• Printr-o hotărâre de guvern publicată în Monitorul Oficial a fost eliminată excepția de 6 luni în care se puteau finaliza proiectele cofinanțate în cadrul PNDR din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat. Beneficiarii pot întârzia și mai mult, dar plătesc penalități și trebuie să dovedească faptul că au depus cofinanțarea.

Proiectele de investiții cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) pot fi finalizate și peste limita maximă de 6 luni. Acest lucru este precizat în Hotărârea de Guvern nr. 543 din 2024, publicată pe 28 mai în Monitorul Oficial.

Până la publicarea HG 543/2024, beneficiarii puteau cere o prelungire a termenului de finalizare a investiției cu maximum 6 luni peste data asumată la semnarea contractului. De acum, beneficiarii pot beneficia de o prelungire mai mare de șase luni în anumite condiții.

Hotărârea de guvern

În Monitorul Oficial nr. 491 a fost publicată următoarea hotărâre de guvern „pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat. În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre”.

  • „Art. I. – La articolul 12 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 6 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins”:
  • „(3) Durata maximă de execuție prevăzută la alin. (1) și (2) poate fi prelungită, pentru finalizarea investiției, după verificarea dovezii cofinanțării private și cu aplicarea penalităților prevăzute în contractul de finanțare, cu excepția investițiilor care prevăd adaptarea la standardele europene prevăzute în legislația europeană specifică, pentru care prelungirea nu poate depăși termenul de grație legal impus pentru adaptarea la standarde”.
  • „Art. II. – Dispozițiile art. I se aplică și beneficiarilor care, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, au depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale solicitări de prelungire a perioadei de execuție aflate în curs de soluționare”.

Cum era Hotărârea Guvernului nr. 226/2015

Hotărârea de guvern publicată marți, 28 mai, schimbă următoarele prevederi din articolul 12 al HG nr. 226/2015:

  • „(1) Durata de execuție a investiției cofinanțate din FEADR este de 3 ani de la data semnării contractului de finanțare”.
  • „(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), durata de execuție este de 2 ani pentru investițiile în achizițiile fără leasing financiar de utilaje, instalații, echipamente și dotări noi, astfel cum sunt stabilite prin fișa măsurii/submăsurii”.

Aici este adăugat articolul 3 din noua hotărâre de guvern publicată pe 28 mai.

  • „(3) Durata maximă de execuție prevăzută la alin. (1) și (2) poate fi prelungită, pentru finalizarea investiției, după verificarea dovezii cofinanțării private și cu aplicarea penalităților prevăzute în contractul de finanțare, cu excepția investițiilor care prevăd adaptarea la standardele europene prevăzute în legislația europeană specifică, pentru care prelungirea nu poate depăși termenul de grație legal impus pentru adaptarea la standarde”.

Este eliminat articolul 3 din HG nr. 226/2015 care avea următorul conținut:

  • „Durata de execuție prevăzută la alin. (1) și (2) poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR și cu aplicarea penalităților specifice, prevăzute în contractul de finanțare, la valoarea rămasă, cu excepția investițiilor care prevăd adaptarea la standardele europene prevăzute în legislația europeană specifică, caz în care această prelungire nu poate depăși termenul de grație legal impus pentru adaptarea la standarde”.
Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe