• La Senatul României a fost înregistrată în această lună o propunere legislativă pentru instituirea mecanismului de compensare a unor obligații fiscale cu sume de recuperat din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Inițiativa ar stabili un mecanism automat de acoperire a datoriilor fiscale ale unei societăți comerciale cu sumele plătite în avans pentru indemnizațiile aferente concediilor medicale. În acest moment, astfel de compensări se fac de obicei în situații de insolvență sau alte situații speciale aprobate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Un grup de parlamentari dorește ca datoriile unei firme la Fisc să poată fi acoperite cu eventualele sume plătite deja pentru indemnizațiile aferente concediilor medicale la simpla cerere a administratorului societății comerciale, așa cum reiese din proiectul depus de aceștia la Senat. Astfel, spre exemplu, TVA-ul, impozitul pe profit, contribuțiile sociale etc., care sunt de plată pentru o societate comercială, pot fi compensate cu sumele pe care firma respectivă le are de recuperat în contul indemnizațiilor aferente concediilor medicale.

Compensarea reprezintă o modalitate de stingere a creanțelor reciproce, prevăzută în prezent la articolul 167 al Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, prevedere nemodificată încă de la adoptare, în ciuda modificărilor și completărilor suferite de Cod, în medie patru în fiecare an.

Prezenta inițiativă legislativă propune instituirea unui mecanism automat și obligatoriu pentru Fisc de compensare a sumelor pe care angajatorii le au de recuperat de la bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) în contul indemnizațiilor pentru concediile de boală achitate angajaților.

Cum s-ar schimba Codul de Procedură Fiscală

„Lege pentru instituirea mecanismului de compensare a unor obligații fiscale cu sume de recuperat din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate”, este denumit proiectul înregistrat la Senat.

„Prezenta lege instituie mecanismul de compensare a unor obligații fiscale ale contribuabililor, inclusiv a obligațiilor accesorii administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare organ fiscal central, sau transmise spre recuperare acesteia, cu creanțele debitorului reprezentând sume de recuperat din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate reprezentând indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, aferente concediilor medicale, reglementate de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare”.

„Mecanismul de compensare nu se aplică contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolvenței”.

„Mecanismul de compensare poate fi derulat și prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță care permit vizualizarea obligațiilor fiscale și/sau a obligațiilor accesorii de plată, respectiv a creanțelor de recuperat, schimbul interactiv de informații, precum și raportarea efectuării operațiunilor”.

„Mecanismul de compensare poate fi inițiat de către organul fiscal central sau de către contribuabili”.

„Organul fiscal central nu poate refuza solicitarea contribuabililor de accesare a mecanismului de compensare”.

Explicațiile proiectului

Inițiativa ar putea ajuta societățile comerciale să nu intre în blocaj comercial, ținând cont că uneori durează și câteva luni până când o firmă își recuperează indemnizațiile aferente concediilor medicale.

„Relația actuală contribuabil — autorități care gestionează componentele bugetului general consolidat se caracterizează prin blocaje cronicizate la nivelul agenților economici în ceea ce privește fluxul de încasări și plăți, cauza originală în multe cazuri fiind chiar statul prin diversele sale bugete și/sau autorități, programe și scheme pe care le derulează. Cel mai frapant exemplu îl constituie indemnizațiile aferente concediilor medicale nerecuperate de la bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), situație ce atrage imposibilitatea agenților economici de a plăti salariile angajaților sau de a acoperi cheltuielile curente”, se precizează în proiect.

„În realitate, astfel de cazuri echivalează cu creditarea statului de către agenții economici, fără ca măcar să li se cuvină dobânzi pe sumele astfel blocate timp de luni de zile”, mai scriu inițiatorii în nota de fundamentare.

În cadrul acestui mecanism, organul fiscal central interoghează FNUASS cu privire la sumele de achitat către fiecare firmă care solicită inițierea mecanismului, eventualele discrepanțe urmând a fi clarificate între contribuabil și casele de asigurări de sănătate.

Operarea compensării cu obligații fiscale față de diferite bugete va respecta ordinea prevăzută la art. 165 din Codul de Procedură Fiscală, începând cu cele mai vechi, respectând proporționalitatea în cazul în care sumele nu sunt îndestulătoare pentru stingerea tuturor obligațiilor certe, lichide și exigibile.

„În condițiile dezvoltării tehnologiei informației și a digitalizării preconizate în funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), problema identificării obligațiilor fiscale datorate, calculul exact al acestora cu evidențierea celor principale și a tuturor accesoriilor aferente, indiferent de bugetul cărora le sunt datorate sau din care trebuie rambursate a devenit o chestiune de secunde”, se mai precizează în proiect.

Propunerea legislativă nu are impact bugetar deoarece nu prevede instituirea de taxe sau impozite noi, respectiv de măsuri de majorare a cheltuielilor bugetare, ci doar o redistribuire a veniturilor și cheltuielilor între diferitele bugete componente ale bugetului general consolidat.

Obligațiile fiscale care vor putea fi compensate cu indemnizațiile aferente concediilor medicale

Proiectul de lege precizează și categoriile de obligații fiscale care pot fi compensate cu indemnizațiile aferente concediilor medicale plătite de o societate comercială.

  •  impozitul pe profit;
  • impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
  • impozitul pe venit;
  • impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți;
  •  impozitul pe reprezentanțe;
  • taxa pe valoarea adăugată;
  • accizele;
  • contribuțiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;
  • contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;
  • contribuția asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat.

Pentru ca acest proiect să fie aplicat, este nevoie să treacă prin comisiile de specialitate de la Senat pentru a ajunge apoi la vot în plen. Dacă votul va fi favorabil, proiectul se va muta la Camera Deputaților. În cazul în care și deputații vor aproba proiectul în urma unui vot în plen, de-abia atunci inițiativa va ajunge la promulgare la Cotroceni și apoi va deveni lege după ce va fi publicată în Monitorul Oficial.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe