Loading the Amira Audio Citește articolul...
 • Lansat pe 19 aprilie, prin publicarea în Monitorul Oficial, programul IMM Plus 2024 acordă băncilor din România șansa să se înscrie în programul de ajutor de stat până pe data de 2 mai. Beneficiarii ajutorului de stat prin subprogramele IMM Plus beneficiază de credite de la băncile partenere ale programului, împrumuturi garantate de stat, prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM).

18 bănci din cele 22 de instituții bancare și nebancare care sunt de obicei partenere în programele pentru întreprinderi ale FNGCIMM au ales să se înscrie în programele IMM Plus din acest an, 2024, așa cum ne-au transmis reprezentanții fondului.

Lista definitivă a băncilor partenere IMM Plus

 • 1. Alpha Bank
 • 2. Banca Transilvania
 • 3. BCR
 • 4. BRD
 • 5. CEC Bank
 • 6. Exim Banca Românească
 • 7. First Bank
 • 8. Garanti Bank
 • 9. ING Bank
 • 10. Intesa Sanpaolo Bank
 • 11. Libra Internet Bank
 • 12. OTP Bank România
 • 13. Patria Bank
 • 14. Procredit Bank
 • 15. Raiffeisen Bank
 • 16. Techventures Bank
 • 17. UniCredit Bank
 • 18. VistaBank România

Între cele 18 bănci și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii s-au semnat contracte prin care băncile și-au asumat să crediteze firmele beneficiare ale ajutoarelor de stat din IMM Plus, iar FNGCIMM și-a asumat că va garanta împrumuturile.

„Fondul colaborează cu instituțiile financiare în baza unor convenții de lucru, în care sunt prevăzute obligațiile părților semnatare, valoarea și modul de plată al comisionului de garantare, calculul și modalitatea de plată a garantiei acordate”, ne-au explicat reprezentanții fondului de garantare.

Cine lipsește

Din lista de 22 de parteneri financiari ai FNGCIMM nu s-au înscris în IMM Plus: Credit Europe Bank, Deutsche Leasing, Next Capital Finance și Motoractive (Garanti Leasing).

Singura bancă tradițională care nu s-a înscris în IMM Plus 2024 este Credit Europe Bank. Decizia băncii este legată de transformările administrative prin care trece instituția în acest an.

În schimb, Deutsche Leasing este specializată în alte domenii de creditare, cum ar fi leasingul în domeniul agriculturii și auto.

Next Capital Finance este un IFN (instituție financiară nebancară) care nu putea participa la program. În aceeași situație este și Motoractive (Garanti Leasing), care este un IFN al Garanti Bank, bancă înscrisă în IMM Plus 2024.

Despre IMM Plus

Programul IMM Plus a fost inițiat pentru a asigura, până la 30 iunie 2024, accesul la finanțare al firmelor care nu dispun de sumele necesare pentru proiectele de investiții și pentru continuarea activității.

Bugetul este de maximum 12,5 miliarde lei, iar garanțiile se vor acorda în limita unui plafon de 11,1 miliarde lei, pentru 11.500 de beneficiari.

Programul IMM Plus prelungește măsurile de sprijin instituite prin vechea schemă de ajutor de stat IMM Invest Plus și se derulează prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Fondul Român de Contragarantare (FRC) și Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR).

Valoarea ajutorului de stat a crescut

Valorile maxime ale ajutoarelor de stat au fost majorate de la 2.000.000 euro la 2.250.000 euro per întreprindere/UAT, respectiv de la 250.000 euro la 280.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul agriculturii primare și de la 300.000 euro la 335.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii.

În baza schemei de ajutor de stat se acordă ajutor de stat sub formă de garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.

Tipul de beneficiar stabilit de oficialii guvernului sunt: autoritate publică locală, fermieri, fermieri mici și mijlocii, întreprinderi mici și mijlocii, start-up-uri, UAT.

IMM România Plus

Componenta IMM România Plus facilitează accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanțarea altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Fondului Național de Garantare a Creditelor Pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (FNGCIMM) i se alocă integral plafonul de 5,892 miliarde lei pentru componenta IMM Rom

Agro Plus

Componenta Agro Plus este dedicată întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Pentru componenta Agro Plus, plafonul total de 127,630 milioane lei, se alocă 27,630 milioane lei Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR) și 100 de milioane FNGCIMM.

Prod Plus

Componenta IMM Prod PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care activează în sectoare productive.

Pentru componenta IMM Prod Plus, plafonul total de 1 miliard lei, se alocă integral FNGCIMM.

Construct Plus

Componenta Construct Plus are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediu implementate de: IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură; dar și Unități Administrativ Teritoriale (municipii, orașe, comune).

Pentru componenta Construct Plus, plafonul total de 2 miliarde lei, se alocă F.N.G.C.I.M.M. se alocă 900 de milioane pentru subcomponenta IMM Contruct Plus și 100 de milioane lei pentru subcomponenta UAT Construct Plus. De asemenea, suma de 900 de milioane lei pentru subcomponenta IMM Construct PLUS, se alocă Fondului Român de Contragarantare (F.R.C) și suma de 100 de milioane pentru subcomponenta UAT Construct Plus.

Rural Plus

Componenta Rural Plus are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele de investiții și creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate fermierilor, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.

Pentru acest subprogram, s-a aprobat încă din 4 aprilie procedura de acordare a ajutoarelor de stat și a grantului pentru componenta Rural Plus din cadrul schemei de ajutor de stat IMM Plus în valoare de 2 miliarde lei.

Innovation Plus

Componenta Innovation Plus are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru companiile românești inovative și/sau care își promovează produsele și serviciile destinate exportului.

Pentru componenta Innovation Plus, plafonul total de 100 de milioane, se alocă integral FRC.. Diferenta de 1,198 miliarde lei dintre plafonul total al Programului IMM Plus a fost alocată prin Ordinul comun MF/MADR nr.662/128/2024 componentei Rural Plus administrată de FGCR.

Alte detalii despre IMM Plus

În baza prezentei scheme de ajutor de stat se acordă ajutor de stat sub formă de garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat.

Pentru creditele/liniile de credit valoarea maximă a finanțărilor acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 10.000.000 lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 5.000.000 lei.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanțărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de 10 prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puțin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.

Durata garanțiilor acordate nu poate depăși 6 ani pentru creditele de investiții și 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.

În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili, instituțiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.

În completarea garanțiilor de stat pot fi acordate garanții financiare proprii de către alte instituții financiare bancare și nebancare, conform normelor și procedurilor proprii ale acestora.

Pentru garanțiile acordate beneficiarilor schemei de ajutor de stat se percep comisioane de risc, astfel:

pentru beneficiarii ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii: la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4 – 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat;
pentru beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mari, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și a UAT-urilor: la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4 – 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat.

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe