Loading the Amira Audio Citește articolul...
 • Executivul României a aprobat astăzi în ședința de guvern un proiect prin care va acorda ajutoare de stat firmelor care doresc să inițieze sau să dezvolte afaceri cu impact în regiunile mai puțin dezvoltate economic. Criteriile pentru care firmele pot obține finanțări de până la 50 de milioane de lei se referă la valoarea cheltuielilor, locația realizării investiției, codul CAEN pentru care se solicită finanțare, cu sold negativ în cadrul balanței comerciale a României și gradul de automatizare.

Unul dintre proiectele de hotărâre de guvern aprobat  astăzi de membrii Guvernului României se referă și la o inițiativă „pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiții”. Din informațiile Termene.ro, proiectul a fost aprobat fără ca vreun ministru să se opune inițiativei.

Granturile se adresează tuturor județelor, cu excepția Bucureștiului. Valoarea totală a finanțărilor pe județe va țin loc de economia regională. Cu cât un județ este mai sărac din punct de vedere al activității economice și al producției, cu atât valoarea finanțărilor va fi mai mare.

Reprezentanții guvernului susțin, în proiect, că pentru fiecare finanțare se va obține avizul Consiliului Concurenței pentru că este vorba de un ajutor de stat care nu trebuie să perturbe piața.

Pe scurt, despre proiect

Încă din 14 februarie, Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică un proiect pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiții. Nouă schemă de ajutor de stat prevede finanțarea nerambursabilă pentru investiții cu impact major în economia românească, ale căror costuri eligibile depășesc 50 milioane lei.

„Venim cu această propunere pentru că vrem să atragem în România investiții de mare anvergură, pe care să le orientăm către regiunile mai puțin dezvoltate ale țării, pentru un suflu nou de dezvoltare și prosperitate în aceste zone. Punem accent pe efectul multiplicator al investițiilor: nu numai că vor stimula competitivitatea unor ramuri industriale cu tradiție în România, dar vor crea și oportunități de angajare pentru mii de cetățeni din întreaga țară. Vedem că ajutoarele de stat acordate de MF în perioada 2007–2023 s-au dovedit un instrument real de stimulare a atragerii de investiții și creării de noi locuri de muncă: până acum s-au emis 304 acorduri pentru finanțare în vederea susținerii de investiții în valoare de 6,7 miliarde euro, care generează peste 61.000 locuri de muncă. Valoarea contribuțiilor directe generate de proiectele de investiții este undeva la 4 miliarde euro”, a transmis ministrul Marcel Boloș în timpul unei întâlniri cu presa.

Criteriile de evaluare a proiectelor țin de următoarele criterii: valoarea cheltuielilor; locația realizării investiției; CAEN pentru care se solicită finanțare, cu sold negativ în cadrul balanței comerciale a României; grad de automatizare.

Cine poate aplica pentru ajutorul de stat

Pot fi beneficiarii ajutorului de stat, întreprinderile care îndeplinesc următoarele criterii cumulative de eligibilitate:

 • Sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Să realizeze o investiție inițială în România, în unul dintre sectoarele prevăzute în anexa nr. 1, conform calendarului realizării investiției definit la art. 3 lit. g);
 • Să nu intre în categoria „întreprinderilor în dificultate” definite potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulament;
 • Nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
 • Nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
 • Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare.

Suplimentar pentru întreprinderile cu cel puțin un exercițiu financiar încheiat, pentru a putea accesa ajutorul de stat, trebuie să aibă rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate și capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.

Totodată, pentru a fi eligibili, suplimentar față de criteriile generale, întreprinderile nou-înființate trebuie să aibă capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei și să nu aibă acționari care dețin sau au deținut în România în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii o întreprindere cu același obiect de activitate pentru care solicită finanțare.

Bugetul ajutorului de stat

Bugetul maxim al schemei este de 2.249,985 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 449,997 milioane euro, astfel:

credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2024 – 2026;

credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2025 – 2032.

Ajutorul de stat se va acorda în baza unor cheltuieli eligibile precum realizarea de construcții, achiziție de echipamente și active necorporale, iar activele aferente investiției trebuie să fie noi.

Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiuni anuale anunțate cu minimum 60 de zile lucrătoare înainte, durata fiecărei sesiuni fiind de 30 de zile lucrătoare.

Evaluarea solicitărilor

Cererile de acord pentru finanțare depuse în sesiune se ordonează descrescător pe baza unui punctaj calculat și se analizează în limita bugetului sesiunii. Analiza cererilor de acord pentru finanțare se finalizează cu acord pentru finanțare sau scrisoare de respingere. Plata ajutorului de stat se realizează după efectuarea parțială sau totală a cheltuielilor eligibile efectuate conform acordului pentru finanțare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.

În urma procesului de evaluare a cererilor de acord pentru finanțare, Ministerul Finanțelor transmite întreprinderilor solicitante, după caz:

 • acord pentru finanțare, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;
 • solicitare de informații şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:
  1. există neconcordanțe în informațiile furnizate;
  2. documentele nu respectă condițiile de conformitate prevăzute în anexa nr. 3;
  3. se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluționării
  cererii.
 • scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:
  1. cererea de acord pentru finanțare nu este însoțită de documentele aferente acesteia, astfel cum sunt detaliate în Ghidul solicitantului;
  2. nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;
  3. întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informații şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare;
  4. informațiile care au stat la baza calculării punctajului potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) nu se confirmă în urma verificării realizate potrivit prevederilor art. 20 alin. (1), rezultând un punctaj mai mic decât cel calculat inițial.

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care pot beneficia antreprenorii selectați din fiecare județ

Termene.ro a consultat proiectul de lege pentru a afla suma ajutorului de stat care va fi acordat pentru fiecare județ:

 • Regiunea Nord-Vest

Bihor – 30% din 24.750.000 de euro
Bistrița-Năsăud 50% din 41.250.000 de euro
Cluj – 30% din 24.750.000 de euro
Maramureș – 50% din 41.250.000 de euro
Satu Mare – 50% din 41.250.000 de euro
Sălaj 50% – 41.250.000 de euro

 • Regiunea Centru

Alba – 50% din 41.250.000 de euro
Brașov – 30% din 24.750.000 de euro
Covasna – 40% din 33.000.000 de euro
Harghita – 40% din 33.000.000 de euro
Mureș – 50% din 41.250.000 de euro
Sibiu – 40% din 33.000.000 de euro

 • Regiunea Nord-Est

Bacău – 60% din 49.500.000 de euro
Botoșani – 60% din 49.500.000 de euro
Iași – 30% din 24.750.000 de euro
Neamț – 60% din 49.500.000 de euro
Suceava – 60% din 49.500.000 de euro
Vaslui – 60% din 49.500.000 de euro

 • Sud-Est

Brăila – 60% din 49.500.000 de euro
Buzău – 60% din 49.500.000 de euro
Constanța – 40% 33.000.000 de euro
Galați – 60% 49.500.000 de euro
Vrancea 60% 49.500.000 de euro
Tulcea 60% 49.500.000 de euro

 • Regiunea Sud-Muntenia

Argeş – 50% din 41.250.000 de euro
Călărași – 60% din 49.500.000 de euro
Dâmbovița – 50% 41.250.000 de euro
Giurgiu – 50% 41.250.000 de euro
Ialomița 60% 49.500.000 de euro
Prahova – 40% 33.000.000 de euro
Teleorman – 60% 49.500.000 de euro

 • Sud-Vest Oltenia

Dolj – 50% din 41.250.000 de euro
Gorj – 70% din 57.750.000 de euro
Mehedinţi 60% din 49.500.000 de euro
Olt – 60% din 49.500.000 de euro
Vâlcea – 60% din 49.500.000 de euro

 • Regiunea Vest

Arad – 30% din 24.750.000 de euro
Caraş-Severin – 40% din 33.000.000 de euro
Hunedoara 50% din 41.250.000 de euro
Timiș 30% din 24.750.000 de euro

Zonele nu va avea acces la această schemă cu excepția firmelor din Ilfov din localitățile:

Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra și Berceni care vor primi 30% din 24.750.000

Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon – 40% din 33.000.000 de euro.

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe