• Pe data de 5 iunie, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lansat în dezbatere publică ordinul pentru aprobarea schemei  de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat”. Proiectul se va afla în dezbatere publică până pe data de 5 iulie.

Programul prevede acordarea de ajutoare de minimis în valoare de maximum 300.000 euro pentru întreprinderile care dețin în proprietate spații cu altă destinație decât cea de locuință, amplasate în clădiri încadrate de către experți tehnici atestați în clasa de risc seismic RsI sau RsII prin raport de expertiză tehnică. Programul finanțează proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare.

Schema de sprijin se va derula în perioada 2024  – 2030, bugetul pentru acest an fiind de 187,5 milioane de lei.

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor

Pot beneficia de ajutorul de minimis societățile comerciale, PFA-urile, întreprinderile individuale și întreprinderile familial, asociațiile și funcdațiile, cooprațiile, cabinetele notariale, cabinetele medicale, precum și întreprinderile care realizează activități ca persoane fizice independente și obțin venituri din profesii liberale, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente care îndeplinesc următoarele condiții:

  • a) sunt legal înregistrate.
  • b) nu derulează activităţi în domeniile exceptate în condiţiile prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2831/2023.
  • c) nu înregistrează obligații bugetare nete la data solicitării pentru sprijin de tip minimis.
  • d) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;
  • e) nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate”;
  • f) nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității;
  • g) nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene sau a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a unui furnizor de ajutor de stat sau de minimis.
  • h) nu se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020.

Valoarea finanțării

Valoarea finanțării nerambursabile (grant) acordate este de maximum 300.000 euro per întreprindere, echivalent în lei.

Derularea programului

Procedura de implementare și derulare a schemei se desfășoară după cum urmează:

– Solicitantii de ajutor de minimis depun către administratorul schemei solicitarea de acordare a ajutorului de minimis, prevăzută în Anexa nr. 1 la Schema de ajutor de minimis, însoțită de documentele justificative.

– Administratorul schemei efectuează verificarea administrativă, respectiv a conformității solicitării și a documentelor justificative, precum eligibilitatea beneficiarilor ajutorului de minimis și a cheltuielilor eligibile din cadrul schemei și sunt responsabili pentru verificările efectuate.

– După ce administratorul schemei încarcă în platforma digitală toate documentele prevăzute de lege și de Normele metodologice,  corecte și complete și analizarea acestora  se întocmesc și semnarea contractelor de finanțare de către funizorul schemei cu administratorul schemei.

Durata programului

Schema este valabilă de la data publicării în Monitorul Oficial al României a ordinului ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației pentru aprobarea schemei  de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat” până la data de 31 decembrie 2030 inclusiv.

Plățile în cadrul schemei de ajutor de minimis vor fi efectuate până la data de 31 decembrie 2036.

Bugetul programului

Bugetul total estimat ce va fi alocat schemei de ajutor de minimis pentru perioada de implementare a acesteia este de 1.387.500.000 lei. Bugetul alocat schemei de ajutor de minimis pentru anul bugetar 2024, reprezintă aproximativ 5% din bugetul aprobat programului prin  Legea nr. 421/2023 și este de 187.500.000 lei.

Prin implementarea programului în perioada 2024-2030 se estimează acordarea ajutorului de minimis unui număr de 750 de beneficiari.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe