• Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a prezentat luni, 8 aprilie, în consultare publică Ghidul specific pentru accederea la fondurile europene destinate Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Finanțările în valoare de 7,9 milioane de euro sunt incluse în cadrul apelului de proiecte dedicat Pilonului IV referitor la Coeziunea Socială și Teritorială, sub denumirea R1, privind Operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației. Această inițiativă vizează implementarea unui Program de Investiții în infrastructura turistică la nivelul destinațiilor. Înscrierile se pot face din 1 octombrie, iar investițiile trebuie finalizate până în 2026.

Banii vor ajunge la autoritățile locale care apoi își vor implementa proiecte prin contracte acordate mediului de afaceri. Autoritățile locale trebuie depună proiecte în cadrul Organismului de Management al Destinației, birouri de turism regionale aflate în subordinea consiliilor județene.

Ghidul specific pentru accesarea fondurilor poate fi consultat aici.

Asta pentru că beneficiarii finali ai proiectelor prezentate în apelul de finanțare sunt unitățile administrative teritoriale, definite conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 referitoare la Codul administrativ, cu amendamentele și completările ulterioare, și organizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu amendamentele și completările ulterioare. Aceste unități aplicante sunt și beneficiarii finanțării.

Investiții în turism

Scopul este creștere numărului de turiști care se cazează sau vizitează regiunile României.

Pentru a putea beneficia de finanțare, unitățile administrative teritoriale trebuie să facă parte dintr-un Organism de Management al Destinației (OMD) regional (direct sau indirect, prin intermediul OMD-ului local sau județean), constituit în conformitate cu legislația în vigoare. Unitatea administrativ-teritorială membră a unui OMD regional trebuie să fie proprietarul sau administratorul terenului pe care se va desfășura investiția.

Beneficiarul trebuie să demonstreze capacitatea de finanțare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile. De asemenea, acesta trebuie să completeze și să semneze Declarația de angajament și să depună hotărârea consiliului local/județean.

Beneficiarul și/sau reprezentantul legal nu trebuie să se încadreze în nicio situație prezentată în Declarația de eligibilitate pentru a completa cererea de finanțare. Declarația de eligibilitate detaliază acele situații în care beneficiarul și/sau reprezentantul legal nu trebuie să îndeplinească toate condițiile acestui apel, după cum a publicat Ministerul Turismului în „Proiect al Ghidului specific”.

Beneficiarii potențiali sunt entitățile administrației publice locale care fac parte dintr-o Organizație de Management al Destinației regională (OMD).

Cele 8 OMD-uri regionale sunt:

 • Banat-Crișana (județele Timiș, Caraș-Severin, Bihor, Arad, Salaj);
 • Bucovina (județul Suceava);
 • Dobrogea (județele Constanța și Tulcea);
 • Maramureș (județele Maramureș și Satu Mare);
 • Muntenia (județele Prahova, Argeș, Brăila, Dâmbovița, Ilfov, Buzău, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman și municipiul București);
 • Moldova (județele Iași, Neamț, Galați, Bacău, Botoșani, Vrancea, Vaslui);
 • Oltenia (județele Vâlcea, Mehedinți, Dolj, Gorj, Olt);
 • Transilvania (județele Brașov, Sibiu, Cluj, Mureș, Harghita, Hunedoara, Covasna, Alba, Bistrița-Năsăud).

Bugetul total estimat pentru acest program se ridică la 7,9 milioane de euro.

Prin intermediul acestui program, vor fi susținute diverse tipuri de proiecte, inclusiv:

 • Amenajarea, reabilitarea și extinderea traseelor turistice și a traseelor tematice;
 • Amenajarea, reabilitarea și extinderea traseelor de tratament și a parcurilor balneare;
 • Amenajarea, modernizarea și dotarea zonelor de picnic, camping și parcurilor pentru rulote și bungalow-uri;
 • Dezvoltarea și dotarea spațiilor pentru facilități sportive în aer liber (precum aparate de fitness, piste de role/skateboard, patinoare, zone de escaladă și bungee jumping);
 • Construcția, amenajarea și reabilitarea instalațiilor pentru exploatarea mofetelor;
 • Construcția, amenajarea și reabilitarea facilităților pentru utilizarea izvoarelor minerale (precum buvete);
 • Construirea, reabilitarea și modernizarea refugiilor montane;
 • Construirea, amenajarea și modernizarea centrelor de interpretare a elementelor naturale și culturale;
 • Construirea, reabilitarea și modernizarea observatoarelor de faună;
 • Construirea, amenajarea și modernizarea punctelor de belvedere;
 • Dezvoltarea zonelor de recreere precum ștranduri, patinoare, debarcadere, plaje și faleze pe lacuri, râuri sau orice alt luciu de apă, rafting, zone pentru festivaluri, toalete publice și facilități pentru mame și copii;
 • Construirea, amenajarea și modernizarea infrastructurii de acces către obiectivele turistice, inclusiv parcări (inclusiv rastele spiralate pentru biciclete), spații de vânzare pentru materiale promoționale, de artizanat și produse tradiționale, precum și alte spații auxiliare;
 • Construirea, amenajarea și modernizarea infrastructurii de acces și interpretare pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv tehnologii de acces;
 • Modernizarea și dotarea punctelor de informare turistică acreditate.

Pentru sumele nealocate în cadrul acestui apel, vor fi lansate apeluri ulterioare până la epuizarea bugetului, fără redistribuirea sumelor între regiuni. Apeluri suplimentare succesive vor fi organizate pentru resursele financiare neutilizate în cadrul prezentului apel de proiecte, până când fondurile disponibile vor fi complet utilizate. Toate proiectele finanțate trebuie să fie finalizate până la termenul limită stabilit pentru 30 martie 2026.

Nu există o valoare minimă eligibilă pentru un proiect. Valoarea maximă eligibilă pentru un proiect nu poate depăși suma alocată pentru regiunea în care proiectul va fi implementat. Orice cheltuială în afara acestei valori constituie cheltuială neeligibilă și va fi suportată de către beneficiar. Suma decontată din devizul proiectului nu include TVA-ul.

Calendarul apelului

Data și ora de începere a depunerii proiectelor: 1 februarie 2025, ora 09:00. Apelul este continuu până la epuizarea fondurilor disponibile.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe