naţională a României.

 

Organizarea bazei de date a Centralei Incidentelor de Plăți

Baza de date a CIP este organizată în două fişiere:

 1. Fișierul național de incidente de plăți (FNIP)

Componentele FNIP:

 • Fişierul naţional de cecuri (FNC),
 • Fişierul naţional de cambii (FNCb),
 • Fişierul naţional de bilete la ordin (FNBO)

 

 1. Fişierul naţional al persoanelor cu risc (FNPR)

Fişierul naţional al persoanelor cu risc este alimentat automat din FNIP și adună informaţii în ceea ce privește incidentele de plăţi majore (instrumente de plată trase în descoperit de cont, cecuri emise cu dată falsă, cecuri emise fără autorizarea trasului), înregistrate pe numele unei persoane fizice sau juridice, rezidente sau chiar nerezidente.

 

Ce informații sunt raportate către CIP

La CIP se raportează următoarele informaţii specifice incidentelor de plăţi:

 • datele de identificare ale titularilor de cont (persoane fizice şi persoane juridice rezidente sau nerezidente): nume/denumire, cod numeric personal/cod unic de înregistrare (pentru titularii rezidenţi) sau codul ţării urmat de informaţia solicitată de instituţia de credit la deschiderea contului curent (pentru titularii nerezidenţi);
 • incidentele de plăţi produse de titularii de cont la plata cecurilor, cambiilor şi biletelor la ordin; incidentele de plăţi pot fi majore sau nu, în funcţie de motivul/motivele pentru care se refuză plata;

 

Incidentele de plăţi majore produse de către titularii de cont la plata cu cecuri, cambii şi bilete la ordin determină înscrierea respectivului titular de cont în Fişierul Naţional al Persoanelor cu Risc. În plus, titularilor de cont care au produs incidente de plăţi majore cu cecuri li se aplică interdicţia bancară de a emite cecuri pe o perioadă de un an de la data înscrierii la Centrala Incidentelor de Plăţi a respectivului incident de plată.

Interdicţia bancară reprezintă organizarea impusă de către o instituţie de credit unui titular de cont, prin care se interzice emiterea de cecuri pentru un an, începând cu data înregistrării la CIP a unui incident de plată major. Interdicția bancară asigură, totodată, prevenirea producerii unor noi incidente de plăţi şi pedepsirea titularilor de cont care le generează în sistemul bancar.

 

Cine și când raportează la Centrala Incidentelor de Plăți

La CIP raportează instituţiile de credit – persoane juridice române și sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine. Când o persoană declarantă (o instituţie de credit) a decis refuzul la plată al cecului, cambiei sau al biletului la ordin, aceasta are obligaţia ca, în ziua bancară următoare refuzului, să transmită la CIP un formular de înscriere a refuzului bancar.

Informația se poate transmite la CIP în format electronic, prin Reţeaua de Comunicaţii Interbancare.

 

Cine are acces la informațiile din Centrala Incidentelor de Plăți

În privința accesării bazei de date, persoanele declarante au obligația să desemneze maximum cinci persoane acreditate la CIP. În acest scop, trebuie să completeze și să actualizeze formularul „Fișa de acreditare la CIP a persoanelor autorizate să transmită și să recepționeze informații privind incidentele de plăți”. Această fișă va fi întocmită în două exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații:

 1. exemplarul 1 – se transmite în regim confidențial direcției din Banca Națională a României care coordonează activitatea CIP;
 2. exemplarul 2 – se păstrează pentru evidențele proprii.

Accesarea sistemului informatic al CIP de către persoanele acreditate se face pe bază de nume atribuit de Banca Națională a României. Accesarea bazei de date a CIP de către persoanele declarante se poate face zilnic.

Banca Naţională a României recomandă tuturor persoanelor fizice sau juridice, cu precădere agenţilor economici, să consulte baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, cu ajutorul băncilor comerciale la care au deschise conturile. Totodată, aceștia au posibilitatea de a accesa rapid informațiile în platformele online specializate pentru verificarea firmelor, inclusiv a incidentelor de plată.

Datele obţinute vor putea fi folosite în vederea evaluării riscului de neplată al partenerilor de afaceri, evitând, în acest fel, apariţia unor obstacole în încasarea creanţelor.

 

Alte informații importante despre activitatea CIP

 • CIP nu poate anula, suspenda/relua sau modifica înregistrările privind incidentele de plăți transmise de către persoanele declarante;
 • Suspendarea interdicției bancare înregistrată în baza de date a CIP se face de către persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătorești executorii prin care se dispune suspendarea interdicției;
 • Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăți din baza de date a CIP se poate face de către persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătorești executorii prin care se dispune anularea acestora;
 • Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăți din baza de date a CIP se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua următoare datei prezentării de către client a hotărârii judecătorești executorii prin care se dispune anularea acestora;
 • Informațiile privind incidentele de plăți sunt menținute în baza de date a CIP pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii;
 • Instituțiile de credit care au declarat cu întârziere sau nu au declarat incidentele de plăți către CIP, și/sau nu le-au notificat către client, se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 2.000 lei pentru fiecare caz;
 • Instituțiile de credit care au eliberat formulare de cec titularilor de cont aflați în interdicție bancară vor fi sancționate cu amendă de 2.500 lei.
Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe