Bugetul programului IMM PLUS, prin care statul acordă garanții pentru creditele accesate de IMM-uri, acoperind totodată costul cu comisioanele și dobânzile, urmează să fie suplimentat cu circa 2,5 miliarde de lei până a aproximativ 15 miliarde de lei, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență lansat recent de Ministerul Finanțelor în dezbatere publică.

Lansat în luna aprilie, programul s-a bucurat de mare interes din partea IMM-urilor, iar până pe data de 27 mai peste 85% din plafonul de garanții oferit inițial a fost consumat.

Concret, defalcat pe cele două componente ale programului, proiectul propune majorarea plafonului total al garanțiilor de stat care pot fi emise în cadrul Programului cu suma de 2,22 miluarde de lei până la 13,32 miliarde de lei și creșterea bugetului de grant (din care sunt acoperite dobânzile și comisioanele creditelor) cu suma de 279,8 milioane de lei până la valoarea totală de 1,68 miliarde de lei, după cum se menționează în nota de fundamentare a proiectului.

”Prin implementarea modificărilor propuse, se va asigura accesul la măsurile de ajutor acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pentru un număr estimativ de 2.343 beneficiari suplimentari, astfel că se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum total 13.843 de beneficiari”, mai scrie în nota de fundamentare.

Condiții de garatare a creditelor accesate de IMM-uri

În baza schemei de ajutor de stat se acordă garanţii de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării accesate de IMM-uri, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

Componenta IMM ROMÂNIA PLUS oferă garanții pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie de către instituţiile de credit, cu excepţia activităţilor cuprinse în cadrul celorlalte componente, respectiv AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, RURAL PLUS, INNOVATION PLUS, mai scrie în nota de fundamentare.

Valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5 milioane de lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10 milioane de lei pentru creditele de investiţii, cu excepţia beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii pentru una sau mai multe activităţi finanţate, pentru care valoarea maximă a finanţării este de 5 milioane de lei.

Statul acoperă costul cu dobânzile și comisioanele

Beneficiarii schemei de ajutor de stat primesc totodată de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni.

Acesta grant nu poate depăși echivalentul în lei al sumei de 2,25 milioane de euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 280.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 335.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii. În cazul UAT-urilor, valoarea grantului acordat nu poate depăşi echivalentul în lei a 2,25 milioane de euro.

Programul se încheie pe 30 iunie

Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru durata maximă a finanţărilor este de 36 luni, fără posibilitatea de prelungire.

Plata dobânzilor se realizează trimestrial pentru trimestrul anterior, până la data de 31 iulie 2026 inclusiv.

Schema de ajutor de stat IMM PLUS a fost autorizată de către Comisia Europeană la data de 08.04.2024,
Programul devenind operațional în a doua jumătate a lunii aprilie a.c. și va funcționa până la 30 iunie 2024.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe