Ministerul Finanțelor a elaborat un Ordin ce vizează amnistia fiscală pentru obligațiile bugetare neonorate la nivelul anului 2021. Precedenta măsură similară viza sfârșitul anului 2020.

Conform referatului de aprobare, obiectivele principale ale noului Ordin de ministru al Finanțelor vizează:

  • extinderea ariei de cuprindere a obligațiilor pentru care se poate acorda restructurarea obligațiilor bugetare, de la 31 decembrie 2020 la 31 decembrie 2021, inclusiv, precum și modificarea termenelor care au legătură cu termenul de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare și cu termenul de depunere a solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare;
  • extinderea ariei de cuprindere a obligațiilor pentru care se poate acorda restructurarea obligațiilor bugetare și cu obligațiile de plată aferente sumelor acordate, în perioada stării de urgență, cu titlul de împrumut din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și transmise spre recuperare organului fiscal central, care nu privesc sume ce fac obiectul ajutorului de stat;
  • reducerea numărului de cereri de modificare/menținere de la două la una într-un an calendaristic sau, după caz, fracție de an calendaristic.

În plus, se propune modificarea termenului de depunere a raportului trimestrial privind stadiul implementării măsurilor din planul de restructurare, emis de către expertul independent. Acesta urmează să se transmită, atât debitorului, cât și organului fiscal competent până în ultima zi, inclusiv, a primei luni din trimestrul următor celui de raportare. 

În prezent, raportul trimestrial privind stadiul implementării măsurilor din planul de restructurare se transmite atât debitorului, cât și organului fiscal competent, în primele 10 zile ale primei luni din trimestrul următor celui de raportare. 

Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante vizează agenții economici care „înregistrează obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021, nestinse până la data emiterii certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal central, precum şi obligații bugetare accesorii.” 

Cele mai importante prevederi

Obligațiile bugetare care pot face obiectul restructurării reprezintă: 

  • a) sumele de orice fel care se cuvin bugetului general consolidat constând în obligații fiscale, precum și obligații bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența organului fiscal central competent în vederea recuperării;
  • b) obligațiile de plată aferente sumelor acordate, în perioada stării de urgență, cu titlul de împrumut din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și transmise spre recuperare organului fiscal central, care nu privesc sume ce fac obiectul ajutorului de stat. 

Prevederile sunt aplicabile și obligațiilor de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2021 inclusiv și care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate, precum și a taxei deductibile, prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2021 inclusiv.

  • c) obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat, acordate din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene, precum și taxele vamale, accizele și taxa pe valoarea adăugată pentru care administrarea, cu excepția inspecției fiscale și a executării silite, revine Autorității Vamale Române.
Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe