Certificatul de atestare fiscală este un act oficial prin care se dovedește modul de îndeplinire a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor, precum și a altor venituri datorate de către contribuabil (fie el persoană fizică sau persoană juridică).

 

Cum poate fi obținut certificatul de atestare fiscală?

Certificatul de atestare fiscală se eliberează la cerere, în aproximativ trei zile de la solicitarea formulată către Administrația Finanțelor Publice de sector sau de municipiu, în evidența căruia este înregistrat contribuabilul.

 

Actul se emite pe baza datelor din evidența creanțelor fiscale și arată care sunt obligațiile de plată rămase restante în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii de eliberare.

 

Certificatul de atestare fiscală poate fi eliberat doar la cererea:

 • contribuabilului
 • instituțiilor/autorităților publice
 • deținătorilor de titluri de participare la o societate
 • unei alte persoane fizice sau juridice, însă numai în situația în care există, în acest sens, și un acord scris al contribuabilului
 • unui notar public, pentru o persoană fizică, în cazul dezbaterii unei succesiuni

 

Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală poate fi:

 • depusă la registratura organului fiscal competent
 • trimisă prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire
 • trimisă online către organul fiscal competent, prin intermediul serviciului Spațiu privat virtual, potrivit OMFP 660/2017

 

Cerere de eliberare a certificatului fiscal online

Începând cu anul 2017, depunererea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală se poate face online, urmând ca documentul să fie eliberat tot online. Această procedură se poate realiza prin următoarele metode:

 • prin Spațiul Privat Virtual
 • prin sistemul informatic PatrimVen
 • prin sistemul informatic de pe portalul ANAF

 

Dacă ești persoană fizică, înainte să completezi câmpurile necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală, trebuie să te înregistrezi în sistemul ANAF. Ulterior, vei completa o serie de date, precum: nume, prenume, CNP, serie și număr de buletin etc.

 

Persoanele juridice au accesul în sistem pe baza certificatelor digitale calificate.

 

Cerere de eliberare a certificatului fiscal la Administrația Finanțelor Publice de sector

Metoda clasică prin care poți obține certificatul de atestare e să mergi la Administrația Finanțelor Publice de sector, dacă ești din București. Dacă ești din alt oraș, e nevoie să mergi la administrația municipiului de proveniență.

Acte necesare pentru obținerea certificatului de atestare fiscală

 

Persoane fizice

Pe lângă cererea de atestare fiscală privind impozitele, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local, dacă ești persoană fizică, trebuie să depui și:

 • fotocopie după actul de identitate al proprietarului;
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată;
 • C.I./B.I/N.I.F./C.U.I. împuternicit (fotocopie și original);

 

De asemenea, persoanele care depun aceste documente trebuie să prezinte cartea de identitate în original.

 

Persoane juridice

Actele necesare pentru obținerea certificatului fiscal pentru firmă (așadar, în cazul persoanelor juridice) sunt următoarele:

 • dosar cu șină;
 • cerere tip, completată cu numărul de telefon;
 • copie C.I./B.I. și împuternicire pentru persoana delegată;
 • copie certificat de înregistrare fiscală;
 • documente doveditoare ale realității contabile, precum balanța de verificare semnată și ștampilată.

 

În cât timp se eliberează certificatul de atestare fiscală?

Certificatul de atestare fiscală se eliberează în maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare.

 

În cazul contribuabilului supus unei inspecții fiscale, care solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală cu scopul radierii din registrele în care a fost înregistrat, documentul se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impozitare, în funcție de situație.

 

Valabilitatea certificatului fiscal

Certificatul de atestare fiscală are o valabilitate de 30 de zile de la data eliberării, pentru persoanele juridice. În cazul persoanelor fizice, actul e valabil timp de 90 de zile de când a fost eliberat.

 

Când ai nevoie de un certificat de atestare fiscal

Obținerea certificatul de atestare fiscală este un document necesar în următoarele situații:

 • vânzarea unor bunuri

Certificatul de atestare fiscală este necesar dacă vrei să vinzi bunuri aflate în proprietate personală (clădiri, terenuri, autoturisme, în această din urmă situație fiind vorba de un certificat fiscal auto).

Astfel, certificatul demonstrează faptul că proprietarul acestor bunuri a plătit la zi toate obligațiile fiscale către administrația publică locală în baza căreia sunt înregistrate bunurile respective.

De exemplu, contractele de vânzare-cumpărare întocmite fără prezentarea certificatului de atestare fiscală sunt nule de drept.

 • inspecție fiscală

Ai nevoie de un certificat de atestare fiscală și în situația în care ești supus unei inspecții fiscale care solicită eliberarea documentului cu scopul radierii din registrele în care ai fost înregistrat.

În această situație, certificatul este emis în 5 zile lucrătoare de la data deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impozitare.

 

Modele cerere eliberare certificat fiscal

Există două modele de cerere de eliberare de certificat fiscal: unul pentru persoanele fizice, iar celălalt, pentru persoanele juridice.

 

Model cerere eliberare certificat fiscal – persoane fizice

Model cerere eliberare certificat fiscal persoane fizice

Sursă foto: lege5.ro

 

Model cerere eliberare certificat fiscal – persoane juridice

Model cerere certificat fiscal persoane juridice

Sursă foto: scribd.com

Sperăm că articolul de astăzi ți-a oferit răspunsurile la cele mai importante întrebări ale tale despre certificatul de atestare fiscală.

 

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe