• Bugetul schemei de ajutor de stat IMM PLUS urmează să fie majorat cu 2,5 miliarde de lei, conform unui proiect de ordonanță de urgență care va fi aprobat în ședința de astăzi a Guvernului României.

„Se propune majorarea bugetului total al schemei de ajutor de stat asociată programului cu suma de 2.499.875.096,61 lei, până la suma totală de 14.999.250.579,70 lei, respectiv majorarea plafonului total al garanţiilor de stat care pot fi emise în cadrul programului cu suma de 2.220.000.000 lei până la valoarea totală de 13.320.000.000 lei și majorarea bugetului de grant cu suma de 279.875.096,62 lei până la valoarea totală de 1.679.250.579,70 lei. Prin implementarea modificărilor propuse se va asigura accesul la măsurile de ajutor acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pentru un număr estimativ de 2.300 beneficiari suplimentari, astfel că se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum total 13.800 de beneficiari”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Cum s-au împărțit banii pe programe

La data de 27 mai a.c. fondurile de garantare care au rolul de administratori în implementarea componentelor Programului IMM Plus au transmis că din plafonul de garanții total de 11,1 miliarde lei sunt angajate 9,62 miliarde lei.

Având în vedere garanțiile de stat aprobate, precum și solicitările aflate în diverse stadii de analiză/aprobare, rezultă un grad de utilizare al plafonului de 86,7%, după cum urmează:

FNGCIMM : 92,14%, defalcat pe componente astfel: Componenta Grad mediu de consum la data de 27.05.2024

  • IMM România Plus – 92,61%
  • Agro Plus- 89,61%
  • IMM Prod Plus 94,39%
  • Construct Plus – IMM 94,52%
  • Construct Plus – UAT 0% b)

FGCR : 100% c)

FRC : 84,75%.

Conform datelor FRC pentru componenta Construct PLUS există cereri de credite aflate în analiză la bănci în valoare totală de 518,47 mil. lei.

Trebuie menționat că, din datele prezentate de cele 3 fonduri de garantare care au calitate de administratori ai componentelor Programului, la data de 27 mai a.c. ponderea creditelor pentru capitalul de lucru în total credite care sunt în diferite stadii de aprobare pentru a fi garantate de către stat în cadrul Programului se prezintă astfel:

a) FNGCIMM : 96,28%, defalcate pe componente astfel: IMM ROMANIA PLUS 96.58% AGRO PLUS 91.07% IMM PROD PLUS 94.66% CONSTRUCT PLUS – IMM 96.69% CONSTRUCT PLUS – UAT 0%

b) FGCR : 95,77%

c) FRC : 96%

„Ținând cont de cele menționate mai sus FGCR și FNGCIMM au solicitat creșterea plafonului de garanții cu suma de 2,22 miliarde lei, suma reprezentând 20% din bugetul schemei de ajutor de stat destinat garanțiilor, nefiind astfel necesară notificarea modificării schemei la Comisia Europeană. De asemenea, din informațiile centralizate de la băncile partenere a reieșit că există un număr mare de solicitări de garantare în diverse stadii de aprobare, Asociația Română a Băncilor și Consiliul Patronatelor”, se precizează în nota de fundamentare.

Ce înseamnă de fapt suplimentare de fonduri

Prin proiectul de act normativ se propune majorarea granturilor cu suma de 279,9 milioane lei, din această sumă urmând a fi acoperite comisionul de risc, comisionul de administrare și dobânzile subvenționate. Menționăm că doar suma de 254,69 milioane lei reprezentând comisionul de administrare datorat fondurilor de garantare ce implementează schema de ajutor de stat și dobânzile subvenționate datorate băncilor are impact bugetar, comisionul de risc nefiind plătit de Ministerul Finanțelor ci doar calculat în cadrul grantului acordat beneficiarilor programului.

Majorarea bugetului total al schemei de ajutor de stat IMM PLUS cu 2,499 miliarde lei determină un necesar de finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale, de 254,69 milioane lei aferent plății comisionului de administrarea si a grantului de dobândă, din care 102,66 milioane lei în semestrul II 2024 și 152,03 milioane lei în 2025. Asigurarea fondurilor se va realiza cu încadrare în prevederile bugetare anuale aprobate în condițiile legii.

La momentul acordării, garanțiile care vor fi emise în cadrul Programului nu reprezintă plăți efective din bugetul de stat.

„Suma reprezentând valoarea de executare a garanţiilor care nu a fost recuperată în cursul aceluiași an are impact asupra bugetului anului în care acestea se execută și reprezintă cheltuială a bugetului de stat, cu încadrare în prevederile bugetare anuale și în țintele stabilite prin Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar. Plata ajutorului de stat sub formă de grant se va realiza trimestrial, în prima luna a trimestrului pentru trimestrul anterior. Astfel plățile de ajutor de stat sub formă de grant pentru contractele de garantare emise în 13 trimestrul II 2024 se vor efectua începând cu trimestrul III 2024. Bugetul schemei de ajutor de stat pentru ajutorul de stat sub formă de grant se va asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acţiuni generale de la titlul 55 „Alte transferuri”, cu încadrare în prevederile bugetare anuale aprobate în condițiile legii”, ese mai explică în nota de fundamentare

„Investițiile realizate de companii prin creditele garantate de stat în cadrul Programului vor genera un efect multiplicator în economie prin antrenarea și a altor investiții conexe (dezvoltarea furnizorilor de materii prime, materiale, instalaţii şi utilaje, a prestatorilor de servicii etc. ). De asemenea prin finanțarea capitalului de lucru se creează condițiile de finanțare optimă pentru desfășurarea activității economice. Prin numărul mare de persoane angajate în sectorul IMM-urilor, companilor mici cu capitalizare de piață medie și altor categorii de beneficiari eligibili, corelat cu diversitatea de produse/servicii oferite, menținerea funcțională a segmentului beneficiarilor eligibili reprezintă o cerință fundamentală pentru traversarea perioadei de criză, precum și revenirea economică rapidă”, mai explică reprezentanții guvernului.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe