Data limită până la care pot fi depuse cererile de plată pentru subventii a fost prelungită până la 12 iunie, față de 7 iunie, data anterioară, potrivit modificărilor aduse mai multor ordine emise de ministrul Agriculturii, publicate în Monitorul Oficial.

Modificările vizează ordinele respectiv 106, 124 și 125 din 2024, ce se referă la depunerea cererilor de plată și a modificărilor aduse cererilor de plată și, totodată la formularul tip al cererii de plată.

Astfel, la art. 3 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 106/2024 privind modalitatea de implementare, îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a condițiilor și altor cerințe specifice, inclusiv tipurile de documente justificative pentru intervențiile aferente sectoarelor vegetal și zootehnic, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) În anul 2024, cererile de plată se depun în perioada 4 aprilie—12 iunie. Data-limită este 12 iunie 2024 inclusiv.

Totodată, ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 127/2024 privind aprobarea formularului-tip al cererii de plată pentru anul 2024, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
Art. 2. — (1) Pentru anul 2024 cererea de plată, completată de fermier conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2, se depune la centrele locale/județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, în perioada 4 aprilie—12 iunie 2024.
(2) Modificările cererilor de plată se depun la APIA în perioada 4 aprilie—12 iunie 2024.”
În anexele nr. 1 și 2, sintagma „7 iunie 2024” se modifică și se înlocuiește cu sintagma „12 iunie 2024
”.

În fine, articolul 3 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 125/2024 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, a documentelor justificative și a condițiilor pentru implementarea intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) În anul 2024, cererile de plată se depun în perioada 4 aprilie—12 iunie. Data-limită este 12 iunie 2024 inclusiv.

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe