• Guvernul a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre care modifică și completează normele de aplicare ale Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic. Termenul limită pentru trimiterea sugestiilor este 2 iunie. Ținta autorităților este ca în trimestrul IV al anului curent pe platforma electronică să fie activi cel puțin 20.000 de prestatori casnici ce erau înregistrați anterior ca șomeri.

Potrivit legii, prestator casnic este acea persoană fizică ce „poate să desfășoare activități casnice ocazionale într-una sau mai multe gospodării, în schimbul unei remunerații acordate exclusiv sub formă de tichete de activități casnice”.

Aceeași lege prevede că prestatorii casnici pot fi retribuiți prin tichete de activități casnice ce au valori nominale de 15 lei, ce pot fi preschimbate în bani la unitățile din teritoriu ale Agenției Naționale  de Ocupare a Forței de Muncă. La preschimbarea în bani, ANOFM va reține prestatorului contravaloarea impozitului pe venit și a contribuției la asigurări sociale.

Proiectul de hotărâre ce include noile norme de aplicare oferă informații suplimentare cu privire la modalitatea prin care beneficiarii de servicii precum și prestatorii casnici se pot înscrie în evidența Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru a putea primi tichetele de activități casnice.

Noua platformă pe care trebuie să se înregistreze prestatorii casnici

Astfel, potrivit proiectului de hotărâre, adresa la care trebuie să se înregistreze cele două categorii de contribuabili este tichete.anofm.ro, iar informațiile care trebuie completate sunt:

  • a) nume și prenume;
  • b) cod numeric personal;
  • c) act de identitate;
  • d) stare civilă;
  • e) adresă de e-mail;
  • f) număr de telefon;
  • g) adresă de domiciliu stabil și/sau adresă de reședință, după caz.

Aceeași platformă va permite prestatorilor casnici să efectueze „interogarea datelor privind beneficiarii casnici existenți”.

Cum se restituie contravaloarea tichetelor completate greșit

Normele clarifică totodată ce se întâmplă cu tichetele valorice care au fost completate greșit. Mai precis, acestea vor trebui restituite ANOFM, urmând ca beneficiarii să primească de la agenție contravaloarea tichetelor din care se va reține costul de tipărire:

”(1) În situația în care beneficiarul casnic nu a completat pe suport hârtie, în mod corect și veridic, datele și informațiile pe tichetele de activități casnice, trebuie să remunereze prestatorul casnic cu alte tichete de activități casnice.
(2) Tichetele de activități casnice nevalorificate din motivul indicat la alin. (1) se restituie agenției pentru ocuparea forței de muncă în vederea anulării.
(3) Pentru tichetele de activități casnice restituite în vederea anulării conform alin. (2), beneficiarul casnic aflat în situația prevăzută la alin. (1) primește valoarea nominală a acestora, din care se scade costul suportat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu tipărirea şi distribuirea acestora în situația tichetelor de activități casnice emise în format fizic, pe suport hârtie”.

Reguli pentru angajatorii care vor să acorde angajaților bonificații sub formă de tichete electronice

Noile norme prevăd totodată cum se pot înregistra pe platformă angajatorii, fie aceștia firme, ONG-uri sau instituții publice care vor să acorde angajaților tichete valorice sub formă de bonificații.

Astfel, potrivit proiectului de hotărâre, angajatorii se pot înregistra prin crearea unui cont personal în Platforma electronică pe baza a cel puțin următoarelor date și informații:

  • a) denumire angajator;
  • b) date de identificare ale angajatorului;
  • c) date ale reprezentantului legal al angajatorului.

Proiectul prevede totodată că ”Pentru acordarea de tichete de activităţi casnice, în condiţiile art. 11 alin. (5) din lege, angajatorii încheie un contract cu agenţia pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia are sediul/sediul social sau punctul de lucru, al cărui model se aprobă, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de Guvern, prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Estimări: 20.000 de prestatori casnici până la sfârșitul anului

Ținta autorităților este ca în trimestrul IV al anului curent pe platforma electronică să fie activi cel puțin 20.000 de prestatori casnici ce erau înregistrați anterior ca șomeri sau ca persoane inactive și cel puțin 10.000 de beneficiari casnici în folosul cărora sunt desfăşurate activități casnice. Ținta pentru trimestrul I al anului 2026 este de 60.000 de prestatori casnici și 30 000 de beneficiari casnici.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe