• Programul IMM România Plus face parte din IMM Plus, linia de finanțare în valoare de 12,5 miliarde de lei. Perioada de înscrieri a început după aprobarea programului, la sfârșitul lunii aprilie, și s-a încheiat pe 2 mai, odată cu finalizarea înscrierii băncilor care vor oferi credite garantate.

Perioada până la care se pot face înscrieri în programul IMM România Plus este 30 iunie 2024, conform anunțului făcut de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM). Pentru anul 2024, plafonul total alocat FNGCIMM este în valoare de 5,89 miliarde de lei (1,2 miliarde de euro).

Până atunci, antreprenorii își pot înscrie firmele pentru a beneficia de finanțări sub formă de garanții de stat oferite de FNGCIMM, în valoare de până la 5 milioane de lei pentru investiții în capitalul de lucru și/sau de până la 10 milioane de lei pentru alte tipuri de investiții ale întreprinderilor.

Avantajele IMM România Plus

IMM România Plus face parte, alături de alte cinci programe – Agro Plus, IMM Prod Plus, Construct Plus, Rural Plus, Innovation Plus – din IMM Plus, linia de garantare a creditelor întreprinderilor.

Practic, firmele beneficiare nu plătesc dobândă în primele 12 luni de la acordarea creditului. Nu se achită comisioane de risc și de administrare.

Finanțarea este garantată în proporție de 90% de stat. Se poate obține finanțarea activității curente pe maximum 36 de luni sau a investițiilor pe maximum 72 de luni.

IMM România Plus are „ca scop susținerea întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie prin acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie de către instituțiile de credit”, explică reprezentanții FNGCIMM.

Cele două tipuri de credite garantate prin IMM România Plus

 • 1. Garanții maxime de până la 5 milioane de lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.

În acest tip de creditare bancară garantată de stat intră:

 • cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere;
 • cheltuieli de executare de lucrări și/sau de prestare de servicii;
 • cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare de stocuri;
 • cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii/puncte de lucru;
 • alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente; cheltuieli cu salarii și asimilate;
 • cheltuieli cu chirii/utilități;
 • plăți impozite/taxe/contribuții/alte sume datorate bugetului general consolidat;
 • alte costuri de operare.

„Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit și pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiția ca acestea să fie autorizate potrivit Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului. În acest caz, instituția de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziție de beneficiar, în care, la secțiunea sedii/activități autorizate, să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile”, punctează reprezentanții FNGCIMM.

 • 2. Garanții maxime de până la 10 milioane de lei pentru creditele de investiții și alte activități ale întreprinderii.

În acest tip de creditare bancară garantată de stat intră:

 • achiziție de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe;
 • achiziție de active necorporale aferente investiției (software/licențe pentru programe/brevete);
 • achiziție de spațiu de producție/servicii/comercial/terenuri pentru construcție/agricultură;
 • construcție de spații de producție/servicii/spații comerciale;
 • cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru;
 • alte cheltuieli aferente planului de investiție, inclusiv TVA.

Tot în acest tip de creditare intră și cheltuielile de refinanțare a altor credite pentru finanțarea capitalului de lucru și pentru investiții, precum și cheltuielile destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Alte detalii: durata și platforma unde se fac înscrierile

Durata maximă a finanțărilor este de 6 ani în cazul creditelor de investiții și 3 ani în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, fără posibilitate de prelungire.

Pentru anul 2024, plafonul total alocat FNGCIMM este în valoare de 5.892.370.000 lei. Perioada până la care se pot face înscrieri este 30 iunie 2024.

Înscrierea în program se face pe site-ul www.imminvest.ro.

Bugetul tuturor programelor IMM Plus este de maximum 12,5 miliarde lei, iar garanțiile se vor acorda în limita unui plafon de 11,1 miliarde lei, pentru 11.500 de beneficiari.

Celelalte programe din IMM Plus

 • Agro Plus

Componenta Agro Plus este dedicată întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Pentru componenta Agro Plus, plafonul total de 127,630 milioane lei se alocă astfel: 27,630 milioane lei Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR) și 100 de milioane FNGCIMM.

 • Prod Plus

Componenta IMM Prod Plus are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care activează în sectoare productive.

Pentru componenta IMM Prod Plus, plafonul total este de 1 miliard lei și se alocă de FNGCIMM.

 • Construct Plus

Componenta Construct Plus are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediu implementate de IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură, dar și Unități Administrativ-Teritoriale (municipii, orașe, comune).

Pentru componenta Construct Plus, plafonul total de 2 miliarde lei se alocă astfel: 900 de milioane lei pentru subcomponenta IMM Construct Plus și 100 de milioane lei pentru subcomponenta UAT Construct Plus. De asemenea, suma de 900 de milioane lei pentru subcomponenta IMM Construct Plus se alocă Fondului Român de Contragarantare (FRC) și suma de 100 de milioane lei pentru subcomponenta UAT Construct Plus.

 • Rural Plus

Componenta Rural Plus are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat, în mod transparent și nediscriminatoriu, pentru creditele de investiții și creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate fermierilor, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Pentru acest subprogram, s-a aprobat încă din 4 aprilie procedura de acordare a ajutoarelor de stat și a grantului pentru componenta Rural Plus din cadrul schemei de ajutor de stat IMM Plus în valoare de 2 miliarde lei.

 • Innovation Plus

Componenta Innovation Plus are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru companiile românești inovative și/sau care își promovează produsele și serviciile destinate exportului.

Pentru componenta Innovation Plus, plafonul total de 100 de milioane lei se alocă integral FRC. Diferența de 1,198 miliarde lei dintre plafonul total al Programului IMM Plus a fost alocată prin Ordinul comun MF/MADR nr. 662/128/2024 componentei Rural Plus, administrată de FGCR.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe