• Programul de finanțare beneficiază de 361 de milioane de euro și se adresează firmelor private și administrațiilor locale care vor să producă instalații ce generează atât energie electrică, cât și energie termică. Este vizată în special sprijinirea centralelor de dimensiuni mici și medii care să deservească clădiri rezidențiale, așa numitele centrale de cartier, care să deservească un număr limitat de blocuri sau locuințe rezidențiale.

În Monitorul Oficial nr. 498 bis a fost publicat de către Ministerul Energiei „Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul pentru Modernizare – sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate”.

Este un apel de proiecte necompetitiv pentru sprijinirea investițiilor în cogenerarea de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate.

Cine poate depune proiecte

Solicitanții eligibili în cadrul Ghidului solicitantului (conform codului CAEN eligibil precizat la secțiunea 2.1 din ghid) sunt:

  • Societățile (întreprinderi mici, mijlocii și mari) constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau legal constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărui naționalitate o dețin, care au ca obiect de activitate producerea energiei electrice și termice în cogenerare (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în sensul Legii nr. 325/2006, sau echivalent.
  • Unitățile administrativ-teritoriale (UAT)/subdiviziunile administrativ-teritoriale, definite la art. 96 și următoarele din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care produc energie termică în scopul furnizării în rețeaua de transport și distribuție pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică.

Bugetul total estimat al schemei se constituie din echivalentul în lei al sumei de 361.950.000 euro (echivalentul în lei la cursul euro) aferent Fondului pentru Modernizare, bugetul total fiind defalcat astfel:

  • 2024: 8.950.000 euro,
  • 2025: 88.250.000 euro,
  • 2026: 88.250.000 euro,
  • 2027: 88.250.000 euro,
  • 2028: 88.250.000 euro.

Investiții eligibile

În cadrul acestei măsuri de investiții vor fi finanțate proiecte care au ca obiectiv realizarea unităților de producție a energiei termice și electrice în cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate.

Energie termică și electrică poate fi produsă „prin folosirea gazului natural, pregătit pentru amestec cu gaze regenerabile/cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, și flexibil din punct de vedere al volumului de hidrogen ce va fi utilizat pe parcursul duratei de viață economică a investiției, fiind evitat efectul de blocare (lock-in), oferind centralelor posibilitatea să atingă pe durata normată de funcționare pragul de maximum 250g CO2 eq/kWh, fiind obligatorie respectarea randamentului global brut minim de 80% (Cerința minimă se probează prin Studiul de Fezabilitate sau orice alt document justificativ care poate demonstra îndeplinirea cerinței), conform Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea dezvoltării de capacități de producție pe gaz, flexibile, pentru producerea de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență (CHP) în sectorul încălzirii centralizate”, se precizează în proiectul publicat de Ministerul Energiei.

Următoarele activități prevăzute în proiect sunt eligibile:

  • 1. Achiziționarea de instalații/echipamente pentru construcția centralelor de cogenerare flexibile și de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, pe gaz.
  • 2. Construcțiile care fac obiectul proiectului de producere a energiei prin cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, aferente unităților de cogenerare construite.
  • 3. Alte instalații/echipamente decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul dovedește faptul că sunt absolut necesare în vederea implementării sistemelor de cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

Apelul de proiecte se va desfășura prin platforma MySMIS2021/SMIS2021+, disponibilă la adresa [https://mysmis2021.gov.ro], conform condițiilor specifice de accesare a finanțării, publicate pe site-ul Ministerului Energiei, denumit în continuare ME, [https://energie.gov.ro/category/fondul-pentru-modernizare/program-cheie-5].

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe