Loading the Amira Audio Citește articolul...

Noua variantă a legii 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii, ce dezincriminează  evaziunea fiscală sub pragul de 1 milion de euro, dacă prejudiciul este plătit integral împreună cu majorări, a fost recent adoptată de Parlament, promulgată și publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul săptămânii trecute.

Astfel, în noua variantă, articolul 10 (pct. 3) prevede că dacă prejudiciul este achitat integral împreună cu majorări și penalități în diverse faze ale procesului intentat contribuabilului, fapta nu se pedepsește. În funcție de faza procesului, majorările ce trebuie achitate pot ajunge la 100%.

”În cazul săvârșirii unei infracțiuni prevăzute la art. 6(1), 8 sau 9, prin care s-a cauzat un prejudiciu care nu depășește 1.000.000 euro, în echivalentul monedei naționale, dacă în cursul urmăririi penale prejudiciul cauzat majorat cu 25% din valoarea acestuia, la care se adaugă dobânzile și penalitățile, este acoperit integral, prin plată efectivă, fapta nu se pedepsește. Dacă în cursul procedurii camerei preliminare sau al judecății, până la pronunțarea unei hotărâri în primă instanță, același prejudiciu majorat cu 50% din valoarea acestuia, la care se adaugă dobânzile și penalitățile, este acoperit integral, prin plată efectivă, fapta nu se pedepsește. Dacă în cursul judecății în apel, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, același prejudiciu majorat cu 100% din valoarea acestuia, la care se adaugă dobânzile și penalitățile, este acoperit integral, prin plată efectivă, fapta nu se pedepsește(…).”

Pedeapsă anulată dacă prejudiciul e achitat în 30 de zile

Potrivit aceluaiși articol, în cazul în care prejudiciul de sub 1 milion de euro este achitat integral plus 15% în mai puțin de 30 de zile de la data derulării controlului în care a fost depistat acest prejudiciu, fapta nu se pedepsește.

Cei care achită prejudiciul până la primul termen de judecată beneficiază de reducerea la jumătate a pedepsei, iar dacă valoarea prejudiciului este de sub 1 milion de euro pot primi doar o amendă.

Noile modificări, introduse în legea privind prevenirea și combaterea evaziunii în 2023, cresc cu mult pragul până la care se pedeapsa poate fi anulată în cazul achitării prejudiciului. În urmă cu doi ani, pedeapsa pentru evaziune putea fi anulată în cazul unor prejudicii de cel mult 100.000 de euro.

Pedepse majorate pentru evaziune de peste 500.000 de euro

În noua lege, art. 9, alineatele (2) și (3) privind majorarea pedepselor în funcție de pragul evziunii se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă (…) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 3 ani.

(3) Dacă (…) s-a produs un prejudiciu mai mare de 1.000.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani.

În variantele anterioare ale legii pragurile dincolo de care pedeapsa creștea erau de 100.000 și, respectiv 500.000 de euro, iar majorările erau de 5 și, respectiv 7 ani.

Evaziunea de peste 1 milion de euro, pedepsită cu închisoare de la 7 la 15 ani

Potrivit noii variante a art. 9 din legea de combatere a evaziunii, „Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi orice acțiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase având ca efect diminuarea cu cel puțin 1.000.000 euro, în echivalentul monedei naționale, a resurselor bugetului de stat, prin:

  1. a) utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, documente electronice false, incorecte sau incomplete privind TVA;
  2. b) nedivulgarea în mod intenționat de informații privind TVA, atunci când aceste informații trebuie divulgate potrivit legii;
  3. c) prezentarea de declarații corecte, declarații electronice corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA.”

Totodată art. 9 stipulează că ”se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi sau cu amendă operațiunea de creditare efectuată în mod direct sau indirect de către orice persoană fizică, având drept scop efectuarea unor plăți cu sume de bani care provin din omisiunea evidențierii în actele contabile a operațiunilor comerciale efectuate și/sau a veniturilor realizate a unuia sau mai multor contribuabili.”

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe