• După publicarea schemei de ajutor de minimis, urmează ca Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior să deschidă perioada de înscrieri, care se va desfășura anual între 2024 și 2027. Pentru acest an, se estimează că 800 de beneficiari vor beneficia de acest ajutor de stat, având la dispoziție un buget de 130 de milioane de lei.

Ordinul președintelui Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din „Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat” a fost publicat pe 27 mai în Monitorul Oficial (nr. 485).

Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2027.

Valoarea totală a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 600 de milioane de lei:

 •  2024 – 130 de milioane de lei,
 • 2025 – 140 de milioane de lei,
 • 2026 – 150 de milioane de lei,
 • 2027 – 180 de milioane de lei.

Scopul prezentei scheme este „participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale pe piețe de interes, prin organizarea de pavilioane naționale, standuri specializate pe produse sau miniexpoziții, pe bază de programe anuale elaborate de Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE)”, așa cum se precizează în documentul amintit.

Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă este de 4.000, după cum urmează:

 • 2024 – 800 de beneficiari,
 • 2025 – 900 de beneficiari,
 • 2026 – 1.000 de beneficiari,
 • 2027 – 1.300 de beneficiari.

Cine poate aplica

Prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate operatorilor economici din toate sectoarele, cu excepția firmelor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole.

Beneficiarii ajutorului de minimis trebuie să respecte următoarele condiții pentru a aplica:

 • a) Sunt înregistrați în scopuri fiscale conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, și își desfășoară activitatea în România.
 • b) Au în obiectul de activitate operațiuni de export și nomenclatorul de export corespunde cu profilul târgului la care se solicită participarea.
 • c) Produsele sunt de concepție și/sau marcă proprie, de calitate și cu valoare adăugată ridicată.
 • d) Nu beneficiază pentru târgul sau expoziția internațională organizată în străinătate, la care aplică, de finanțare de la alți furnizori de ajutor de minimis pentru acoperirea acelorași categorii de cheltuieli eligibile.
 • e) Nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată și ajutorul recuperat integral.
 • f) Nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, la data depunerii cererii de înscriere — declarației pe propria răspundere pentru participare la târguri și expoziții internaționale organizate în străinătate.
 • g) Nu se află în procedură de executare silită, închidere operațională, dizolvare, lichidare, insolvență colectivă și nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuși unei proceduri de insolvență colectivă la cererea creditorilor lor.
 • h) Nu sunt considerați în dificultate.
 • i) Pot face dovada că au depus garanția de participare în valoare de 2.000 lei.
 • j) Au obținut rezultate pozitive privind eficiența participării la târguri și expoziții, cu sprijin de la bugetul de stat, în cazul prezenței la astfel de acțiuni anterioare.
 • k) Respectă prevederile normelor privind principalele activități/acțiuni care vor fi realizate de operatorii economici participanți la târguri și expoziții internaționale finanțate parțial de la bugetul de stat, elaborate de ARICE, în cazul prezenței acestora la astfel de acțiuni anterioare.
 • l) Numărul de participări ale unui operator economic la târguri internaționale, cu sprijin de la bugetul de stat, este de maximum 4 pe an.
 • m) Nu folosesc ajutorul pentru achiziționarea de vehicule de transport rutier de mărfuri.
 • n) Nu au beneficiat în ultimii 3 ani, din surse ale bugetului de stat sau ale autorităților locale, de ajutor de minimis care, cumulat cu suma solicitată în cadrul prezentei scheme, să depășească echivalentul în lei a 300.000 de euro (declarație pe propria răspundere).

Procesul de selecție

În cazul în care numărul de aplicanți este mai mare decât bugetul alocat sau decât suprafața de expunere disponibilă, criteriile de departajare pentru selectarea firmelor eligibile sunt:

 • Ordinea înscrierii aplicanților pentru participarea la acțiunea de promovare. Aplicanții își pot depune cererile de înscriere începând cu data publicării pe site-ul ARICE a programului de promovare a exportului cu lista târgurilor și expozițiilor internaționale, dar nu mai târziu de 70 de zile înainte de începerea acțiunii, fără posibilitatea de a fi completată ulterior.
 • Numărul de participări la edițiile anterioare ale aceleiași acțiuni. Au prioritate firmele cu un număr mai mic de participări. Orice firmă poate aplica la maximum 4 târguri/an.
 • Alte criterii de departajare suplimentare: valoarea mai scăzută a ajutorului de minimis acordat anterior.

Selectarea operatorilor economici participanți la târguri și expoziții internaționale organizate în străinătate se realizează de către o comisie de selecție constituită prin ordin al președintelui ARICE, a cărei componență este: 1 președinte de comisie ARICE, 1 membru ARICE și 1 membru din partea patronatului.

Cheltuielile eligibile

Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme constau în sprijin financiar de la bugetul de stat pentru acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

 • 50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea și asigurarea medicală pentru câte un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituțiile publice.
 • 100% din cheltuielile pentru: transportul, asigurarea și manipularea exponatelor, mostrelor și materialelor publicitare, formalitățile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfășurării acțiunii promoționale, elaborarea proiectului

Echilibrarea balanței comerciale

Sprijinirea firmelor pentru a participa la târgurile internaționale este menită „să susțină promovarea exporturilor de produse și servicii de concepție/marcă proprie ale operatorilor economici din sectoarele industriei naționale, echilibrarea balanței comerciale, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor de participare la târguri și expoziții internaționale, promovarea produselor și serviciilor pe noi piețe externe, stimularea comunicării și a parteneriatului în afaceri, pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a produselor și serviciilor pe noi piețe, creșterea numărului de firme expozante (sub pavilion național sau individual) la manifestări internaționale, inclusiv la cele organizate în format virtual, precum și dezvoltarea și diversificarea instrumentelor de promovare a exporturilor românești”, se precizează în ordinul președintelui ARICE publicat în Monitorul Oficial.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe