Din momentul în care ți-ai înregistrat firma la Registrul Comerțului, ai 30 de zile la dispoziție ca să-ți cumperi registrul unic de control pentru fiecare dintre sediile principale sau secundare ale companiei tale.

Conform legii, toate persoanele juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului și autorizate, au obligaţia să țină un registru unic de control la sediul social şi la fiecare punct de lucru pentru care au primit avize/autorizaţii şi/sau acorduri de funcţionare. Pentru celelalte categorii de contribuabili, ținerea registrului unic de control este opţională.

 

Ce este și care este scopul registrului unic de control

Așadar, să începem prin a lămuri ce este acest document. Registrul unic de control (RUC) este un document oficial cu regim special, tipărit de Compania Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice. Autoritățile vor consulta RUC înaintea fiecărui control și vor nota în el mențiuni la încheierea verificării.

De ce trebuie să deții și să păstrezi acest registru? Pentru că el ține evidența tuturor controalelor care au fost făcute asupra companiei tale de către instituțiile de control specializate. În România, avem peste 60 de astfel de controale posibile: financiar fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea în construcţii, protecţia consumatorului, protecţia muncii, inspecţia muncii, protecţia împotriva incendiilor etc. Toate, prevăzute de lege.

După fiecare control, reprezentantul statului și cel al companiei verificate își vor pune semnăturile în registrul unic de control.

 

Cadrul legal pentru RUC

Legislația specifică referitoare la acest document este Legea nr. 252 din 10 iunie 2003 privind registrul unic de control, publicată în Monitorul Oficial nr. 429 din 18 iunie 2003.

 

Cum se eliberează registrul de control (acte necesare, preț)

Poți să cumperi registrul unic de control de la direcţiile generale ale finanţelor publice ANAF, respectiv de la unitățile de care aparține zona unde ai sediul social. Persoana care se ocupă de obținerea RUC va completa o cerere pentru eliberare și va prezenta copie după certificatul unic de înregistrare, copie după CI/BI și delegația.

În cazul unui RUC pentru sediu secundar, pe lângă aceste acte vor mai fi necesare o copie a declarației privind sediile secundare, copie după contractul de închiriere/proprietate a spațiului și copie a certificatului constatator pentru punctul de lucru.

Prețul unui registru unic de control este de aproximativ 30 de lei.

 

Ce obligații au firmele în ceea ce privește registrul unic de control

 • În termen de 30 de zile de la data înregistrării, trebuie să achiziționezi registrul unic de control pentru fiecare dintre sediile tale principale sau secundare (sediul social și punctele de lucru).
 • Ai obligația să deții registrului unic de control și să-l prezinți la cererea autorităților care vin în control.
 • Registrul unic de control se numerotează, se sigilează şi se păstrează de reprezentantul legal al unităţii verificate sau de înlocuitorul acestuia.

 

Ce trebuie să conțină registrul unic de control

Reprezentanții autorităților de control sunt obligați să consemneze în registru, înainte de începerea controlului, următoarele elemente:

 1. numele şi prenumele persoanelor împuternicite să efectueze controlul,
 2. unitatea de care aparţin,
 3. numărul legitimației de control,
 4. numărul şi data delegaţiei/ordinului de deplasare,
 5. obiectivele controlului,
 6. perioada controlului,
 7. perioada controlată,
 8. temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul.

 

Înainte să înceapă verificarea, inspectorii sunt obligați să consulte actele de control încheiate anterior care au legătură cu domeniul lor de activitate ca să fie la curent cu constatările făcute, măsurile stabilite şi stadiul îndeplinirii lor. Conform legii, controlul se poate desfăşura numai după consemnarea în registrul unic de control a datelor de mai sus.

Verificarea poate fi făcută și dacă nu prezinți registrul unic de control, iar cauzele neprezentării vor fi consemnate în actul încheiat la finalul controlului.

La sfârșitul verificării, în registrul unic de control se înscriu obligatoriu numărul şi data actului de control întocmit.

 

Sancțiuni și contravenții

În conformitate cu art. 7 și 8 din Legea nr. 252/2003, constituie contravenţii neachiziționarea registrului unic de control în termenul prevăzut de lege, precum și neprezentarea registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate. Lipsa RUC se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 de lei, iar neprezentarea sa cu amendă de la 1000 la 2000 de lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către autoritățile de control specializate. Dispoziţiile din Legea nr. 253/2003 cu privire la contravenții se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare).

Pe de altă parte, dacă inspectorii nu înscriu în registru elementele obligatorii, înfăptuiesc o abatere disciplinară care se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

 

Ce faci dacă ai pierdut registrul unic de control

RUC este un document cu regim special, dar legea specială nu se prevede nimic referitor la pierderea acestui document. Prin urmare, va trebui să îl declari pierdut cât mai repede posibil prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial sau într-o publicație de circulație națională și să cumperi imediat un nou registru. Și spun imediat pentru că, în cazul unui control, vei fi amendat pe motiv că nu deții un document obligatoriu.

În ceea ce privește reconstituirea datelor din registrul pierdut, nu există nicăieri precizări în acest sens. Este totuși posibil să aduni datele din procesele verbale emise de inspectorii de control să-l poți reface.

 

Concluzie

Deși deținerea acestui document apare ca o obligație, Registrul unic de control constituie, de fapt, un drept al contribuabilului. Prin intermediul acestui registru poți dovedi că autoritățile au efectuat anumite controale (de aici și obligația autorităților de a-l completa).

 

Încă nu ai cont pe Termene.ro?

Testează gratuit platforma

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe