• Joi seara, pe 4 aprilie, Monitorul Oficial a prezentat conținutul hotărârii de guvern adoptate pe 28 aprilie de Executiv prin care se aproba un program de ajutoare de stat acordate firmelor care doresc să inițieze sau să dezvolte afaceri cu impact în regiunile mai puțin dezvoltate economic. Acum urmează ca decizia să fie pusă în aplicare până la sfârșitul anului.

Criteriile pentru care firmele pot obține finanțări de până la 50 de milioane de lei se referă la valoarea cheltuielilor, locația realizării investiției, codul CAEN pentru care se solicită finanțare, cu sold negativ în cadrul balanței comerciale a României și gradul de automatizare.

Conțintul hotărârii de guvern publicate Monitorul Oficial Partea I nr. 300 poate fi consultat integral aici.

Încă din 14 februarie, Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică un proiect pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiții. Nouă schemă de ajutor de stat prevede finanțarea nerambursabilă pentru investiții cu impact major în economia românească, ale căror costuri eligibile depășesc 50 milioane lei.

Cine poate aplica pentru ajutorul de stat

Pot fi beneficiarii ajutorului de stat, întreprinderile care îndeplinesc următoarele criterii cumulative de eligibilitate:

  • Sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Să realizeze o investiție inițială în România, în unul dintre sectoarele prevăzute în anexa nr. 1, conform calendarului realizării investiției definit la art. 3 lit. g);
  • Să nu intre în categoria „întreprinderilor în dificultate” definite potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulament;
  • Nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
  • Nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
  • Nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
  • Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare.

Suplimentar pentru întreprinderile cu cel puțin un exercițiu financiar încheiat, pentru a putea accesa ajutorul de stat, trebuie să aibă rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate și capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.

Totodată, pentru a fi eligibili, suplimentar față de criteriile generale, întreprinderile nou-înființate trebuie să aibă capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei și să nu aibă acționari care dețin sau au deținut în România în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii o întreprindere cu același obiect de activitate pentru care solicită finanțare.

Termene.ro a prezentat încă de săptămâna trecută detaliile importante ale acestui proiect, condiții, bugete pe județe și codurile CAEN care pot beneficia de ajutorul de stat.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe