• După ce Comisia Europeană a ridicat, la sfârșitul anului 2023, limitele ajutorului de minimis pe care o firmă le poate primi ca finanțare europeană și națională de la 200.000 de euro la 300.000 de euro, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a schimbat condițiile de desfășurare ale Programului Național Multianual de Microindustrializare.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a publicat în Monitorul Oficial (nr. 479), joi, 24 mai, un ordin al ministrului de resort prin care se modifică și se completează condițiile Programului Național Multianual de Microindustrializare, cunosct și cu numele de „Fabricat în România”.

Schimbarea factorilor de finanțare este motivată de decizia Comisiei Europene, care a adoptat în luna decembrie 2023 modificări la Regulamentul privind aplicarea ajutoarelor de minimis și la Regulamentul privind ajutoarele de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (Regulamentul SIEG).

  • Astfel, plafonul per întreprindere a crescut de la 200.000 de euro (aplicabil din 2008) la 300.000 de euro pe o perioadă de trei ani.

Prin urmare, prin ordinul publicat joi, 23 mai, în Monitorul Oficial, se schimbă și condițiile ajutorului de minimis prevăzute în cadrul Programului Național Multianual de Microindustrializare, aprobat prin Ordinul ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 598/2023.

Se precizează astfel în noul ordin faptul că:

„Ajutorul de minimis este ajutorul limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurența și/sau comerțul cu statele membre și reprezintă ajutoarele acordate unei întreprinderi unice care desfășoară o activitate economică și care nu depășesc valoarea de 300.000 de euro pe durata ultimilor trei ani”.

„Plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene”, mai scrie în ordinul MEAT.

Alte clarificări publicate de MEAT

În noul ordin al ministrului, se mai fac și alte clarificări, cum ar fi:

  • „Administratorul schemei de ajutor de minimis – agențiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism (ATIMMT)”.
  • „ATIMMT va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declarației pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum și faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse europene, însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme, nu depășește la nivelul întreprinderii unice pragul de 300.000 de euro pe durata ultimilor trei ani, echivalent în lei”.
  • „Prin program, beneficiarul eligibil primește ajutor de minimis sub formă de primă de capital de maximum 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate, dar nu mai mult de 500.000 lei”. Grantul pentru microindustrializare oferă un ajutor financiar de până la 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, limitat la 500.000 de lei pe credit de investiții obținut de la instituțiile de credit partenere, cu o valoare minimă a creditului de investiții solicitat de 250.000 de lei.

Despre programului național multianual de microindustrializare

Programul a fost lansat în 2022 și va fi organizat anual până în 2027. Bugetul din 2022 a fost de 50 de milioane de lei, în 2023 a fost inițial de 85 de milioane de lei și apoi redus la 50 de milioane, iar în 2024 este tot 50 de milioane de lei.

Schema de minimis este implementată de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIMM) și în parteneriat cu instituțiile de credit cu care vor fi semnate convenții de colaborare, în urma unui proces de selecție deschis, transparent, nediscriminatoriu și necondiționat.

Schema este valabilă de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României până la 31 decembrie 2027, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.

Prin implementarea programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 1000 de beneficiari, din care aproximativ 100 de beneficiari în anul 2022.

Programul de microindustrializare își propune să sprijine investițiile în sectoarele economice prioritare, precum și să faciliteze creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM-urilor. De asemenea, inițiativa mai are drept obiectiv susținerea producției interne și promovarea conceptului „Fabricat în România”, a anunțat Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT).

Investițiile eligibile se referă, printre altele, la echipamente tehnologice, cum ar fi mașini, utilaje și instalații de lucru, soluții și sisteme de eficientizare energetică, echipamente pentru colectarea, reciclarea și reutilizarea deșeurilor industriale, achiziția autoutilitarelor și autovehiculelor speciale sau a spațiilor de lucru și producție, precum și la realizarea de site-uri de prezentare a activității. Pot beneficia de sprijinul financiar nerambursabil societățile care desfășoară activități din domenii precum industria alimentară, metalurgică, a textilelor și a articolelor de îmbrăcăminte, prelucrătoare a lemnului, precum și industriile ce au ca scop fabricarea de produse din hârtie, farmaceutice și chimice, cauciuc și mase plastice. Fabricarea de mobilă, calculatoare și mașini, precum și alte sectoare, detaliate în procedură, sunt de asemenea eligibile în cadrul programului.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe