Loading the Amira Audio Citește articolul...
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat calendarul obligațiilor fiscale pe luna mai 2024. Zilele de 10, 15, 20, 27, 30 și 31 mai sunt date importante pentru depunerea unor documente fiscale la ANAF.

Termene.ro vă ajută, cu ajutorul datelor de la ANAF, să vă organizați programul astfel încât să nu uitați de următoarele date care sunt importante pentru depunerea de către persoane juridice și de persoane fizice a unor declarații fiscale:

Link util: Formulare fiscale ordonate după număr:

Din calendarul fiscal al ANAF pe luna mai se orbservă câteva date mai importante:

 • Pe 15 mai este termenul până la care firmele care fac afaceri cu produse accizabile trebuie să-și înregistreze declarațiile și produsele în sistemul ANAF.
 • Pe 27 mai este una dintre cele mai importante date din calendar pentru antreprenori, dar nu numai. Este ziua până la care se depune Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
 • Tot în data de 27 mai este și termenul petntru depunerea „Cererii privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat – Formularul 230”.
 • Pe 30 mai este ziua declarațiilor și înregistrărilor pentru persoanele juridice impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

10 mai (vineri)

Obligația fiscală

Depunerea declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România

După caz, contribuabilii depun:

 • Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.
 • Formularul 013 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente.
 • Formularul 015 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România
 • Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România
 • Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.
 • Formularul 030 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal.
 • Formularul 040 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţiile publice.
 • Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.
  sau
 • Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

Categoria de contribuabili

Contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să îşi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art. 322 și OPANAF 1699/2021

tot 10 mai

Depunerea declaraţiilor:

 • Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.
 • Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.
 • Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.
  sau
 • Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

Categoria de contribuabili

 • Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
 • Persoanele impozabile, neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au depăşit plafonul de scutire şi au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art.310 alin.(7)art. 316 alin. (1), lit.b) și OPANAF 1699/2021

tot 10 mai

Obligația fiscală

Depunerea notificării privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori
Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.
Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.
Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.
sau
Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

Categoria de contribuabili

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) şi d) și OPANAF 1699/2021

15 mai (miercuri)

Obligația fiscală

Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categoria de contribuabili

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art.354 alin. (8) și HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)

tot 15 mai

Obligația fiscală

Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … – Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categoria de contribuabili

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art.354 alin.(8) și HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)

tot 15 mai

Obligația fiscală

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categoria de contribuabili

Operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice).

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art.394 și art.398 și HG 1/2016 titlul VIII pct.63 și pct.97 alin.(1).

tot 15 mai

Obligația fiscală

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

Categoria de contribuabili

Operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice).

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art.397 și HG 1/2016 titlul VIII pct.85

tot 15 mai

Obligația fiscală

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/importurile de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categoria de contribuabili

Destinatarii înregistrați pentru achizițiile și livrările de produse accizabile.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art.375 alin.(1) și HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2)

tot 15 mai

Obligația fiscală

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă – Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

Categoria de contribuabili

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) și HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2).

tot 15 mai

Obligația fiscală

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă – Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

Categoria de contribuabili

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) și HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2).

tot 15 mai

Obligația fiscală

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă – Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

Categoria de contribuabili

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) și HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

tot 15 mai

Obligația fiscală

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă – Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categoria de contribuabili

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) și HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

tot 15 mai

Obligația fiscală

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă – Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categoria de contribuabili

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) și HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

tot 15 mai

Obligația fiscală

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categoria de contribuabili

Antrepozitarii autorizați pentru depozitare produse accizabile.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) și HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

tot 15 mai

Obligația fiscală

Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categoria de contribuabili

Antrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitare.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b) și HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) și (11)

tot 15 mai

Obligația fiscală

Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

Categoria de contribuabili

Antrepozitarii autorizați pentru depozitare.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b) și HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) și (11)

tot 15 mai

Obligația fiscală

Depunerea Situației privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precedentă – Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

Categoria de contribuabili

Operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art.383 alin.(3) și HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3)

tot pe 15 mai

Obligația fiscală

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării deteriorării, distrugerii și returnării marcajelor pentru luna precedentă – Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categoria de contribuabili

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art.424 alin.(5) și HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin.(2)

20 mai (luni)

Obligația fiscală

Depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare
Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.
Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.
Formularul 040 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţiile publice.
Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.
sau
Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

Categoria de contribuabili

Pentru intrarea, prin opţiune, în sistemul TVA la încasare, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare – persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 4.500.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs.

Pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, de către persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA.

Pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 4.500.000 lei, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul – persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc plafonul Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, între data de 1 şi 20 ale oricărei luni – persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 4.500.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art.282 alin.(5) și OPANAF 1699/2021

27 mai (luni)

Obligația fiscală

Depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Formularul 212

Categoria de contribuabil

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declaraţia se depune de următoarele categorii de contribuabili

 • a) profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 • b) persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;
 • c) persoanele fizice prevăzute la art. LXI alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023:
 • c1) care în cursul anului 2023 au realizat venituri din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură pentru care la determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după caz, la depunerea declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal au utilizat un alt nivel al salariului minim garantat în plată decât cel de 3.000 lei prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată;
 • c2) care au realizat în cursul anului 2023 venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlului II sau III din Codul fiscal, pentru care impozitul se reţine la sursă de plătitorii de venituri, în situaţia în care, la verificarea încadrării venitului în plafoanele anuale, precum şi la determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după caz, plătitorul a utilizat un alt nivel al salariului minim brut pe ţară decât cel de 3.000 lei prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art.120,1201, art.122, art. 130 alin. (4) şi art. 107 alin. (2), art. 151, art. 174,art. 180 și OPANAF 6/2024

tot pe 27 mai

Obligația fiscală

Depunerea Cererii privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat – Formularul 230

Categoria de venituri

 • venituri din salarii şi asimilate salariilor;
 • venituri din pensii;
 • venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;
 • venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
 • venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art. 1231 și OPANAF nr. 15/2021 cu modificările şi completările ulterioare

tot pe 27 mai

Obligația fiscală

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100

Categoria de contribuabili

Se depune lunar de
– contribuabilii care au următoarele obligaţii de plată la bugetul de stat:
– impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;
– impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi;
– taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc;
– alte obligaţii de plată lunare prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1.
– alte termene
– alte obligaţii de plată prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3.
(vezi instrucţiunile de completare din formular)

Baza legală este prevăzută în:

OPANAF 587/2016 cu modificările şi completările ulerioare

tot pe 27 mai

Obligația fiscală

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112

Categoria de contribuabili

Lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile/entităţile prevăzute la art. 101 alin. (1), art. 136 lit. d) – f) şi art. 153 alin. (1) lit. f) – f3) din Codul fiscal, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte; Până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II şi III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reţine la sursă, de plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) – (9) din Codul fiscal Legea 227/2015 art.147 alin.(1)

Baza legală este prevăzută în:

OPANAF 723/2024

tot pe 27 mai

Obligația fiscală

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224

Categoria de contribuabili

Persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România, obţin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor şi care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art. 82 alin.(2) și OPANAF 3780/2017

tot pe 27 mai

Obligația fiscală

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300

Categoria de contribuabili

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015

Lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz (vezi instrucţiunile de completare din formular)

Legea 227/2015 art.323 alin.(1) și OPANAF 1253/2021.

tot pe 27 mai

Obligația fiscală

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301.

Categoria de contribuabili

Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art.324 alin.(2) și OPANAF 592/2016

tot pe 27 mai

Obligația fiscală

Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307

Categoria de contribuabili

Persoana impozabilă beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;
Locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal ;
Persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital;
Persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal.

Baza legală este prevăzută în:

OPANAF 793/2016

Tot pe 27 mai

Obligația fiscală

Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311

Categoria de contribuabili

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

Baza legală este prevăzută în:

OPANAF 188/2018

tot pe 27 mai

Obligația fiscală

Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES

Categoria de contribuabili

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015, pentru următoarele operaţiuni:

 • a) livrările intracomunitare scutite de taxă în condiţiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
 • b) livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
 • c) prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
 • d) achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
 • e) achiziţiile de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care au obligaţia plăţii taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană;
 • f) livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 3151 alin. (8) lit. c) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art. 325 și OPANAF 705/2020

tot pe 27 mai

Obligația fiscală

Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente lunii precedente – Formularul 208

Categoria de contribuabili

Notarii publici Legea 227/2015 art.113

Baza legală este prevăzută în:

OPANAF 1022/2562/2016 cu modificările şi completările ulterioare

30 mai (joi)

Obligația fiscală

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394

Categoria de contribuabili

 • Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal;
 • Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează achiziţii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achiziţiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) şi art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.

Baza legală este prevăzută în:

OPANAF 3769/2015

31 mai (vineri)

Obligația fiscală

Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Categoria de contribuabili

Beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii)

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art. 395 și HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin.(5)

tot pe 31 mai

Obligația fiscală

Depunerea Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop) – Formular 398

Pentru

– Potrivit art.3152 alin.(18) din Codul fiscal (regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe/schema de import), în cazul în care România este statul membru de înregistrare, persoana impozabilă care utilizează acest regim special sau intermediarul acesteia trebuie să depună, prin mijloace electronice, o declaraţie specială de TVA pentru fiecare lună, potrivit modelului stabilit în anexa III din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194, indiferent dacă au fost sau nu efectuate vânzări la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe în perioada fiscală de raportare. Declaraţia specială de TVA se depune până la sfârşitul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite de declaraţie.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art.314 alin.(7),art.315 alin.(6) art.31522 alin.(18) și OPANAF 1387/2021

tot pe 31 mai

Obligația fiscală

D406 declaraţia informativă SAF-T

Categoria de contribuabili

Contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile „Stocuri” şi „Active”.
Contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021. Obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii.

Baza legală este prevăzută în:

OPANAF 1783/2021

tot pe 31 mai

Obligația fiscală

 • D406‚ declaraţia informativă SAF-T;
 • 395 – Declaraţie informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional

Categoria de contribuabili

Persoanele autorizate pentru activitatea de furnizare a serviciilor poştale pentru trimiterile poştale contra ramburs efectuate pe teritoriul naţional. (serviciu de trimitere contra ramburs = serviciul poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate)

Baza legală este prevăzută în:

Art. 59 alin. (21) și (25), (3) şi (4) din Legea nr. 207/2015 și OPANAF 1644/2022

Declarații depuse pe 30 de zile

 • în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România

Obligația fiscală

Depunerea formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”

Categoria de contribuabili

Se depune de persoana fizică sosită în România care are o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art.230 și OMFP 1099/2016

 • cu 30 de zile înaintea plecării din România

Obligația fiscală

Depunerea formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”

Categoria de contribuabili

Se depune de persoana fizică rezidentă în România, precum și persoana fizică nerezidentă care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art.230 și OMFP 1099/2016

 • 30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial.

Depunerea declarațiilor:

– Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică – Formularul 010 sau
-Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz.

Categoria de contribuabili

– 010 – Se completează şi se depune de către:
– persoanele juridice române;
– asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică; – deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, persoane juridice române;
– reprezentanţii legali, desemnaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1) și OPANAF nr.1699/2021

Obligația fiscală

– Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal – Formularul 020 sau
– Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz.

Categoria de contribuabili

– 020 – se completează şi se depune de către persoanele fizice române şi străine, care deţin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfăşoară activităşi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Obligația fiscală

– Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070 sau
– Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale – Formularul electronic 700, după caz.

Categoria de contribuabili

– 070 – se completează şi se depune de către persoanele fizice române sau străine care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale.

 • în termen de 30 de zile de la data începerii activității, în cazul asocierilor care încep o activitate în cursul anului fiscal

Obligația fiscală

Depunerea Declaraţiei privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale – Formularul 223

Categoria de contribuabili

Declarația se depune de:
– asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente – activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi profesii liberale, inclusiv din activităţi adiacente, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, precum şi venituri din silvicultură şi piscicultură;
– persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, societate profesională cu răspundere limitată şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.

Baza legală este prevăzută în:

Legea 227/2015 art 120 alin.(3) și OPANAF 3780/2017

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe