• Beneficiarii unor finanțări prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) au acum termen până pe 31 decembrie 2025 pentru a finaliza 45% din proiect, pentru a putea cere apoi continuarea sprijinului. Executivul vrea să elimine acest prag de 45% și să lase doar condiția de a dovedi co-finanțarea adusă proiectului.

Decizia de prelungire a termenului peste date de 31 decembrie ar ajuta că proiecte de peste 600 de milioane de euro să continuă să aibă finanțări prin PNDR chiar dacă nu îndeplinesc pragul de 45% din proiect până la sfârșitul anului viitor.

„Conform monitorizării, valoarea publică contractată a proiectelor finanțate din fondurile 2021-2022, care nu ating pragul de plată (fără avans) de 45% este de peste 600 milioane de euro”, precizează reprezentanții Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale într-un document care susține modificarea termenelor proiectelor PNDR.

În acest sens, în ședința de astăzi, 23 mai, Guvernul României discută un proiect de hotărâre legat de implementarea măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat. Inițiativa face referire la Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, astfel cum a fost aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3.508 din 26 mai 2015.

Mai exact, este vorba despre o „Hotărâre pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat.”

„Modificarea constă în eliminarea condiției de încasare a plății de minimum 45%, fără luarea în considerare a avansului. Prin această modificare se asigură premisele continuării implementării proiectelor până la finalizarea investiției și efectuarea plăților în termenul limită de 31 decembrie 2025, stabilit de art. 65 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, respectiv diminuării riscului de dezangajare a fondurilor europene aferente PNDR 2014-2020”, explică reprezentanții guvernului în nota de fundamentare.

Ce prevede proiectul de Hotărâre de Guvern

„Durata maximă de execuție poate fi prelungită, pentru finalizarea investiției, după verificarea dovezii cofinanțării private și cu aplicarea penalităților prevăzute în contractul de finanțare, cu excepția investițiilor care prevăd adaptarea la standardele europene prevăzute în legislația europeană specifică, pentru care prelungirea nu poate depăși termenul de grație legal impus pentru adaptarea la standarde.”

„Dispozițiile se aplică și beneficiarilor care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, au depuse la AFIR solicitări de prelungire a perioadei de execuție aflate în curs de soluționare.”

Situația actuală

Termenul limită până la care AFIR poate efectua plățile este 31 decembrie 2025, potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 și modificat prin Regulamentul (UE) 2020/2220.

Ministerul Agriculturii și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), instituția care monitorizează proiectele și aprobă cererile de plată, consideră că „există proiecte pentru a căror implementare este necesară prelungirea duratei de execuție, în vederea finalizării proiectului și implicit efectuarea plății. În caz contrar, sumele din FEADR aferente acestor proiecte vor fi dezangajate, întrucât la acest moment posibilitatea legală de redistribuire este extrem de limitată.”

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe